Tableau
Ancestors of NN

 

GENERASJON I

 
1  NN
Hun ble født i/på Langesund 27. juli 1927, datter av Hans Jac Hansen (se 2) og Louise Wold (se 3).

NN
Han ble født 11. februar 1931, sønn av Hans Jac Hansen (se 2) og Louise Wold (se 3).

NN
Hun ble født 27. januar 1936, datter av Hans Jac Hansen (se 2) og Louise Wold (se 3).
Hun giftet seg i/på Ringsaker 19. mai 1960 med Ole Schyberg, født i/på Berlin 2. februar 1914, døde i/på Trondheim 3. desember 2004, sønn av Olaf Schyberg og (Ernestine) Anna Westphal.
Barn av disse:        1961         NN  

 

GENERASJON II

 
2  Hans Jac HANSEN; han ble født i/på Langesund 26. desember 1893, døde samme sted 23. juni 1981, sønn av Oluf Hansen (se 4) og Åse Marie Halvorsen Tinderholt (se 5). [Notis: Vielse: Hans Jacob Hansen (Kjøpmann, Langesund) og Louise Wold (Butikkdame, Langesund).].
Han giftet seg i/på Langesund 14. februar 1927 med
3  Louise WOLD; hun ble født i/på Langesund 10. september 1902, døde samme sted 13. februar 1980, datter av Johan Arnt Olsen Wold (se 6) og Ida Marie Isaksen (se 7). [Notis: Var butikkdame hos Marcus Olsen (manufakturbutikk) før vielsen med Hans Jac.].
Barn av disse:        1927         NN  
1931         NN  
1936         NN  [1]
 

GENERASJON III

 
4  Oluf HANSEN; han ble født i/på Langesund 14. januar 1863, døde samme sted 26. januar 1913, sønn av Hans Jacob Gundersen Saga (se 8) og Johanne Olsdatter (se 9). [Notis: Vielse 12. Mai 1893 - forlovere: Ole Hansen Rogn og Thor Larsen Tinderholt. Yrker oppgitt til sømand, fisker, matros, redningsmannskap og bedstemand. Arbeidet ved siden av som "Bademester" ved Langesund bad. Døde av lungebetennelse etter en redningsaksjon ved Stråholmen. ].
Han giftet seg i/på Langesund 12. mai 1893 med
5  Åse Marie Halvorsen TINDERHOLT; hun ble født i/på Tinderholt 5. mai 1871, døde i/på Langesund 12. august 1962, datter av Lars Halvorsen Tinderholt (se 10) og Mette Karine Torsdatter (se 11).
Barn av disse:        1893  -  1981 Hans Jac HANSEN  [2]
1895         Magda Karine HANSEN  
1897  -  1990 Johanne HANSEN  
1899  -  1976 Lars HANSEN  
1902  -  1905 Einar Joakim HANSEN  
1905  -  1990 Einarda Joachime HANSEN  
1909  -  1989 Henry HANSEN  
1912  -  1996 Thoralf HANSEN  
 
6  Johan Arnt Olsen WOLD; han ble født i/på Ekstrand 26. desember 1876, døde i/på Langesund 24. oktober 1957, sønn av Ole Olsen Vold (se 12) og Maren Gurine Isaksdatter (se 13). [Notis: I folketelling 1900 for Langesund er han bosatt i S. Strandgate 49 sammen med Ida Marie Olsen. Navnet er kun oppgitt til Johan Arnt Olsen. Fødselsår for Johan er oppgitt til 1876, og yrke til Stuert. Han er oppgitt å ha midlertidig bosted i Kristiania på dette tidspunktet. Fødselsår for Ida er oppgitt til 1880, og stilling hustru. I anledning Johan Wolds 80-årsdag (1956), står det et større avisintervju med ham. ".. har i en drøy menneskealder vært borte i de fleste yrker av de yrker som hører sjøen til". "... pioner i redningsselskapet". Omtale i annen avis i forbindelse med 80-årsdagen: "... Johan Wold er født i Ekstrand, og er en av den berømte søskenflokken derfra som sammenlagt er over 300 år. Skolegangen gikk han på Eik skole med Halvor Sannes som lærer. Men såsnart det var mulighets råd, stakk Wold tilsjøs." Johan Wolds bortgang er også nevnt i flere aviser med minneord. Han var 80 år gammel da han døde. "Langesund kirke var fylt til siste plass av de mange som fulgte Johan Wold til sitt siste hvilested".].
Han giftet seg 24. juni 1900 med
7  Ida Marie ISAKSEN; hun ble født i/på Langesund 11. oktober 1880, døde samme sted 26. mai 1964, datter av Isak Gundersen (se 14) og Anne Marie Andersdatter (se 15). [Notis: Avisomtale av Ida og Johans gullbryllup 24. juni 1951?. Det står her også litt om Ida: "Gullbruden er innfødt Langesundskvinne. Hun har gjennom de 50 år trofast ofret seg for hjem og familie, men har også ved siden herav vært aktivt med i redningssakens arbeide, ..."].
Barn av disse:        1900  -  1940 Maggie Valentine WOLD  
1902  -  1980 Louise WOLD  [3]
 

GENERASJON IV

 
8  Hans Jacob Gundersen SAGA; han ble født i/på Christiania 8. februar 1838, døde i/på Langesund 31. desember 1875, sønn av Gunder Jacobsen (se 16) og Jacobine Hansdatter Saga (se 17). [Notis: Yrker oppgitt til Sømand, Matros og Fragtemand. Begravd 1. juli 1876 i Langesund iflg GG.].
Han giftet seg i/på Langesund 20. november 1859 med
9  Johanne OLSDATTER; hun ble født i/på Langesund, Bamble 11. oktober 1835, datter av Ole Pedersen Asvald (se 18) og Marthe Marie Jonsdatter (se 19). [Notis: Døpt Bamble 15. nov. 1835. ].
Barn av disse:        1863  -  1913 Oluf HANSEN  [4]
1866         Jacobine HANSEN  
1868         Marthe Gunnilde HANSEN  
1871         Hans Johan HANSEN  
1873         Maren Kathrine HANSEN  
1876         Hansine Johanne HANSEN  

Hun giftet seg (2) i/på Langesund 12. mars 1880 med Nils Johnsen Muggerud, født i/på Eiker omkring 1829.
 
10  Lars Halvorsen TINDERHOLT; han ble født i/på Rønholt 1830, døde i/på Tinderholt 29. juni 1889, sønn av Halvor Larsen Rønholt (se 20) og Inger Marie Halvorsdatter (se 21). [Notis: Overtok Tinderholt ved skjøte tinglyst 2/9-1863 for 1500 spd iflg Bamble bygdebok. Begravet og jordfestet 4. juli 1889, Bamble, død 29. juni 1889: "Gift Gårdmand Lars Halvorsen Tinderhodlt. Født: 1831 Rønholt. Bopæl: Tinderholt. Dødsaarsag: Kræft i leveren."].
Han var gift/sammen med
11  Mette Karine TORSDATTER; hun ble født i/på Østre Glittum 1832, døde 1901, datter av Tor Amundsen Østre Glittum (se 22) og Aase Maria Nielsdatter (se 23). [Notis: Kiste med hennes initialer finnes hos onkel Reidar.].
Barn av disse:        1864         Halvor Halvorsen TINDERHOLT  
1866         Thor Halvorsen TINDERHOLT  
1869         Inger Marie Halvorsen TINDERHOLT  
1871  -  1962 Åse Marie Halvorsen TINDERHOLT  [5]
 
12  Ole Olsen VOLD; han ble født i/på Bolvik, Solum 14. september 1821, sønn av Ole Anunsen (se 24) og Karen Jacobsdatter (se 25). [Notis: I kirkeboken (Solum, mini 1821, s.62) er det påført "uægte" ved dåpen. For faren er det ført: "Angiven fader: Ole Anunsen for Arnesen paa Vold". Oppført som "Arbeidsmand Ole Olsen Eegsrønningen" ved vielsen 1858. I FT1865 bor han på Ekstrand sammen med kone og 3 sønner, og yrke er "Husmand med Jord, Sømand".].
Han giftet seg i/på Brevik 13. oktober 1858 med
13  Maren Gurine ISAKSDATTER; hun ble født i/på Brevik 13. mai 1836, datter av Isak Christensen (se 26) og Maren Dorthea Larsdatter (se 27).
Barn av disse:                         Ovidia Marie OLSDATTER  
1858  -  1892 Halvor Olsen VOLD  
1860  -  1904 Isak Martin Olsen VOLD  
1863         Carl Otto Olsen VOLD  
1866         Lars Doresius Olsen VOLD  
1869         Karen Hansine OLSDATTER  
1872         Karl Otto Olsen VOLD  
1876  -  1957 Johan Arnt Olsen WOLD  [6]
 
14  Isak GUNDERSEN; han ble født i/på Skavreaker, Eidanger 5. oktober 1830, døde i/på Langesund 20. november 1914, sønn av Gunder Torjussen Lunde (se 28) og Netten Nicoline Hansdatter (se 29). [Notis: Yrker: Sømand (1865, 1877, 1880, 1885) og stuer (1900). ].
Han var gift/sammen med
15  Anne Marie ANDERSDATTER; hun ble født i/på Eegseie, Bamble 15. september 1841, døde i/på Langesund 5. mai 1910, datter av Anders Knudsen (se 30) og Johanne Helene Larsdatter (se 31). [Notis: Portrettfotografi av henne etter mormor i Storgt.].
Barn av disse:        1867  -  1929 Gunda ISAKSEN  
          -  1938 Anna ISAKSEN  
1877         Gustav Kristian ISAKSEN  
1880  -  1964 Ida Marie ISAKSEN  [7]
 

GENERASJON V

 
16  Gunder JACOBSEN; han ble født i/på Solum 2. april 1813, døde i/på Christiania 3. september 1840, sønn av Jacob Jonsen Flåtelien (se 32) og Signe Hansdatter (se 33). [Notis: Flytter til Christiania i 1833, er da "tjenestedreng". Oppgitt til postbud ved vielsen med Jacobine. Bosted oppgitt til Vaterland ved sønnen Hans Jacobs dåp, ved Severins dåp er det ført "for murermester Jacobsen i Strandg" etter Jacobines navn og ved Severins begravelse oppført bosted Lille Strandgade. Dødsårsak "Brystsvaghed" iflg kirkebok Christiania domkrk, bosted ved begravelsen oppgitt til Hammersborg. Ingen omtale i Schønning og Berg (1903): "Norske Posttjenestemænd".].
Han giftet seg i/på Christiania 9. november 1837 med
17  Jacobine HANSDATTER SAGA; hun ble født i/på Brevik 3. februar 1811, døde samme sted 3. mai 1858, datter av Hans Sørensen Saga (se 34) og Gunnild Kittilsdtr (se 35). [Notis: Må ha flyttet fra Brevik til Christiania, hvor hun traff Gunder. Jacobine blir etterlatt som enke i 1840 med 3-årige Hans Jacob, og de flytter etterpå tilbake til Brevik. Der dør hun av tæring som 47-åring i 1858, iflg kirkeboka som "Enke efter Gunder Jacobsen, betjent ved postkontoret i Christiania".].
Barn av disse:        1838  -  1875 Hans Jacob Gundersen SAGA  [8]
1840  -  1840 Severin GUNDERSEN  
 
18  Ole Pedersen ASVALD; han ble født i/på Asvall januar 1799, sønn av Peder Larsen Asvald (se 36) og Johanne Olsdatter (se 37). [Notis: Omtalt som "Sømand" ved barnas fødsler i 1826, 28, 31, 33 og 35, og tilskrives Asvald og Langesund. Ikke nevnt under Asvall i Bamble bygdebøker.].
Han var gift/sammen med
19  Marthe Marie JONSDATTER; hun ble født i/på Bamble 5. januar 1802, datter av John Olsen Nordre Rogn (se 38) og Anne Olsdatter (se 39).
Barn av disse:        1826         Hans OLSEN  
1828         Johan OLSEN  
1831         Marthe OLSDATTER  
1833         Ole Andreas OLSEN  
1835         Johanne OLSDATTER  [9]
 
20  Halvor Larsen RØNHOLT; han ble født i/på Linnastrand 1796, døde i/på Tinderholt 1869, sønn av Lars Andersen Linnastrand (se 40) og Inger Halvorsdatter (se 41). [Notis: Bamble b.bok II s 555: Kjøpte en part av Rønholt i 1826 av Ellling Clausen for 400 spd.].
Han var gift/sammen med
21  Inger Marie HALVORSDATTER; hun ble født i/på Mo, Bamble oktober 1795, døde 1840, datter av Halvor Henriksen Farsjø (se 42) og Inger Pedersdatter (se 43).
Barn av disse:        1824         Inger HALVORSDATTER  
1826         Inger Karine HALVORSDATTER  
1830  -  1889 Lars Halvorsen TINDERHOLT  [10]
 
22  Tor Amundsen Østre GLITTUM; han ble født i/på Høen 1790, døde i/på Vestre Stokke 15. november 1863, sønn av Amund Torsen Høen (se 44) og Anne Andersdatter (se 45). [Notis: Se Bamble b. bok II s 705. Opplyses å komme fra Dal ved eksteskapet med Aase Maria. Kjøpte i 1824 en part i Glittum på 6 skinn og eide i alt 4 huder i Østre Glittum. Hans del av Ø. Glittum ble i 1863 solgt til Christen Olsen for 1100 spd. Døde Bamble 1863 (Mini 5 s. 365): "Død 15. Novbr, Begr 21. Novbr: Føderaadsmand Thor Amundsen 73 Aar, Stokke Vestre."].
Han giftet seg i/på Bamble 20. august 1820 med
23  Aase Maria NIELSDATTER; hun ble født i/på Vestre Stokke juni 1788, døde 1863, datter av Nils Christensen Vestre Stokke (se 46) og Marthe Jacobsdatter Søtholt (se 47). [Notis: Dåp Bamble 1788 (Mini 2 s. 81): "29. juni: Aase Maria. Forældre Niels Christensøn og hustru Væstre Stoche Martha Jacobsdatter. Fadere: Anne Maria Christensd fra Statellet. Anne Maria Madsdatter Kiær, Lars Pedersøn Moe i Statellet, John Jacobsøn Sødtholt ogDaniel Manassesøn Kiis." Viede Bamble 1809 (Mini 2 s. 481): "9. November: Ungkarl Ole Erichsen Østre Glittum med Pigen Aase Maria Nielsdatter Vestre Stokke" Med Ole barna Erich (dp 26 aug 1810), Niels (7 may 1812) og Birthe Maria (dp 4 sep 1814), Marthe Pernille (dp 9 jun 1816) og Christen (dp 9 may 1819). (Christens sønn Niels f. 1865 er far til Claudia Glittum) Viede Bamble 1820 (Mini 3/1 s. 399): "Brudgom: Unkarl Thor Amundsen Dahl gl 30 1/2 Aar Brud: Enke Aase Maria Nielsdatter Glittum gl 32 Aar. Forlovere: Niels Christensen Vestre Stokke og Niels Aasteson Bjerkesetheie" Med Thor barna Ole (dp 20 may 1821), Anne Pernille (dp 21 jul 1822), Amund (dp 14 nov 1824), Marthe (dp 30 jul 1826), Olette Andrea (dp 11 jan 1829) og Mette Karine (dp 22 jan 1832). Døde Bamble 1863 (Mini 5 s. 365): "Død 1 dec, begravet 8 Dec: Enke Aase Maria Nielsdr, 76 Aar, Opholdssted: Stokke Vestre".].
Barn av disse:        1832  -  1901 Mette Karine TORSDATTER  [11]

Hun giftet seg (1) i/på Bamble 9. november 1809 med Ole Erichsen Østre Glittum, født 1778, døde i/på Østre Glittum, Bamble 5. oktober 1819.
 
24  Ole ANUNSEN [Notis: NOTE For sønnen Ole Olsen Vold er det i kirkeboken (Solum, mini 1821, s.62) påført "uægte" ved dåpen. For faren er det ført: "Angiven fader: Ole Anunsen for Arnesen paa Vold". Det er kjent at en Erik Arnesen var forvalter på Bolvik jernverk på denne tiden (Arnesen ble senere høker i Porsgrunn).].
Han var gift/sammen med
25  Karen JACOBSDATTER; hun ble født i/på Kongstvet 1799, datter av Jacob Lorentsen Kongstvet (se 50) og Anne Jensdatter (se 51).
Barn av disse:        1821         Ole Olsen VOLD  [12]
 
26  Isak CHRISTENSEN; han ble født i/på Brevik desember 1794, sønn av Christen Nielsen Sandøen (se 52) og Maren Kistine Isachsdatter (se 53). [Notis: Dåp 18 (?) desember 1794 i Brevik: "Christen Nils. og K. Maren Isacsdr Db Isac TB 1 Anders Isacs. K. Susanna Halvorsdr 2 Marte Jørgensdr 3 Abraham Isacs R. Jens Jacobs. 5 Johan Daniel Peders." Oppgitt som "Ungkar og Sjømann Isach Christensen, 27 år, Brevik" ved vielsen med Guri 1822. Oppgitt som "Enkemand Arbeidsmand Isach Christensen i Brevig 38 år" ved vielsen med Maren Dorthea i 1835.].
Han giftet seg (1) i/på Brevik 28. juli 1822 med Guri Olsdatter, født omkring 1795, døde i/på Brevik 16. april 1832.
Han giftet seg (2) i/på Brevik 16. juni 1835 med
27  Maren Dorthea LARSDATTER; hun ble født i/på Brevik 31. august 1806, datter av Lars Engebretsen (se 54) og Karen Kirstine Schieberg (se 55). [Notis: Faddere: Christen Christensens h. Sara Larsdr, Laurentze Engebrethsdr, Abraham Sortedahl, Jørgen Berentsen, Søren Christensen. Oppgitt til 28 år ved vielsen.].
Barn av disse:        1836         Maren Gurine ISAKSDATTER  [13]
 
28  Gunder Torjussen LUNDE; han ble født i/på Søndre Lunde, Eidanger 1789, sønn av Torjus Christensen Lunde (se 56) og Gunnild Gundersdatter (se 57).
Han var gift/sammen med
29  Netten Nicoline HANSDATTER; hun ble født i/på Lillegården, Eidanger 1794, datter av Hans Isaksen Leerstang (se 58) og Berthe Jacobsdatter (se 59).
Barn av disse:        1830  -  1914 Isak GUNDERSEN  [14]
 
30  Anders KNUDSEN; han ble født i/på Stathelle 29. mars 1803, døde i/på Eegseie, Bamble 25. januar 1858, sønn av Knud Jacobsen (se 60) og Anne Olsdatter (se 61). [Notis: Døpt 3/4 1803 iflg Familysearch. Ført som "dagarbeider" ved datteren Anne Maries dåp og ved vielsen, som "fattiglem" i kirkeboka for Bamble ved begravelsen.].
Han giftet seg i/på Bamble 16/2 1842 med
31  Johanne Helene LARSDATTER; hun ble født i/på Langesund 1812, datter av Lars Pedersen (se 62) og Anne Marie Andersdatter (se 63). [Notis: Dåp Langesund 19/4 1812: "Lars Persen Langøen og hustru Anne Marie Andersdatters Barn kaldet Johane Hellene. Faddere: Thor Larsens kone Birthe Marie Hansdatter, pigen Aaste Hellene Olsdr, Lars Johannesen Kørjset(??), Henrich Andersen og Jacob Andersen."].
Barn av disse:        1841  -  1910 Anne Marie ANDERSDATTER  [15]
 

GENERASJON VI

 
32  Jacob Jonsen FLÅTELIEN; han ble født i/på Solum desember 1782, døpt samme sted 15. desember 1782, døde samme sted 5. mars 1864, sønn av Jon Olsen Flåtelien (se 64) og Maria Jacobsdatter (se 65). [Notis: I folketellingen 1801 oppgitt som tjenestegutt og "National soldat" hos Halvor Olsen på Fjeld, overtar senere Flåtelien. Minst 10 barn i første ekteskap med Signe Hansdatter, blir enkemann 54 år gammel, gifter seg på nytt og får 3 barn til.].
Han giftet seg i/på Solum 1. januar 1803 med
33  Signe HANSDATTER; hun ble født i/på Masteholt, Gransherad, Hjartdal oktober 1780, døde i/på Solum 11. juni 1837, datter av Hans Olsen Hovde (se 66) og Helje Sigurdsdatter (se 67). [Notis: Døpte, Hjartdal, 1780: "5te Novbr Døbt i Grands-herreds kirke, Hans Ols. og Helje Sigursdt Masteholt, Deres Datter, N: Signe, T: Anders Jore, Tarald Torbjørns: Bøen, Inger Johnsdt Havsten, Gunille Larsdt: Nesledal og Signe Andersdt: Jore."].
Barn av disse:        1813  -  1840 Gunder JACOBSEN  [16]
 
34  Hans Sørensen SAGA; han ble født i/på Viersdalen, Eidanger august 1779, døde i/på Brevik 5. april 1868, sønn av Søren Hansen (se 68) og Mari Jonsdtr (se 69). [Notis: Døpt Eidanger 29. aug. 1779: "Søren Hans. Wiersdal og Maren Jonsdrs D.B. Hans. T. B: Marta Xtensdr Wiersdal 2 Ingebor Jonsdr ibid 3 Anders Ols. Solie 4 Søren Jons. Wiersdal 5 Ole Jons. ibid." Konfirmert 5.10.1794 i Eidanger kirke. Hans Sørensen Slewold, 15 aar. (HF 198, Eidanger 6, s.54) I FT1801 hos sine foreldre på Røra som 24-årig "gevorben soldat". Yrke: Bjælkehogger. Iflg AGK: Etterhvert kom både Hans og broren Nils til Setre i Brevik. De fikk arbeid hos en Hans Eriksen som drev med trelast. Nå kunne de få seg hus og hjem - og på Løkka på Setre kunne de dyrke det de trengte. Og her fikk de beholde barna sine. Gjennom hele Napoleonskrigen, med sin skyhøye barnedødelighet, mistet de ikke ett eneste av de barna de fikk. Kjente barn: Anne Marine (dp 1808), Jacobine (dp 1811), Søren (dp 1813), Kittil (dp 1816) og Hans (dp 1819). I 1847 overdro Hans huset med "Urtehauge" og alle "Indretninger" til sin "kjære søn Kittil Hansen" ved skjøte av 21. juni 1847. Samtidig forbeholdt han seg rett "for mig og min hustrue Gunnild Kittilsdatter at have Tilhold og Ophold i bemelte hus for vores levetid". Engeløkken skulle han også ha rett til å brule. Skjøtet er undertegnet "med holden pen" av Hans Sørensen Saga og Anna Isaksdatter - sannsynligvis et vitne. I FT1865 er Hans oppført i gård nr 9 i "Sæter Roden" i Brevik som "Enkemand, 84 Aar, med Tilhold hos Søn" og har vært "Blind i 14 Aar". Huset de bodde i, ligger nederst i Zoarbakken, og er fremdeles i familiens eie.].
Han giftet seg 30. desember 1807 med
35  Gunnild KITTILSDTR; hun ble født i/på Omborsnes, Bamble februar 1777, døde i/på Brevik 25. juli 1855, datter av Kittil Olsen (se 70) og Helvig Andersdatter Linna (se 71). [Notis: Døpt Bamble 2. mars 1777: "Kittil Olsen i Omborsnes og Helvig Andersdtrs Barn Gunild. Fad. Gunder Olsens kone Marthe Torkildsdtr Gierstad eje, Kari Andersdtr, Hans Sørensen Rogn-Vorden(?), Mads Larsen i Ombosnes, Ole Andersen Lina." Blant nadverdsgjestene i Bamble i 1797 finner vi henne under Rugtvedt. Der bodde hennes mors søster Anne Andersdtr i sitt annet ekteskap, med Aasold Gundersen Rugtvet. Under FT1801 er det hos klokker og organist Jens Arup i Brevik en tjenestepige som heter Gunnild Kittilsdatter og er ugift og 24 år. Iflg AGK et første eksteskap med Jacob Guttormsen som var sjømann, og som trolig ble borte på sjøen.].
Barn av disse:        1808         Anne Marine HANSDATTER  
1811  -  1858 Jacobine HANSDATTER SAGA  [17]
1813  -  1893 Søren HANSEN  
1816  -  1887 Kittil HANSEN  
1819  -  1891 Hans Hansen SAGA  
 
36  Peder Larsen ASVALD; han ble født i/på Kragerøe oktober 1758, døde i/på Langøya, Langesund juli 1806, sønn av Lars (Lauritz) Olsen (se 72) og Anne Cathrine Gunnuldsdatter (se 73). [Notis: Døpt 29/10 1758 i Kragerø. Iflg Hans Jacob Herholdts nettside gift 23 Jan 1783 i Brevik med Johanne Olsdatter, født 1753 i Bamble. Trolovede Brevik 3 Juni 1783: "Unge Karl og Soldat Lars Larsen af Bamble og Pigen Johanne Olsdr. Caut: Isac Hansen Lønnebakke og Ole Xstens. (ægteviet i huuset)." Barna født på Stathelle (1783, 1785, 1787), deretter på Asvald som ligger på Ekstrand (1795, 1799). I FT1801 finner vi på Langøen ved Langesund den 47 år gamle Huusmand, og daglønner - eller dag arbejder Peder Larsen med kone Johanne Olsdtr, 46 år gammel (begge 1. ekteskap). Kan være dem? Begravet Langesund 3. juli 1806: "Per Larsen Langøen, gammel 49 Aar"].
Han var gift/sammen med
37  Johanne OLSDATTER; hun ble født omkring 1753, døde i/på Langesund januar 1831. [Notis: Født i Bamble iflg Hans Jacob Herholdts nettside. Men ikke funnet noen Johanne Olsdr døpt 1753 eller i årene 1750-60 i kirkebok Bamble. Ingen Johanne Olsdtr funnet i aktuelt tidsrom under døpte Sannidal. Klokkerbok Langesund 1831: Død 9. januar, begravd 16. januar: "Johanne Olsdr, fattiglem og enke, 77 Aar."].
Barn av disse:        1783         Lars PEDERSEN  [62]
1785         Anne Maria PEDERSDATTER  
1787         Ole PEDERSEN  
1795         Søren PEDERSEN  
1799         Ole Pedersen ASVALD  [18]
 
38  John Olsen Nordre ROGN; han ble født omkring 1761. [Notis: Omtalt i Bamble b.bok I s 261 og II s 243. Jon eide 6 skinn i Nordre Rogn fra 1795. Oppgis til 40 år gl i 1801 gift med Anne Olsdtr 37 år og døtre Anne (6 år) og Elisabeth (3 år). Marthe mangler blant barna som er listet opp i bygdebøkene. Er gift utenfor Bamble iflg AGK.].
Han var gift/sammen med
39  Anne OLSDATTER; hun ble født omkring 1764, døde 1831.
Barn av disse:        1793         Marthe Marie JOHNSDATTER  
1795         Anne JOHNSDATTER  
1798         Elisabeth JOHNSDATTER  
1800         Kirsten Maria JOHNSDATTER  
1802         Marthe Marie JONSDATTER  [19]
1804         Ole JOHNSEN  
 
40  Lars Andersen LINNASTRAND; han ble født i/på Linna 1765, sønn av Anders Olsen Linna (se 80) og Ingeborg Kjellsdatter (se 81).
Han var gift/sammen med
41  Inger HALVORSDATTER; hun ble født i/på Trydal, Gjerstad 1772, datter av Halvor Jensen (se 82) og Kjersti Larsdatter (se 83).
Barn av disse:        1796  -  1869 Halvor Larsen RØNHOLT  [20]
 
42  Halvor Henriksen FARSJØ; han ble født april 1755, døde i/på Mo, Bamble august 1831, sønn av Henrik Knutsen Nordre Farsjø (se 84) og Berte Clausdatter (se 85). [Notis: Se Bamble b.bok I s 693. Var fra Sannidal, kom til Mo, se s. 410. Mo ble delt i 1789, og Halvor overtok da søndre del. Ved vielsen i 1782 kalles han Halvor Henrikssøn Landsverk. Han har antakelig bodd hos sin mor, som etter hans fars død ble gift med Eilert Eilersen, eier av Landsverk i Sannidal fra 1772. 6 kjente barn med Inger mellom 1786 og 1804. Sammen med grosserer Just Wright fra Langesund representerte Halvor i 1814 Bamble ved valget av Eidsvollsmenn fra Bratsberg amt.].
Han giftet seg 1782 med
43  Inger PEDERSDATTER; hun ble født februar 1768, døde mai 1838, datter av Peder Torsen Moe (se 86) og Anne Pedersdatter (se 87).
Barn av disse:        1795  -  1840 Inger Marie HALVORSDATTER  [21]
 
44  Amund Torsen HØEN; han ble født i/på Høen september 1764, sønn av Tor Torsen Høen (se 88) og Inger Maria Sørensdatter (se 89). [Notis: Iflg Bamble b.bok: Amund oppføres i 1802 med 2 huder og 4 skinn i Høn. Skjøtet på denne parten hadde han fått av faren i 1796 for 500 rdlr samtidig med at broren Hans fikk sin part. Amund kom senere til Dal og ble som eldre mann gift med enken Gunhild Maria Larsdtr. Han solgte sin del av Høn i 1803 til Claus Henriksen Åby for 1900 rdlr.].
Han var gift/sammen med
45  Anne ANDERSDATTER; hun ble født i/på Linna 1759, datter av Anders Olsen Linna (se 80) og Ingeborg Kjellsdatter (se 81).
Barn av disse:        1787         Søren AMUNDSEN  
1788         Anne Pernille AMUNDSDATTER  
1790  -  1863 Tor Amundsen Østre GLITTUM  [22]
1792         Anders AMUNDSEN  
1795         Maren Kirstine AMUNDSDATTER  
1795         Ole AMUNDSEN  
1797         Ingeborg Marie AMUNDSDATTER  
 
46  Nils Christensen Vestre STOKKE; han ble født i/på Ese 1753, sønn av Christen Eriksen Øvre Esse (se 92) og Anne Michelsdatter (se 93). [Notis: Bamble B.bok: Overtok som bruker på Vestre Stokke, fikk i 1779 festebrev for sin og sin tilkommende hustrus levetid. Følgende barn med Marthe: Anne (dp 1784), Aase Maria (dp 1788), Christine Maria (dp 1791) og Mette Carine (dp 1794). Detaljer fra besiktigelse av Vestre Stokke i 1792 gitt i Bamble b.bok I s 636. I FT1801 finner vi Nils Christensen og Marthe Jacobsdtr på V. Stokke med barna Anne, Aase Maria, Christine Maria og Mette Carine samt et pleiebarn Knud Andreassøn (11 år) og en tjenestekarl. Gården var "benefisert gods", idet 2 huder tilhørte Bamble prestebol og 1 hud Sannidal krk.].
Han giftet seg 1783 med
47  Marthe Jacobsdatter SØTHOLT; hun ble født 1755, datter av Jacob Jonsen Søtholt (se 94) og Åse Pedersdatter (se 95). [Notis: Dåp Bamble 2. juli 1755: "Jacob Joensen Søtholt og Aase Pedersdaatters Daatter kaldet Marthe, Spons: Abraham Jonsens kone i Brevig, Inger Amundsdaatter, Anne Larsdaatter Sorthedahl, Søren Joensen Søtholt, Lars Johanessen Herum og Morten Sørensen Garstad."].
Barn av disse:        1788  -  1863 Aase Maria NIELSDATTER  [23]
 
50  Jacob Lorentsen KONGSTVET; han ble født september 1766, døde i/på Kongstvet, Solum 3. august 1800, sønn av Lorentz Olsen Kongstvet (se 100) og Bergithe Hansdatter (se 101).
Han giftet seg i/på Solum 29/5 1789 med
51  Anne JENSDATTER; hun ble født i/på Solum Vestre, Solum 1769, datter av Jens Eriksen Solum (se 102) og Kari Engelsdatter (se 103).
Barn av disse:        1799         Karen JACOBSDATTER  [25]
 
52  Christen Nielsen SANDØEN; han ble født i/på Brevik 1755, sønn av Niels Christensen Sandøen (se 104) og Gunild Olsdatter (se 105). [Notis: Dåp Brevik 1755: "Dom Cantate Niels Christensen Sandøens s. Christen. B. av Erich Anders Schebs K. Ass: Boel Chrystie Fad: Niels Larsen, Gregers Monal og Claus Heiselberg." Konfirmert Brevik 17. apr 1774: Christen Nilsen 18 år. Kan være ham. Christen Nilsen Sandøe oppført som fadder i Brevik for: Hans Christian Jørgensen og Anne Nilsdatters sønn Christen døpt 12. mar. 1786, Søren Hansen og Maren Hansdatters sønn Hans døpt 6. sep. 1786, Ole Nilsen og Christense Hansdatters datter Maren Marie døpt 7. okt. 1787. Figurerer ikke som fadder i Brevik etter dette. Søkt døpte Brevik 1786-1814, kun funnet barna Nils og Isak. Vielsen: "Ægteviet Gårdm Christen Nilsen Sandøen med pigen Maren Kirstine Isachsdatter. Cautionistere: Isaak Abrahamsen og Hans Lund Linaa." FT1801: Den 47-årige Christen Nielsen er ført som "Husejer og skibstømmermand i Ladestædet Brevig" (Gard 209). Her bor han med sin kone (1. ektesk.) Maren Isachsdtr (44) og barna Niels (11) og Isaach (6). Ikke funnet begravet i Brevik 1801-65 (i Frank Johannesens kirkebokavskrifter) eller Eidanger 1801-21 (Jørn Olsens og Frank Johannesens avskrifter)..].
Han giftet seg i/på Bamble 3. mai 1789 med
53  Maren Kistine ISACHSDATTER; hun ble født i/på Langesund november 1757, datter av Isaach Abrahamsen (se 106) og Mette Isaachsdatter (se 107). [Notis: Dåp Nov 1757 i Bamble: "Isaac Abrahamsen og Mette Isaachsdatters datter i Langesund, døbt Maren Kistine. Spons: Ole Christensens kone Maren Hendrichsdatter, Anne Isaachsdatter fra Poscherund, Halvor Larsen, Johannes Jacobsen Lugk(?), Svend Christophersen Ancher." Begravet Brevik 1 apr 1832: Enke Maren Isachsdatter 80 år. Kan være henne?].
Barn av disse:        1790         Nils CHRISTENSEN  
1794         Isak CHRISTENSEN  [26]
 
54  Lars ENGEBRETSEN
Han var gift/sammen med
55  Karen Kirstine SCHIEBERG; hun ble født omkring 1770, døde i/på Brevik 19. mars 1848. [Notis: Død 19. mars 1848, begravet 26 mars 1848: Fattiglem, enke (Lars Engebrethsens) Karen Kirstine Sjøberg, 78 år, Brevik.].
Barn av disse:        1806         Maren Dorthea LARSDATTER  [27]
 
56  Torjus Christensen LUNDE; han ble født i/på Søndre Lunde, Eidanger 1764, døde 1843, sønn av Christen Torgiussen Lunde (se 112) og Ingeborg Larsdatter (se 113). [Notis: Iflg Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 45: Ved auksjonsskjøte av 1798 ble Torgius Christenssøn og Jacob Isakssøn eier av Nordre Lunde til en pris av 1355 riksdaler. I 1801 kjøpte Ole Andersen fra Lien i Solum 1 hud 11 1/2 skinn av gården fra Torgius og Jacob. Iflg Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 49: Brødrene Torjus og Lars Christensen inngikk i 1809 en forpaktningskomtrakt med kammerherre Løvenskjold angående deres parter i Søndre Lunde og med deres revers (antakelig gjeldsbrev). Året etter - altså i 1810 - skjøtet Øvenskjold 2 huder og 5 1/2 skinn i Søndre Lunde til Torjus Christensen og Gunder Torjussen - altså til far og sønn for 4000 rdlr.].
Han var gift/sammen med
57  Gunnild GUNDERSDATTER; hun ble født 1759, døde 1820.
Barn av disse:        1789         Gunder Torjussen LUNDE  [28]
 
58  Hans Isaksen LEERSTANG; han ble født i/på Leerstang, Eidanger 1761, døde i/på Grønsholt, Eidanger 1805, sønn av Isak Sørenssøn Leerstang (se 116) og Anne Hansdatter (se 117). [Notis: Ved FT 1801 finner vi Hans (40, gårdbruker og gjestgiver) og Berthe (47) bosatt på Lillegården med følgende barn: Hennes sønner Amund (21), Jacob (19) og Wetle (17) og begges barn Ambor Maria (11) og Netten Nicoline (7). Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 37: I 1802 ble Grønsholt kjøpt av Hans Isakssøn Lillegården for 799 rdlr. Selgeren var kammerherre Løven skiold. Hans Isakssøn var gift med lensmann Niels Amnudssøns enke Berthe Jacobsdatter, og det ble hannes sønn med lensmannen - Jacob Nielssøn - som fikk Grønsholt. Hans Isakssøn døde i 1805 og var da 47 år gammel.].
Han var gift/sammen med
59  Berthe JACOBSDATTER; hun ble født i/på Nedre Lunde, Eidanger 5. mai 1754, datter av Jacob Nielsen Nedre Lunde (se 118) og Amborg Anunsdatter (se 119). [Notis: Dåp Eidanger 1754: "Dom Jubilate prædikum ved Eidanger. Døbt Jacob nedre Lundes p ... Birthe. b. av Borger Brevigs K. Ors: Maren Olsd Valen. Fad: HansLunde, Søren Lunde og Joen Olsen Aas. Iflg Unni Knudsen, Grenland Slektsforum: Først gift med Nils Amundsen Lillegården, 4 kjente barn med ham fra 1780 til ca 1788. Han døde ca. 1787. I FT1801 oppført på Lillegården i Eidanger som 47-åring i 2. ekteskap med Gardbruker og Gjæstgiver Hans Isachsen, 40 år. Her bor også hennes barn Amund (21), Jacob (19) og Wetle Nilsen (17) og begges barn Anbor Maria (11) og Netten Nicoline Hansdtr (7).].
Barn av disse:        1794         Netten Nicoline HANSDATTER  [29]

Hun var (1) gift/sammen med Nils Amundsen Lillegården, født i/på Eidanger omkring 1750, døde omkring 1787.
 
60  Knud JACOBSEN [Notis: Vielse iflg Familysearch. (Kirkebok bør sjekkes.) Har sjekket FT1801 for kandidater. Det finnes kun en Knud Jacobsen i Bamble, men han er allerede gift og noe gammel til å få sønn i 1803. Den mest aktuelle kandidat i området i FT1801 er muligens en 20-årigtjenestedreng med dette navnet i Gjerpen, ].
Han giftet seg i/på Bamble 6/1 1803 med
61  Anne OLSDATTER [Notis: Anne Olsdtr er svært vanlig navn. Kirkeboka for vielsen bør sjekkes.].
Barn av disse:        1803  -  1858 Anders KNUDSEN  [30]
 
62  Lars PEDERSEN; han ble født i/på Stathelle august 1783, sønn av Peder Larsen Asvald (se 36) og Johanne Olsdatter (se 37). [Notis: Dåp Bamble 3/8 1783: "Peder Larsen i Stathelle og Johanne Olsdatters barn. Faddere: Peder Klockers Enke Live Svensdatter, Ane Andersdatter, Ole Gundersen, Willum Ellefsen og Anders Sørensen, alle i Stathelle." I folketellingen for 1801 finnes kun en Lars Pedersen i Bamble. Han er 18 år, bor på Langøya, sønn av husmann og dagarbeider Peder Laersen (47 år) og Johanne Olsdtr (46 år). Bør sjekke nærmere i kirkeboka om dette er samme person. I så fall er faren Peder Larsen Asvall - som også morfar stammer fra. Viet 20. januar 1811 Bamble/Langesund: "Ungkarl Lars Pedersen med pigen Anne Maria Andersdtr, begge i Langesund." Omtalt som matros ved datteren Henricas dåp i 1815, arbeidsmand ved de andre barnas dåp. Tilskrevet "Langøy" ved Johannes dåp 1812, senere bare Langesund.].
Han giftet seg i/på Bamble 20. januar 1811 med
63  Anne Marie ANDERSDATTER; hun ble født i/på Bamble november 1789, døde i/på Langesund 10. april 1839, datter av Anders Hendriksen (se 126) og Helge Ambjørnsdatter (se 127). [Notis: Dåp Bamble, 12. november 1789: "Anders Henrichsen og hustru Helge Ambiørnsdatters barn kaldet: Anne Marie. Fadd: Hans Thomas Sebiørnsens kone Gierthrud Pedersdatter, Pige Magrethe Ougensd. Morch, Anders Lassesen, Ole Asbiørnsen og Saamund Asbiørnsen Sandvigen". I folketellingen 1801 finnes en Anne Maria Andersdtr, 11år i Langesund. Hun er datter av Hegge Ambiørnsdtr (52år, "fattig, og gaaer i dag arbeide", med påskrift "Ands. Hend.ksens kone, hvis mand, udenlands i gaar"). Klokkerbok begravde Langesund 7. mai 1810/Ministeralbok Bamble 17. mai 1810 : "Pigen Anne Marie Andersdatters uægte pigebørn som døde strax æfter fødselen." Viet 20. januar 1811 Bamble/Langesund: "Ungkarl Lars Pedersen med pigen Anne Maria Andersdtr, begge i Langesund." Død Langesund 10. april 1839, begravd 17. april: Anne Marie Andersdatter. Kone og war gift med Arbeidsmand Lars Pedersen af Langesund, 50 Aar.].
Barn av disse:        1812         Johanne Helene LARSDATTER  [31]
1815         Henrica LARSDATTER  
1818         Margrethe LARSDATTER  
1821         Peder LARSEN  
1824         Anders Hendrich LARSEN  
1826         Ane Jørgine LARSDATTER  
1829         Olava LARSDATTER  
 

GENERASJON VII

 
64  Jon Olsen FLÅTELIEN; han ble født i/på Herre, Bamble 1751, døpt i/på Bamble 29. september 1751, sønn av Ole Jonsen Flåtelien (se 128) og Gunild Torgrimsdatter (se 129). [Notis: I folketellingen for Solum i 1782: På plassen "Flaatalien", med "brud, 2 born og gammel fader". Folketelling 1801 på Flåtelien under Gisholt vestre, Kilebygda: Her er den 52 år gamle Jon Olsen ført som "Huusmand med Jord" i første ekteskap med Maren Jacobsdatter.].
Han giftet seg (2) i/på Solum 19. januar 1812 med Børthe Ellingsdatter.
Han giftet seg (1) i/på Bamble november 1775 med
65  Maria JACOBSDATTER; hun ble født omkring 1735, døde i/på Solum oktober 1805, datter av Jacob Gundersen Romnes (se 130) og Malene Eriksdatter (se 131). [Notis: Begravet 20 OCT 1805, alder oppgitt til 70 år. Vi antar at hun er identisk en med dette navnet født på Romnes i Holla i 1739 med foreldre lensmann Jacob Gundersen Romnes og Malene Eriksdtr. Dette er konsistent med bruken av navna Malene og Gunder på Jon og Marias barn. Alderen stemmer ikke helt med FT1801 og alder ved begravelse, men på den annen side måtte hun da ha vært 50 år ved siste fødsel hvis det var riktig. Finnes en konfirmasjon i Solum 2/4 1758: "Maria Jacobsdatter 24 aar Præstegaarden" - neppe henne?].
Barn av disse:        1777         Ole Jonsen FLÅTELIEN  
1780         Malene JONSDATTER  
1782  -  1864 Jacob Jonsen FLÅTELIEN  [32]
1785  -  1786 Gunder Jonsen FLÅTELIEN  
 
66  Hans Olsen HOVDE; han ble født i/på Hjartdal januar 1741, sønn av Ole Høljesen Gvåle (se 132) og Turi Torgiusdatter (se 133). [Notis: Døpt 6 JAN 1741 i Hjartdal. Paret Hans Olsen og Helje Sigurdsdatter fikk 7 barn, stort sett på forskjellige plasser i Hjartdal: Kirkejordet, Stuverud, Dalen, Kjønåsdalen og Mosteholt. Ved FT1801 befinner den 64 år gamle Hans Olsen seg seg (hos sin sønn Ole?) på gården Tvedt i Melum. Er da oppført som 1te gang Enkemand, Inderste og daglønner.].
Han giftet seg i/på Hjartdal 30. juli 1769 med
67  Helje SIGURDSDATTER; hun ble født i/på Åsen, Tuddal, Hjartdal september 1746, døde i/på Tveit, Melum 1801, datter av Sigur Olsen Sønderland (se 134) og Signe Drengmandsdatter (se 135). [Notis: Døpt 2 OCT 1746. Info om dåp/vielse fra Buveruds nettsted. Begravet 28 JAN 1801 i Mælum, Solum: "Helge Sigiurdsdatter paa Tvet 58 aar".].
Barn av disse:        1770         Ole HANSEN  
1772         Sigurd HANSEN  
1774         Hølje HANSEN  
1776         Liv HANSDATTER  
1776  -  1777 Jon HANSEN  
1779         Jon HANSEN  
1780  -  1837 Signe HANSDATTER  [33]
 
68  Søren HANSEN; han ble født i/på Grønsholt, Eidanger januar 1756, døde i/på Langangen, Eidanger 3. februar 1842, sønn av Hans Nielsen Grønsholt (se 136) og Maren Henrichsdatter (se 137). [Notis: Kirkebok Eidanger: "Trol. 3/6-1779 i Eid. Copul. 1/7-1779. Uk. Søren Hans. Døwig og P. Mari Jonsd. Døwig. Caut: Peder Hansøn Grønsholt og Anders Povels. Døwig." Iflg AGK: Ble foreldreløs som liten. Flyttet derfor rundt på diverse gårder i Eidanger, trolig ettersom de eldre søsknene etablerte seg. Han og Maren bodde noen år som husmannsfolk på Stranden under Saga, og alle barna er konfirmert med Saga som etternavn. Også sønnen Nils med kone Karen bodde der en stund som nygifte (etter 1801). Var husmann flere steder i Eidanger: Døvig ved forlovelsen, så til Viersdalen, Slevold, Saga og Røra. Navnet Saga henger fremdeles igjen i slekta, selv om de ikke kan ha vært der mange år. (Iflg Kersti Sorter på Grenland Slektsforum.) I FT 1801 er Søren (66) oppført under Røra som husmann uten jord med kone Maren Jonsdtr (48) og barna Hans Sørenssøn (24, gevorben soldat) Søren Sørensøn (12), Jacob Sørensøn (8) og Maren Sørensdatter (5). Søren og Maren kan ha kommet tilbake til Saga senere, da Eidanger bygdebok bd II nevner de under Saga senere, og Mari og Søren tilskrives Saga når Mari dør i 1832. (Eller brukte de Saga som etternavn uten å bo der?)].
Han giftet seg i/på Eidanger 1. juli 1779 med
69  Mari JONSDTR; hun ble født omkring 1753, døde i/på Eidanger 18. mars 1832, datter av Jon Sørensen Kjendalen (se 138) og Ingeborg NN (se 139). [Notis: Det er to Mari Jonsdtr som konfirmeres i Eidanger i 1769-70, med omtrent samme alder. Det er meget sterke indikasjoner på at Mari er datter av Jon Sørensen Ødegården, senrer Kjendalen, og ikke av Jon Olsen Skjelsvik, som tidligere antatt. Mari Jonsdtr Ødegården konfirmert i Eidanger 16 år gl 7 okt 1770. Kirkebok Eidanger: "Død 18/3 1832, begravet 25/3: Mari Jonsdatter Saga 80 år, Søren Sagas kone."].
Barn av disse:        1779  -  1868 Hans Sørensen SAGA  [34]
1781         Nils Sørensen SAGA  
1784         Ingeborg SØRENSDATTER  
1787         John SØRENSEN  
1789         Søren SØRENSEN  
1793         Jacob SØRENSEN  
1795         Maren Karine SØRENSDATTER  
 
70  Kittil OLSEN [Notis: Finnes også en Kittil Olsen tilskrevet Omborsnes som får en del barn med Ingeborg Bartholomeusdatter mellom 1764 og 1770. Kan dette være samme person? Finnes også en Kitel Olson med kone Aleth Maria Christensdr som får datteren Maren Johanne i Østre Porsgrunn, Dom II p. Trin, 1789.].
Han var gift/sammen med
71  Helvig Andersdatter LINNA; hun ble født 1745, datter av Anders Olsen Linna (se 80) og Gunild Kjeldsdatter (se 143). [Notis: Kandidat for begravelse Bamble 7. februar 1795: "Begr og jordkastet Enken Helvig Andersdatter i Omborsnæs. Døde den 31te Jan. Gammel 46 aar."].
Barn av disse:        1775         Ingeborg KITTILSDATTER  
1777  -  1855 Gunnild KITTILSDTR  [35]
1779         Karen KITTILSDATTER  
 
72  Lars (Lauritz) OLSEN; han ble født i/på Kjønnøya, Bamble februar 1723, døde i/på Stathelle, Bamble 8. februar 1764, sønn av Ole Pedersen Kiønøen (se 144) og Anne Larsdatter (se 145). [Notis: Dåp Bamble 10/2 1723: "Ole Pedersøns Søn Lauritz. Spons: Kari Grimsrøe, Ingebor Hafsund, Helje Larsdatter, Simen Trosbye, Claus Kiønøen." (Introd. 29. mars 1723: Olle Kiønøens h. Anne) Barna født i Kragerø (1757, 1758 og 1760) og Stathelle (1763). Oppgitt i ekstraskattmantallet for Bamble 1762 under "Stathelle under Kjelstad: ... Lars Olsen og hustrue Anne Catrine Gunuldsdatter." Begravet 8/2 1764 i Bamble. Da tilskrevet Stathelle. Yrke: Matros.].
Han giftet seg i/på Bamble 23. oktober 1755 med
73  Anne Cathrine GUNNULDSDATTER; hun ble født i/på Rønholt, Stathelle omkring 1738, døde 10. mars 1787, datter av Gunnuld Nirissen (se 146) og Marthe Olsdatter (se 147). [Notis: Info om fødsel fra Hans Jacob Herholdts nettside. Tilskrevet Rønholt-Eje ved vielsen. Ifølge AGK bodde foreldrene på plassen Bilit under Rønholt.].
Barn av disse:        1757         Ole LARSEN  
1758  -  1806 Peder Larsen ASVALD  [36]
1760         Sivert LARSEN  
1763         Anne LARSDATTER  

Hun giftet seg (2) i/på Bamble 22. mai 1766 med Willum Ellevsen, født 1742, døde 27. mars 1788.
Barn av disse:        1771         Maren ( Karen ) Helene WILLUMSDATTER  
1775         Marte WILLUMSDATTER  
 
80  Anders Olsen LINNA; han ble født 1715, døde i/på Høen 6. mars 1795, sønn av Ole Gjertsen Linna (se 160) og Karen Andersdatter (se 161). [Notis: Bodde en del år før farens død på gården Linnastrand. Overtok Linna etter farens død i 1752 sammen med broren Mads. Han oppga sitt bo i Linna til skifte i 1690. Anders døde på Høn i 1795 (alt iflg Bamble Bygdebok s 129-130). Begravet 13. mars 1795, Bamble: "Begr og Jordkastet Enkemand Anders Olsen Linna. Døde paa Høen den 6te Martii gl. 82 Aar."].
Han var (1) gift/sammen med Gunild Kjeldsdatter (se 143).
Han var (2) gift/sammen med
81  Ingeborg KJELLSDATTER; hun ble født 1723, døde i/på Høn 1794, datter av Kjell Nielsen Rød (se 162) og Kirsten Nielsdatter (se 163). [Notis: Omtales Vingreid i Bamble b.bok I s 351. S 135: Kalles ved sitt ekteskap for Vingreid. Hun var nemlig bosatt hos sin søster Maren Kjeldsdtr gift med Tolf Salvesen Vingreid.].
Barn av disse:        1759         Anne ANDERSDATTER  [45]
1765         Lars Andersen LINNASTRAND  [40]
 
82  Halvor JENSEN
Han var gift/sammen med
83  Kjersti LARSDATTER; datter av Lars Kjellsen (se 166).
Barn av disse:        1772         Inger HALVORSDATTER  [41]
 
84  Henrik Knutsen Nordre FARSJØ; han døde omkring 1764, sønn av Knut Henriksen Lofthaug (se 168) og Solveig Halvorsdatter (se 169). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 39: Ved skiftet etter faren Knut Henriksen i 1753 ble Henrik utlagt nordre part av Farsjø. Mer detaljer om dette skiftet i Sannes og Lindheim. (Henrik protestrete mot at halvsøsterens Solveigs mann Nils hadde fått skjøte på den søndre parten av Farsjø.) Barn: Klaus som kom til Åby i Bamble. Knut som fikk gården, Halvor som kom til Mo i Bamble, Henrik og Asborg. Det var skifte etter Henrik i 1764. ].
Han var gift/sammen med
85  Berte CLAUSDATTER; hun ble født i/på Finneid, datter av Klas Tykeson Finneid (se 170) og Asborg Ellingsdatter (se 171). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 39 og Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 417.].
Barn av disse:        1755  -  1831 Halvor Henriksen FARSJØ  [42]

Hun var (2) gift/sammen med Eilert Eilertson Landsverk.
 
86  Peder Torsen MOE; han ble født august 1740, døde januar 1788, sønn av Tor Haraldsen Moe (se 172) og Anne Tronsdatter (se 173). [Notis: Se Bamble b.bok I s 410.].
Han giftet seg 1761 med
87  Anne PEDERSDATTER; hun ble født mai 1733, datter av Peder Rasmussen Gjerstad (se 174) og Inger Tostensdatter (se 175). [Notis: Iflg Bamble b.bok bd I fra Gjerstad.].
Barn av disse:        1768  -  1838 Inger PEDERSDATTER  [43]
1772         Anne PEDERSDATTER  
 
88  Tor Torsen HØEN; han ble født i/på Høen 1732, sønn av Tor Hansen Høen (se 176) og Anne Torsdatter (se 177). [Notis: Iflg Bamble b.bok: Tor fikk i 1766 skjøte av faren på 2 huder og 8 skinn med bygsel over 4 huder og 2 skinn i Høn for 899 rdlr. I 1780 oppføres han som eier av 3 huder og 2 skinn i gården.].
Han giftet seg 1758 med
89  Inger Maria SØRENSDATTER; hun ble født i/på Trosby 1738, datter av Søren Simensen Trosby (se 178) og Pernille Amundsdatter (se 179).
Barn av disse:        1760         Anne Marie TORSDATTER  
1764         Amund Torsen HØEN  [44]
1767         Anne TORSDATTER  
1770         Hans TORSEN  
1775         Maren Kirstine TORSDATTER  
1780         Søren TORSEN  
 
90  Anders Olsen LINNA (se 80)
Han var (1) gift/sammen med Gunild Kjeldsdatter (se 143).
Han var (2) gift/sammen med
91  Ingeborg KJELLSDATTER; (se 81)
 
92  Christen Eriksen Øvre ESSE; han ble født i/på Feset 1723, døde mai 1786, sønn av Erik Eriksen Bamble (se 184) og Anne Gundersdatter (se 185). [Notis: Iflg Bamble Bygdeb.: Ekteskap med Anne Michelsdtr Ese i 1750. I 1754 skjøtet Michel Nielssøn Esse 1 hud i gården Ese til Christen for 160 rdlr. Begravd 15 mai 1786 i Bamble: "Enkemand Christen Erichsen paa Essa, Gammel 64 aar". Skifte etter Christen fant sted i 1786. Han hadde samme år solgt sin part i Øvre Ese til Ole Jenssøn for 800 rdlr. og kjøpt et hus på Stathelle. Jordveien var i slett forfatning ved Ole Jenssøns overtagelse. Utskrift av skiftet: "Esse i Bamle "Esse øvre" 24.5.1786 Sk.pr. 11, Fol. 124 Christen Erichsen død, vært g.m. Anne Michelsdtr., død, sk. 1783. Barn: 1. Erich Christensen, m., Setteret ved Brevik, Eidanger. 2. Niels Christensen på Stokke i Bamle. 3. Maria Christensd. 24 år. Avdøde hadde tilforn vært eier av 1 hud m.b. V?????? ved skjøte 16.1. s.a. overdratt Ole Jensen. Storboehus - i Stathelle. Takst: 100 rdl. Brutto: 105-3-12. Netto: 96-1-12."].
Han giftet seg 1750 med
93  Anne MICHELSDATTER; hun ble født omkring 1714, døde 1783, datter av Michel Nielssøn Esse (se 186) og Mette Amundsdtr (se 187). [Notis: Iflg Bamble Bygdeb.: Kom fra Ese. Døde 69 år gammel i 1783. Boet etter henne omfattet i alt aktiva for rdlr. 450-0-22. Boets part i Ese (1 hud) ble taksert til 400 rdlr. Av dyr ble registrert 1 hest, 2 kuer og 5 sauer. Bamble Bygdeb. (bd I s.298) sier at Anne synes å være datter av Michel Nielssøn Esse og Mette Amundsdtr. Det finnes ingen Anne Michelsdtr født rundt riktig tid i kirkebøkene i Bamble, så det virker ikke urimelig at det er riktige foreldre og at kirkebokinnføringen av dåpen hennes mangler.].
Barn av disse:        1751         Erik Christensen ESSE  
1753         Nils Christensen Vestre STOKKE  [46]
1758         Anne Maria CHRISTENSDTR  
 
94  Jacob Jonsen SØTHOLT; han ble født i/på Nenset 1716, døde i/på Søtholt 7. desember 1798, sønn av Jon Christopherssøn Nenset (se 188) og Karen Larsdatter (se 189). [Notis: Dåp Bamble 16. aug. 1716: "Joen Nensets Søn Jacob. Fad: Amund Findal, Even Nielsen, Tor Hærmul(?), Niels Trosbye, Daatteren ..., Helge Bamle, Maren Nenset, Søren Bamle, Anne Trosbye, Jøran Hærumb." Iflg Bamble B.bok: Kom i likhet med broren Søren til Søtholt i 1740-årene. Jacob fikk i 1747 skjøte på 4 huder i gården, hvor han ble sittende en årrekke. Inngikk i 1750 ekteskap med Aase Pedersdtr. Med henne barna Halvor (dp 1751), Jon (dp 1753), Marthe (dp 1755) og Peder (dp 1758). I 1779 skjøtet Jacob 2 huder i Søtholt til sønnen Jon for 500 rdlr og i 1782 2 huder til sønnen Peder, også for 500 rdlr. Kirkebok Bamble forlovelse oktober 1750: Jacob Jonsen Søetholt ungkarl med pigen Aase Pedersdatter. Caut: Søren Jonsen Søetholt og Bartholomæus Herum. Begravelse 14. desember 1798: "Begravet og jordkastet Enkemand Jacob Johnsen Sødtholdt. Døde 7de Decbr gammel 87 aar."].
Han giftet seg i/på Bamble 28. oktober 1750 med
95  Åse PEDERSDATTER; hun ble født omkring 1719, døde april 1789. [Notis: Kandidater døpt i Bamble 1706-1731: Aaste Pedersdtr med far Peder Schauen døpt 12 oct 1721, Aase Pedersdtr med far Peder Sibiørnsen døpt 22 sep 1720. Førstnevnte kan utelukkes etter beskrivelsen i Bamble B.bok I s.134. Ingen kandidater i Solum 1701-1731. En kandidat i Sannidal, men usannsynlig da hun er vel ung (døpt 19. oktober 1732, Peder Rasmussens datter Aase). Dåpsinnføring for Aase døpt Sep 1720: Peder Sibiørnsens datter Aase. Spons: Anders ?...sen, Abraham Johannessen, Marte Larsdatter, Inger Olsdatter. Det finnes en vielse 9. januar 1707 i Solum kirkebok mellom Peder Sebiørnsen og Sonnef Torgiersdtr. Begr Bamble 1. mai 1789: "Jacob Joensen Rørholtes kone Aase Pedersdatter, gammel 70 aar." Det er sannsynlig at dette er henne og Søtholt forvekslet med Rørholt. Ingen annen Aase Pedersdtr funnet begravet før mannen senere er begravet som enkemann. Ingen annen kjent Aase Pedersdtr med tilnærmet samme alder i Bamble.].
Barn av disse:        1755         Marthe Jacobsdatter SØTHOLT  [47]
 
100  Lorentz Olsen KONGSTVET; han ble født omkring 1729, døde i/på Kongstvet, Solum 1812.
Han giftet seg i/på Solum 3/8 1756 med
101  Bergithe HANSDATTER; hun ble født omkring 1731, døde i/på Kongstvet, Solum 1818.
Barn av disse:        1766  -  1800 Jacob Lorentsen KONGSTVET  [50]
 
102  Jens Eriksen SOLUM; han ble født i/på Baksås, Holla omkring 1741, døde i/på Solum Vestre, Solum 1801, sønn av Erich Rasmussen Sætre (Gisholt) (se 204) og Anne Jensdatter (se 205). [Notis: Se Solumslekt.org: Kirkebok for 0819 Holla Mini 1 (1717-1779). Døpte, side 36. (16.07.1741): Jens, foreldre Erich Baxaas og Anna Jensdtr. Faddere: Henrich Henrichsen, Gunder Graver, Ingebor Ytting, Maren Baxaas. Kirkebok for 0818 Solum Mini 3 (1761-1814). Forlovede/Gifte, side 196-197. (forlovet 25.05.1768, gift 30.09.1768): Jens Erichsøn Gisholt, ungkarl og Kari Engelsdatter Houchedalen, pige. Forlovere Lorentz Olsøn Kongstved og Svend Tollefsøn? Solum Folketelling 1801 på Solum vestre, Kilebygda: Her er den 63 år gamle Jens Erichsen ført som «Bonde og Gaardbeboer» i første ekteskap med Kari Engelsdatter. Kirkebok for 0818 Solum Mini 3 (1761-1814). Begravde, side 246-247. 18.10.1801 Melum: Jens Eriksen Solum 63 aar. Skifte 6. januar 1802 på Solum vestre, Kilebygda: Jens Eriksen død, enka Kari Engelsdatter, verge Stian Andersen Vasbond. Barn: 1. Halvor Jensen 27 år; 2. Erik Jensen 25 år; 3. Engel Jensen 23 år; 4. Ole Jensen 20 år; 5. Isak Jensen 18 år; 6. Abraham Jensen13 år; 7. Jacob Jensen 8 år; 8. Anne Jensdatter 32 år; 9. Barbro Jensdatter 11 år. Verge for 3-5 Ole Aasland, for 6-9 Rasmus Eriksen Gisholt. Brt: 72 rdl. / Utg: 20 rdl. (Sk. 26 s. 297).].
Han giftet seg i/på Solum 30/9 1768 med
103  Kari ENGELSDATTER; hun ble født i/på Søndre Oterholt, Gjerpen 1746, døde i/på Solum Vestre, Kilebygda 28/10 1824, datter av Engel Halvorsen Aasen (se 206) og Barbara Vraalsdatter (se 207).
Barn av disse:        1769         Anne JENSDATTER  [51]
 
104  Niels Christensen SANDØEN; han ble født omkring 1717, døde i/på Eidanger juli 1780. [Notis: Vielse: Trol. 4/11-1751 paa Dalen ved Brevig. Copul. 7/12-1751 i Eidanger. Niels Christensøn og Gunild Olsd. Gudsfred. Caut: ?? Kiørholt og Even Schaverager. Tilskrevet Gusfred, Eidanger, ved barna Anne og Oles dåp (1752 og 53) og Sandøen, Brevik, ved Christen og Lars' dåp (1755 og 1760). Trolovet 11/11-1774 i Eidanger, Copul. 15/12-1774: Enkemand Nils Christens. Sandøe og P. Karen Gundersd. Caut: Christen Gunders. af Langesund og Abraham Ols. Biønnæs. Begravet 13. juli 1780, Eidanger: Nils Christens. Sandøe 63 aar. Skifte Sandøen i Eidanger 26.7., 20.12.1780 Sk.pr. 10a, Fol. 241 Nils Christensen død g.1. Gunnild Olsdtr. død, g.2. Kari Gunnersdtr. Barn: 1. Ole 26 år. 2. Christen (myndig). 3. Lars 17 år. 4. Anne 28 år. Ingen barn i 2det ægtesk. Brt: 206-"-7. Net: 113-3-18.].
Han giftet seg (2) i/på Eidanger 15. desember 1774 med Kari Gunnersdatter.
Han giftet seg (1) i/på Eidanger 7. desember 1751 med
105  Gunild OLSDATTER; hun ble født i/på Gusfred? omkring 1720, døde i/på Eidanger januar 1768. [Notis: Tilskrevet Gudsfred ved forlovelsen med Niels. En Ole Olsen/Ole Olsen Gudsfred er fadder ved de to eldste barnas dåp. Kan det være en bror? Begravet 8. jan 1768 Eidanger: Nils Sandøens k. Gunil Olsd. 48 aar.].
Barn av disse:        1752         Anne NIELSDATTER  
1753  -  1795 Ole Nielsen SANDØEN  
1755         Christen Nielsen SANDØEN  [52]
1760         Lars NIELSEN  
 
106  Isaach ABRAHAMSEN; han ble født i/på Bamble august 1726, døde i/på Langesund februar 1791, sønn av Abraham Amundsen (se 212) og Kisti Isachsdatter (se 213). [Notis: Dåp: Isach Abrahamsen døpt 25 aug 1726, Langesund. ("Abraham Amundss. Søn Isach. Spons: Niels Peders., Dirich Nielss., Niels Nielss., Barbbro Amundsdatt,. Marj Sundbye") Indikasjoner på at det er riktig dåp/foreldre (Abraham Amundsen og Kisti Isachsdatter): - Eneste kandidat i Telemark i FS - Ingen kandidater i kirkebøkene i Eidanger, Brevik, Solum, Drangedal eller Sannidal - Eneste kandidat døpt i Bamble etter starten av kirkebøkene - Morens navn Kisti ligner på to av barnas navns Kistine - En Peder Jacobsen Stochesund som figurerer som datteren Marens fadder i 1750 kan være identisk med Peder Jacobsen/Peder Stochesund som var yngre søskens fadder i 1735 og 1739. Motindikasjon: - Faddere Elisabeth Abrahamsdtr og Kirsten Marie Abrahamsdatter til barna stemmer ikke med kjente søsken til Isach. Kandidat for konfirmasjon: Bamble 10. oktober 1745: Isaach Abrahamsen Langesund. (Ingen annen med det navnet konfirmert i Bamble mellom 1737 og 1752). 19 år ser ikke ut til å være uvanlig alder for konfirmasjon der og da. (Funnet døpte i 1726 konfirmert i 1743,1744,1746 ved sjekk i Bamble.) Forlovet 9. april 1750: "Isaach Abrahamsen i Langesund, Ungkarl med Pigen Mette Isaachsdatter fra Sammested. Caut: Niels Pedersen og Peder Nielsen, begge i Langesund". Ved Vielsen 1750: "Matros Isaach Abrahamsen i Langesund Ungkarl med Pigen Mette Isaachsdtr ibid.". I Ekstraskattmantallet i 1762 for Langesund (se granly.org) er Isach Abrahamsen og Mette Isachsdatter oppført som nr 53. Det er oppført 2 personer i husstanden og ingen barn eller tjenestefolk. I folketelling for Bamble 1782 finnes en Isak Abrahamsen i Langesund med "Brud og 4 born" i husstanden, Begravelse, Bamble, 18. februar 1791: "Lodsen, Isaach Abrahamsen i Langesund, gl 66 aar." Indikasjon på at det er begravelse av rett Isaach Abrahamsen: Sønnen Abraham Isaksen f. 1761 var også los. Alderen indikerer også at en fødsel i 1726 sannsynligvis er riktig.].
Han giftet seg i/på Bamble 25. august 1750 med
107  Mette ISAACHSDATTER; hun ble født i/på Vestsida, Porsgrunn 1729, døde i/på Bamble januar 1794, datter av Isach Jensen (se 214) og Maren Hansdatter (se 215). [Notis: Isaks kone må være identisk med: Mette Isachsdatter iflg solumslekt.org født 1729 på Vestsida, Porsgrunn, datter av Isach Jensen (trolig født rundt 1700, gift 1723 i Solum med Maren Hansdatter iflg Solumslekt.org.) Iflg FS: Mette <ISACHSDATTER> Christening: 05 Dec 1723 Place: Solum Parents: Father: Isach JENSEN. Har søster Anne, som stemmer med Anne Isachsdtr oppført som fadder for to av barna. Søsters bosted Porsgrunn stemmer også i fadderinnføringen. Mors navn stemmer også med navnet Maren på tre av døtrene. Begravelse Bamble, 22. januar 1794: " Begr og jordkastet Isaach Abrahamsens enke Mette Isaachsdatter gl 66 aar."].
Barn av disse:        1750         Maren ISACHSDATTER  
1752         Maren Kistine ISACHDATTER  
1755         Jens ISACHSEN  
1757         Maren Kistine ISACHSDATTER  [53]
1760         Anne ISACHSDATTER  
1762  -  1797 Abraham ISACHSEN  
1765         Isach ISACHSEN  
1767         Anders ISACHSEN  
 
112  Christen Torgiussen LUNDE; han ble født i/på Søli, Gjerpen september 1735, døde i/på Eidanger november 1814, sønn av Torjus Christensen Nedre Søli (se 224) og Martha Nilsdatter (se 225). [Notis: Iflg Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 48: Christen og Ingeborg ble selveierfolk på Søndre Lunde, idet Christen Torjussen kjøpte hele gården (5 huder) på auksjon for 1500 rdlr. og fikk skjøte i 1789. I 1801 overlot de gården til sine to sønner Torjus og Lars og gikk over på føderåd. Hvert av brukene var på 2 huder 5 1/2 skinn, overdragelsessummen 900 rdlr. for hvert. Christen og Ingeborg forbeholdt seg 1/5 av gården for underhold. I FT 1801 er den 66-årige Christen Torjussen oppført som Inderst på Søndre Lunde i Eidanger. Han bor sammen med hustru Ingebor Larsdtr (60), og på gården er også oppført husbondene Torjus Christensen (37) og Lars Christensen (30) - hans sønner (?) med familier. Begravet Eidanger 10. nov 1814: "Christen Torgersen Lunde, 80 aar." Er sannsynligvis ham.].
Han var gift/sammen med
113  Ingeborg LARSDATTER; hun ble født i/på Kjøsrød u/Kvestad, Eidanger september 1735, datter av Lars Sørensen Kvestad (se 226) og Amborg Olsdatter (se 227).
Barn av disse:        1764  -  1843 Torjus Christensen LUNDE  [56]
 
116  Isak Sørenssøn LEERSTANG; han ble født i/på Lerstang, Eidanger 1732, døde samme sted 1765, sønn av Søren Rasmussen Leerstang (se 232) og Ingeborg Tostensdatter (se 233). [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 125: Bygsler av leilendingsbruket, 4 huder i Lerstang fra 1756. Fra s.å. var han gift med Anne Hansdatter.Ved skiftet etter Isak var aktiva i boet rdlr. 468-3-11, nettoen til deling 448-3-14. Det var to barn i hans ekteskap med Anne Hansdatter, Rasmus, 6 år, og Hans, 3 år ved skiftet.].
Han giftet seg 1756 med
117  Anne HANSDATTER; hun ble født i/på Ånnerød, Solum 1734, døde i/på Lerstang, Eidanger 1805, datter av Hans Christensen Aannerød (se 234) og Kirsten Olsdatter (se 235). [Notis: Iflg Solumslekt: Gift 1756 med Isach Sørensen Lerstang, gift 1765 med Christen Kjeldsen Bjørntvet, gift 1774 med Tor Rasmussen Lerstang.].
Barn av disse:        1761  -  1805 Hans Isaksen LEERSTANG  [58]
 
118  Jacob Nielsen Nedre LUNDE; han ble født omkring 1705, døde i/på Nedre Lunde, Eidanger 1785, sønn av Nils Olsen Nedre Lunde (se 236) og Anne Nielsdtr (se 237). [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 252: I 1747 oppføres Jacob Nielssøn som bruker av Nedre Lunde ved siden av Hans Nielssøn. Eieren av gårdparten på 3 huder het forøvrig Jacob Nielssøn - nemlig Jacob Nielssøn Lerstang i Brevik. Oppsitteren JacobNielssøn bodde på gården til 1785, da han døde, 80 år gammel. 12 barn med Amborg listet opp i boka (inkluderer ikke Berthe). De 12 barna er Niels (dp 1732 bg 1737), Borger/Børger (dp 1732), Vetlef (dp 1733), Anna (dp 1736 bg 1737), Anne Maria (dp 1738 bg 1738), Sara (dp 1739), Anna (dp 1742, bg 1743). Niels (dp 1744), Anne (dp 1746 bg 1752) Niels (dp 1750 bg 1750), Jon (dp 1751),Amun (dp 1757). Det står ikke noe om Jacobs bakgrunn i Schilbred. Niels Olssøn er nevnt som bruker på Lunde i 1700 og 1711, og han døde i november 1740, 73 år og 10 måneder gammel. Det står ikke noe om hans barn og om han kan være faren til Jacob. Sjeleregister Eidanger 1725 nevner "Jacob Nielsøn gl. 18 aar enroullered" som sønn av Niels Olsøn Nedre Lunde, sp dette må være faren. Vi vet at Niels Olssøns kone het Anne Nielsdatter fra kirkeboka i Eidanger: "Den 3. Sønd. Trinit. (20/6-1697). Her i Eid. Despons. Niels Ollssen med Anne Nielsdaatter. Caut: Simen Eggertssen og Jørgen Kiørholt." og "Den 16. Sept. (1697) blef Ægtevied her i Eidanger Niels Ollsen med Anne Nielsdaatter. De skall boe ud paa N. Lunde." Har ikke funnet noe skifte etter Niels Olssøn i Eidanger.].
Han giftet seg i/på Eidanger 6. desember 1731 med
119  Amborg ANUNSDATTER; hun ble født i/på Skavreåker, Eidanger 1712, datter av Anund Vetleson Skavreaker (se 238) og Anne Pedersdatter (se 239).
Barn av disse:        1754         Berthe JACOBSDATTER  [59]
 
124  Peder Larsen ASVALD (se 36)
Han var gift/sammen med
125  Johanne OLSDATTER; (se 37)
 
126  Anders HENDRIKSEN [Notis: Trolovede Bamble, 20/10 1785: "Ungkarl Anders Henrichsen med Pigen Hæge Asbiørnsdatter, begge i Langesund. Cautionistere Jørgen Dahl og Iver Sivers." Viede Bamble, 26/12 1785: "Ægteviet i kirken Karlen anders Henrichsen med Pigen Hæge Asbiørnsdatter." Ikke funnet begravet Langesund klokkerbok 1802-1833.].
Han giftet seg i/på Bamble 26. desember 1785 med
127  Helge AMBJØRNSDATTER; hun ble født omkring 1750, døde i/på Langesund 18. februar 1831. [Notis: I folketellingen 1801 er oppført i Langesund Hegge Ambiørnsdtr (52år, "fattig, og gaaer i dag arbeide", med påskrift "Ands. Hend.ksens kone, hvis mand, udenlands i gaar"). Bor sammen med sønnene Henrich (14 år, halt og fisker), Ole (9 år, fisker) og datteren Anne Maria (11 år). Død 18. feb. 1831, begravet 27. feb. i Langesund Hege Asbjørnsdatter, enke og fattiglem, 78 år gml.].
Barn av disse:        1787         Henrich ANDERSDATTER  
1789  -  1839 Anne Marie ANDERSDATTER  [63]
1792         Ole ANDERSEN  
 

GENERASJON VIII

 
128  Ole Jonsen FLÅTELIEN; han ble født omkring 1718, døde i/på Solum oktober 1806. [Notis: Forlover seg med Gunild Torgrimsdtr 16. juli 1750, Bamble: "Ole Jonsen ungkarl med Pigen Gunild Torgrimsdatter, negge paa Schiærche. Caution: Thron Hansen Hydal og Hans Tostensen Jærstad." Vielsen: "Ungkarl Ole Jonsen ved Hære med pigen Gunild Torgrimsdatter". Ved forlovelsen, vielsen og de første barnas fødsel er Ole og Gunild oppgitt til å bo på Skjerke eller Herre. Ved sønnen Siverts fødsel i 1754 er de imidlertid tilskrevet Gisholt, som Flåtlien lå under. Det betyr at de antakelig kom til Flåtelien en gang mellom 1751 og 1754.].
Han giftet seg i/på Bamble 14. oktober 1750 med
129  Gunild TORGRIMSDATTER; hun ble født i/på Hjartdal oktober 1718, døde i/på Solum august 1781, begravd samme sted 25. august 1781, datter av Torgrim Sivertsen Sætre (se 258) og Tone Nirisdatter (se 259). [Notis: Døpt 23 OCT 1718 (iflg FamilySearch). Hjartdal, 1718: "Introd. Torgrim Sethers Quinde. Døbt: Torgrim Sethers Daater n. Gunild. Test.: Østen Fosland, Svenum Kobsland, Gunleg Follesland, Aslev Breche, Gunild Jup" (Usikker tyding.) Konfirmert Bamble 5/10-1738: "Gunild Torgrimsdatter, Ravenæs,Tieneste paa Ravenæs." Trolovede Bamble 20. juni 1840: "Lars Anders. og Gunild Torgrimsd. Caut: Hans Tveten, Ole Tostensen." Viede Bamble oktober 1740: "21. oktober: Lars Andersen Bamble og Gunil Torgrimsdaatter." (trolovet 20. juni 1740: "Lars Anders. og Gunild Torgrimsd Caut: Hans Tveten, Ole Tostensen") Kan det være henne? Begravet Bamble 26. april 1741: "Lars Andersen Bamble".].
Barn av disse:        1750  -  1750 Torber OLSDATTER  
1751         Jon Olsen FLÅTELIEN  [64]
1754         Sivert Olsen FLÅTELIEN  
1756         Torbær OLSDATTER  
 
130  Jacob Gundersen ROMNES; han ble født i/på Romnes, Holla omkring 1705, døde i/på Vestsida, Porsgrunn februar 1777, sønn av Gunnar Tolfsen Romnes (se 260) og Gjertrud Olsdatter (se 261). [Notis: Fikk 7 kjente barn på Romnes mellom 1736 og 1746 (iflg notat fra Rosenkilde). PHR oppgir fødselsår 1681, men det virker litt tvilsomt hvis moren er født 1665. Begravet Vestsida Porsgunn 15/2 1777, 72 år gammel.].
Han var gift/sammen med
131  Malene ERIKSDATTER [Notis: Finnes en Malene Erichsdatter i manntall (ekstraskatten) for Gjerpen 1762, som er tjenestepike på Borgestad. Neppe henne?].
Barn av disse:        1735  -  1805 Maria JACOBSDATTER  [65]
 
132  Ole Høljesen GVÅLE; han ble født i/på Gvåle, Tuddal, Hjartdal, sønn av Hølje Hansen Gvåle (se 264) og Anne Høljesdatter (se 265). [Notis: Holte Rosenkilde oppgir 5 barn født mellom 1729 og 1749, hvorav Hans er nr 2. Det første barnet er født på Rinde, de tre siste født på Våler, Tuddal.].
Han giftet seg (1) i/på Hjartdal 8. juni 1704 med Sønnøv Kittilsdatter Bøen.
Han giftet seg (2) i/på Hjartdal 28. september 1737 med
133  Turi TORGIUSDATTER; hun ble født i/på Tveiten, Tuddal, Hjartdal 30. desember 1708, datter av Torjus Olsen Tveiten (se 266) og Liv Kjetilsdatter (se 267). [Notis: Døpt 23 JUN 1709 i Hjartdal.].
Barn av disse:        1738  -  1738 Hølje Olsen TVEDTEN  
1741         Hans Olsen HOVDE  [66]
1744         Helge Olsen HOVDE  
1745         Kittel Olsen HOVDE  
 
134  Sigur Olsen SØNDERLAND; han ble født i/på Lynidalen, Tuddal, Hjartdal 1687, døde i/på Åsen, Tuddal, Hjartdal 1757, sønn av Ola Sigurdsen Sønderland (se 268). [Notis: Sigur er ved dåpen til de to første barna med Helje ikke oppført med bosted, men som korporal. Fikk i alt 6 kjente barn med Helje mellom 1723 og 1733 (hvorav 5 på Åsen) før 3 kjente med Signe mellom 1744 og 1749 (alle på Åsen), hvorav Helge var i midten avde tre.].
Han giftet seg (1) i/på Hjartdal 16. februar 1722 med Helje Nilsdatter, født i/på Åsen, Tuddal, Hjartdal.
Han giftet seg (2) i/på Hjartdal 1. januar 1743 med
135  Signe DRENGMANDSDATTER; hun ble født i/på Reisjå, Tuddal, Hjartdal 18. september 1710, datter av Drengmand Sveinson Reisjå (se 270) og Sønnøv Bjørnsdatter (se 271). [Notis: Døpt 18 SEP 1710, født 10 SEP iflg kirkebok Hjartdal/Tuddal s. 143: "Drengmand Reiershiøes barn fød d 10 Septbr kaldt Signe". Info om vielse fra Buveruds nettsted.].
Barn av disse:        1746  -  1801 Helje SIGURDSDATTER  [67]
 
136  Hans Nielsen GRØNSHOLT; han ble født i/på Skien omkring 1704, døde i/på Eidanger desember 1762, sønn av Niels Hansen (se 272) og Karen Hansdatter (se 273). [Notis: Nevnt iflg AGK ved slølegden 1706 under Hauen som Harald Halvorsens "kones Broder Søn, Hans Nielsen, fød i Scheen, gamel 1 1/2 Aar". Harald Halvorsens kone het Maren Hansdatter. Hans bodde på Hauen i Gjerpen da han giftet seg med Maren. Se Schilbred: Eidanger bd I, s. 37: Hans Nielssøn Grønsholt nevnes i matrikulen av 1747. Han var git med Maren Henriksdtr, og med henne hadde han barna: Niels (dp 1747), Maria (dp 1750 bg s.å.) of Lars (1752) Hans Grønsholt døde i 1762 i en alder av 59 år og. Maren Henriksdatter 54 år gammel i 1766. 9 barn nevnt av AGK. Begravet Eidanger 23 desember 1762: Hans Grønsholt, 59 aar.].
Han giftet seg i/på Gjerpen 11. oktober 1733 med
137  Maren HENRICHSDATTER; hun ble født 1712, døde i/på Eidanger september 1766, datter av Henrich Tolfsen (se 274) og Anne Maria Jacobsdatter (se 275). [Notis: Begravet Eidanger 18. sep. 1766: "Maren Hendrichsd. Grønsholt 54 aar".].
Barn av disse:        1756  -  1842 Søren HANSEN  [68]
 
138  Jon Sørensen KJENDALEN; han ble født i/på Brunlanes? omkring 1715, døde i/på Kjendalen, Eidanger juni 1800. [Notis: Trolovelse d. 25. Feb. 1761 i Eid.(bare trolovelser ført): "Enkemanden Joen Sørensen fra Kiose og pigen Kisti Christensd. Qvæstad. Caut: Hans Erichsen Omsland og Anders Sivertsen Krogen." (Dvs begge fra Kjose) Eid. mini nr. 5 (1760-1764) side 201, trolovede. Gravlagt 2. Juni 1800 i Eid.: Jon Sørensen Kjendalen, 85 aar 24 uger. dvs født ca.1715. Følgende oppsummering er sannsynlig: Enkemann Jon Sørensen fra Kjose som giftet seg med Kirsten Christensdtr, er identisk med Jon Ødegården og Jon Kjendalen. Barn fra tidligere ekteskap er Søren (sannsynligvis eldst), Ole (f. ca. 1742 ut fra aldersangivelse ved begravelse 1809) og Mari/Maren (f. ca. 1753 ut fra aldersangivelse konfirmasjon og begravelse). Jon er registrert på Kjose ved vielsen i 1761, Jon og Kirsten er registrert på Ødegården første gang 1765, og de flytter til Kjendalen ca 1774 og rydder husmannsplassen Rønningen der. Jon dør der 1800, Kirsten dør der 1809. I ekteskapet med Kirsten fikk Jon barna Ingeborg (f. ca 1761 ut fra aldersangivelse ved begravelse) og Marte (f. ca 1762-64). Mangelen på spor etter deres fødsler i Eidangers kirkebok kan f.eks. indikere at begge døtrene kan være født på Kjose. På Ødegårdenfikk de så 4 barn 1765-72, hvorav bare Gudmund (f. 1772) levde opp. Sønnen Søren ble en velstående mann på Viersdalen, og brukseier der fra 1778 til sin død ca 1786. Søsken/halvsøsken Ole, Maren, Ingeborg og Marte skrives til Viersdalen ulike tidspunkt i perioden da Søren eide denne gården, og har kunnet få bedre vilkår herenn hos foreldrene eller andre steder. ].
Han var (2) gift/sammen med Kirsti Christensdtr, født i/på Eidanger juni 1731, døde i/på Kjendalen, Eidanger 1809.
Han var (1) gift/sammen med
139  Ingeborg NN; hun døde i/på Brunlanes? før 1761. [Notis: Jon Kjendalen var enkemann da han giftet seg med Kirsten Christensdtr i 1761. Hans første barn i dette ekteskapet het Ingeborg. Dessuten ga begge de antatte barna til Jon, Ole og Mari begge navnet Ingeborg til eldste datter. Det er høyst sannsynlig at de alle er oppkalt etter samme dame, og at det er Jons tidligere kone og Jon og Maris mor.].
Barn av disse:        1753  -  1832 Mari JONSDTR  [69]
 
142  Anders Olsen LINNA (se 80)
Han var (2) gift/sammen med Ingeborg Kjellsdatter (se 81).
Han var (1) gift/sammen med
143  Gunild KJELDSDATTER; hun ble født oktober 1705, døde mai 1750, datter av Kjeld Nielssøn Vinje (se 286) og Maren Jonsdatter (se 287).
Barn av disse:        1745         Helvig Andersdatter LINNA  [71]
 
144  Ole Pedersen KIØNØEN; han ble født 1685, døde i/på Kjønnøya, Bamble juni 1753, sønn av Peder Olsen Melby (se 288) og Maren Pedersdatter (se 289). [Notis: Hans Jacob Herholdts nettside har vielse med Anne Larsdtr i Bamble 13 Oct 1720, mens AGKs notater har vielse med Anne Olsdtr 20 Jul 1715. HJH tilskriver Ole til Busterud og Kjønnøya. Forlovelse 16 Jul 1720: Olle Busterøe og Ane Larsdatt. Caut: Ellef Dal og Tollef Winge. (Vielse Bamble 13 Oct 1720: Ole Kiønøen og Ane LarsDatter.) AGK har funnet flere barn, alle døpt Bamble: Tor (dp 27/12 1715), Boel (dp 4/6 1719), Mari (dp 10/8 1721), Lars (dp 10/2 1723), Helvig (dp 27/2 1726), Søren (dp 2/3 1729), Peder (dp 26/2 1730), Peder (dp 18/11 1731). De to eldste barna som Herholdt mangler,Toer og Boel, ser i kirkeboka ut til å ha far oppgitt til "Ole Rachestad", mens de senere har "Ole Kiønøen". De to barnedåpene i feb. 1723 viser at Ole Kiønøen og Ole Rachestad er to forskjellige personer, og at vielsen og flere av barna oppgitt av AGK tilhører Ole Rachestad. (Forlovelse Bamble 2 Feb 1715: Ole Rachestad og Anna Olsdatter. Caut: Jon Bamble og Christen Aabye. (Vielse Bamble 25 Jul 1715: Ole Rachestad og Anne Olsdatter. Ole Rachestads barn: Innføring dåp Bamble 27/12 1715: "Olle Rachestads Søn Toer. Spons: Christen Brevig, Niels(?) Trosbye, Peder Busterud, Helge Bamle, Siri(?) Pressebred(?)". (Introd 16. febr. 1716: Ole Rachestads hustrue) Dåp Bamble 4/6 1719: "Ole Rachestads Datt. Boel. Spons.: Christen Brevig, Claus Hafsund, Aaste Rachestad, Ambiør Rachestad". (Introd. 26/7 1719: Ole Rachestads hustru) Dåp Bamble 28/2 1723: "Olle Rachestads Søn Hans. Spons: Ambor og Abntonn Rachestad, Else W. Brede, Peder Busteruud, Lars Brewig." (Introd. 18. april 1723: Olle Rachestads hust.)) Ole Kiønøens barn: Dåp Bamble 10/8 1721: "Ole Kiønøens Datt: Mari. Spons: Maren Busterud, Aase Glittum, Niels Glittum, Simen Trosbye og Claus Kiønøen." (Introd. 28.sept 1721: Olle Kiønøens hust.) Dåp Bamble 10/2 1723: "Ole Pedersøns Søn Lauritz. Spons: Kari Grimsrøe, Ingebor Hafsund, Helje Larsdatter, Simen Trosbye, Claus Kiønøen." (Introd. 29. mars 1723: Olle Kiønøens h. Anne) Dåp Bamble 27/2 1726: "Ole Kiønøens datt. Helvig. Spons: Ingebor Hafsund, Those Dahl, Claus Kiønøen, Halvor Kiønøe, Søren Trosbye." Dåp Bamble 2/3 1729: "Ole Kiønøens Søn Søfren. Spons: Boel Aabye, Ellie Melbye, Peder Dal, Joen Melbye, Søfren Trosbye" Dåp Bamble 18/11 1731: "Ole Kiønøens Søn Peder. Spons: Elli Meelbye, Chisti Sørensdatter, Niels Hafsund, Hans Grimmestad(?), Torger Holmen." Begravd Bamble 25/3 1737: "Anne Kiønøen 47 a." Ingen andre Anne Kiønøen begravd mellom 1731 og 1753. Begravd Bamble 30. juni 1753; "Enkemand Ole Pedersen fra Kiønøen gl 68 Aar".].
Han giftet seg i/på Bamble 13. oktober 1720 med
145  Anne LARSDATTER; hun ble født omkring 1690, døde i/på Kjønnøya, Bamble mars 1737. [Notis: Begravd Bamble 25/3 1737: "Anne Kiønøen 47 a." Ingen andre Anne Kiønøen begravd mellom 1731 og 1753.].
Barn av disse:        1721         Mari (Maria) OLSDATTER  
1723  -  1764 Lars (Lauritz) OLSEN  [72]
1726         Helvig OLSDATTER  
1729         Søren Olsen KJØNNØYA  
1731         Peder OLSEN  
 
146  Gunnuld NIRISSEN [Notis: Iflg AGK: Holdt til på plassen Bilit under Rønholt. De er omtalt i Bygdebok for Bamble bd 1 s 469. Kirkebok Bamble 1. November 1735, Publice Absolverede: "Ingeborg Gundersdr Nyehuus for Lejermaal med Gunul Nerisen". Gunuld Nirisen Nyhus konfirmert Bamble 5. oktober 1738.].
Han var gift/sammen med
147  Marthe OLSDATTER
Barn av disse:        1738  -  1787 Anne Cathrine GUNNULDSDATTER  [73]
 
160  Ole Gjertsen LINNA; han ble født omkring 1684, døde januar 1752, sønn av Gjert Olsen Linna (se 320) og Mari Amundsdatter (se 321). [Notis: Se Bamble b.bok I s. 128. 7 barn med Karen mellom 1715 og 1729.].
Han var gift/sammen med
161  Karen ANDERSDATTER; hun ble født omkring 1680, døde februar 1763, datter av Anders Gjestsen (se 322) og Gudlaug Gullichsdatter (se 323).
Barn av disse:        1715  -  1795 Anders Olsen LINNA  [80]
 
162  Kjell Nielsen RØD; han ble født 1686, døde 1761. [Notis: Fra Rød i Gjerstad (se Bamble b. bok I s 129).].
Han var gift/sammen med
163  Kirsten NIELSDATTER; hun ble født 1684, døde 1771.
Barn av disse:                         Lars KJELLSEN  [166]
1723  -  1794 Ingeborg KJELLSDATTER  [81]
 
166  Lars KJELLSEN; sønn av Kjell Nielsen Rød (se 162) og Kirsten Nielsdatter (se 163).
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Kjersti LARSDATTER  [83]

 
168  Knut Henriksen LOFTHAUG; han døde 1753, sønn av Henrik Olavsen Landsverk (se 336) og Maria Knutsdatter (se 337). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 39: Solveig og Knut var søskenbarn. De hadde sønnen Henrik. Knut fikk følgende barn med Kirsten: Solveig, gift med Nils Eilertsen Farsjø f.p. Rønningen 1722, Halvor som kom til Hegland, Jens, Knut, Ingeborg g.m. Tor Gjertsen Ørvik og Tora gift med Jens Olavsen Lofthaug. På tinget i 1731 møtte Knut og fikk almuens vitnemål på at N. Farsjø gård ved en ulykkelig ildebrand var oppbrent. Han hadde altså måttet bygge nye hus.].
Han var (2) gift/sammen med Kirsten Jensdatter, født 1722, døde 1749.
Han var (1) gift/sammen med
169  Solveig HALVORSDATTER; hun ble født i/på Nordre Farsjø, datter av Halvor Larsen Nordre Farsjø (se 338) og Karen Pedersdatter (se 339). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 38-39.].
Barn av disse:                  -  1764 Henrik Knutsen Nordre FARSJØ  [84]
 
170  Klas Tykeson FINNEID; han ble født i/på Tveit 1675, døde i/på Finneid 1748, sønn av Tyke Persen Tveit (se 340) og Else Tolfsdatter (se 341). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 417: Tredje sønn av Tyke Tveit. Fikk Finneid, en halvpart fra faren, den andre etter mora. Gift først med Berte Nilsdatter og bodde i dette ekteskapet på Tveit. 5 barn i dette ekteskapet nevnt av Sannes. Berte døde 1720, og han giftet seg året etter med den 27 år yngre Asborg Ellingsdatter S. Våje. 6 barn i det andre ekteskapet nevnt i Sannes.].
Han var (1) gift/sammen med Berte Nilsdatter, født i/på Rødland, døde 1720.
Han giftet seg (2) 1721 med
171  Asborg ELLINGSDATTER; hun ble født i/på S. Våje 1702, døde 1779, datter av Elling Nilsmundsen Søndre Våje (se 342) og Anne Larsdatter (se 343). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 646.].
Barn av disse:                         Berte CLAUSDATTER  [85]
 
172  Tor Haraldsen MOE; han ble født i/på Tørdal, døde mars 1742. [Notis: Iflg Bamble b.bok I s 407: I 1712 kjøpte Tor Haraldssøn fra Tørdal 3 huder i Mo av Marichen salig Jacob Bøysens for 230 rdlr. Han ble gift med Alis Stiansdatter, enke etter Halvor Anundssøn på Vrålstad i Tørdal, og de bodde i flere år på den sistenevnte gården (på en halvpart som Halvor hadde vært eier av, ref. til Sannes "Drangedal med Tørdal" s 693 og 657), men flyttet så til Mo. På Mo ble Tor til sin død i 1742. Mer detaljer om skiftet etter ham s. 410. Ingen Tor Haraldssøn funnet under gården Tørdal i Sannes: Drangedal med Tørdal, så det betyr vel at han kommer fra bygda og ikke gården Tørdal, som krever mer leting når gård er ukjent.].
Han var (1) gift/sammen med Alis Stiansdatter, døde 1729.
Han giftet seg (2) 1730 med
173  Anne TRONSDATTER; hun ble født i/på Rørholt, datter av Tron Aakesen Rørholt (se 346) og Abelone Arnoldsdatter (se 347).
Barn av disse:        1740  -  1788 Peder Torsen MOE  [86]

Hun var (2) gift/sammen med Jon Nielsen Moe.
 
174  Peder Rasmussen GJERSTAD; han ble født 1703, døde 1748, sønn av Rasmus Gjertsson Øvre Asdal (se 348) og Anne Andersdatter (se 349). [Notis: Bamble b.bok bd I s. 144: Fra 1737 finner vi Peder Rasmussen som oppsitter på Gjerstad., og her ble han sittende til sin død i 1748. Peder kom visstnok til Gjerstad fra Skogen. Skifte etter ham i 1748 referert i bygdeboka, der er nevnt 7 barn. Også nevnt hans eiendeler.].
Han giftet seg 1728 med
175  Inger TOSTENSDATTER; datter av Tosten Rolfssøn Rugtvet (se 350) og Kirsti Madsdatter (se 351). [Notis: Etter at Peder døde, giftet hun seg i 1749 med Hans Tostenssøn fra Solum, og dette paret var i en rekke år husbondsfolk på Gjerstad. I januar 1771 anmeldte Hans Gjerstad at han afvigte (dvs sist forløpne) vinter hadde drept 3 voksne ulver.].
Barn av disse:        1733         Anne PEDERSDATTER  [87]
 
176  Tor Hansen HØEN; han ble født i/på Høen 1706, døde 1784, sønn av Hans Christenssøn Kjær (se 352) og Sophia Olsdatter (se 353). [Notis: Iflg Bamble b.bok: I 1747 oppføres Tor som eier av 3 huder i Høn, senere ervervet han ytterligere 2 skinn i gården. Under skiftet etter Tor i 1785 opplyses det at sønnen Tor Torssøn i 1766 hadde fått skjøte på Høn. Mer detaljer er gitt i b.boka om dette skiftet (I s 350).].
Han giftet seg 1730 med
177  Anne TORSDATTER; hun ble født 1706, døde februar 1786, datter av Tor Tostensen Nordre Rogn (se 354) og Anne Jonsdatter (se 355). [Notis: Begravd 18. februar 1786, Bamble: "Thoer Hansens enke Anne Thoersdatter fra Høen, Gammel 79 1/2 Aar."].
Barn av disse:        1732         Tor Torsen HØEN  [88]
1745         Mette TORSDATTER  
 
178  Søren Simensen TROSBY; han ble født februar 1708, sønn av Simen Nielsen Trosby (se 356) og Marie Larsdatter (se 357). [Notis: 10 kjente barn med Pernille mellom 1731 og 1749. (Se Bamble b.bok s 543 for mer).].
Han giftet seg 1731 med
179  Pernille AMUNDSDATTER; hun ble født i/på Stokke juli 1708, døde i/på Melby 1. november 1796, datter av Amund Pedersen Stokke (se 358) og Inger Eriksdatter (se 359). [Notis: Tilskrevet Stokke i bygdeboka s 716. Geir Glittum oppgir at Pernille Amundsdatters slekt er kjent langt bakover, forbindelser til Kristiansandsområdet og adelsslekt. Begravet 9. november 1796 i Bamble: "Begr og Jordkastet: Enken Pernille Amundsdatter Mellebye døde den 1te Novbr gl 88 1/2 aar". Det er nok henne.].
Barn av disse:        1738         Inger Maria SØRENSDATTER  [89]
 
184  Erik Eriksen BAMBLE; han ble født omkring 1670, døde 1730. [Notis: Bamble B.bok: Giftet seg med Peder Olsen Bambles enke Helge Amundsdtr i 1704 og bodde på Bamble gård antakelig til hennes død i 1719. Oppført på Bamble gård i 1711 med kone, 2 barn og 2 tjenestefolk. Solgte 1 hud og 1 1/2 kalveskinn i Bamble gård i 1721. Giftet seg i 1720 med Anne Gundersdtr og kjøpte halve Feset (3 huder) i 1721 fra Otto Paasche for 130 rdlr og slo seg ned der.].
Han giftet seg (1) 1704 med Helge Amundsdtr (se 717).
Han giftet seg (2) 1720 med
185  Anne GUNDERSDATTER
Barn av disse:        1723  -  1786 Christen Eriksen Øvre ESSE  [92]
 
186  Michel Nielssøn ESSE; han ble født omkring 1681, døde 1756, sønn av Niels Michelssøn Esse (se 372). [Notis: Iflg Bamble B.bok: I 1711 oppføres Michel (Nielssøn) med hustru, et barn og to tjenestefolk på Ese. I matrikkelen av 1723 ser vi at jordsmonnet på Ese var leire og mold, som var solvendt og til dels lettvunnen. Man sådde 1/2 tønne bygg, 3/4 tønne blandkornog 10 tønner havre. Av høy fikk man 30 lass. Dyreholdet omfattet 2 hester, 8 storfe og 10 sauer. Skogen var til gjerdefang og brensel, og det var litt beite i den. Niels Michelssøn og Michel Nielssøn eide halvparten av gården sammen, Christiania Hospital den andre halvparten.].
Han var gift/sammen med
187  Mette AMUNDSDTR; hun ble født 1679, døde 1763.
Barn av disse:        1707         Live MICHELSDTR  
1711         Christen MICHELSEN  
1714  -  1783 Anne MICHELSDATTER  [93]
1715         Else MICHELSDTR  
1720         Niels MICHELSEN  
1724         Amund MICHELSEN  
 
188  Jon Christopherssøn NENSET; han ble født omkring 1681, døde mars 1753, sønn av Christopher Amundsen Nenset (se 376). [Notis: Iflg Bamble b.bok: I 1710 møtte Jon på tinget og berettet at Nenset var blitt hjemsøkt av brann nestleden pinsedag da han og hans far var i kirken og bare kvinnene var hjemme. I 1710 fikk Jon bygselseddel av sekretær Leopoldus på 1 1/2 hud i Nenset og dessuten 1 1/2 hud som han hadde festet tidligere. Han hadde dermed overtatt hele gården. I 1737 var det ny brann på Nenset. (Mer detaljer i bygdeboka.) Iflg ekstraskatteregnskapene av 1743 eide Jon Nenset 4 1/2 hud i Søtholt, verdsatt til 300 rdlr og et hus i Brevik, som var verd 200. Ved skiftet etter Jon i 1753 ble det registrert 16 kuer, 2 hester, 6 sauer, 6 lam, atskillig sølv, en manssadel, en kvinnesadel mm. Jons enke Karen og sønnen Christopher ble boende på Nenset til 1757.].
Han giftet seg i/på Bamble 28. september 1704 med
189  Karen LARSDATTER; hun ble født omkring 1682, døde i/på Bamble november 1762, datter av Lars (Lauritz) Rørholt (se 378). [Notis: Iflg Bamble b.bok: Kom fra Rørholt. Brødrene Hans Larssønn Nordre Rørholt og Arnold Larssøn omtales også. Begravelse Bamble 29 Nov. 1762: "Jon Christophersens enke Karen Larsdatter Hafredal 80 Aar."].
Barn av disse:        1705         Lars Jonsen SORTEDAL  
1711  -  1780 Søren Jonssøn SØTHOLT  
1716  -  1798 Jacob Jonsen SØTHOLT  [94]
1719         Anne JONSDATTER  
1722         Abraham JONSEN  
1729  -  1786 Christopher Jonsen HAVREDAL  
 
204  Erich Rasmussen SÆTRE (GISHOLT); han ble født i/på Sætre, Drangedal 1714, døde i/på Gisholt Kilebygda, Solum 1777, sønn av Rasmus Hansen Sætre (se 408) og Berthe Hansdatter (se 409).
Han giftet seg i/på Holla 20/6 1740 med
205  Anne JENSDATTER; hun ble født i/på Graver, Holla /2 1705, døde i/på Baksås, Holla /3 1742, datter av Jens Johannesen Graver (se 410) og Anne Pedersdatter (se 411). [Notis: Iflg solumlskt.org: Gift 19. november 1730 i Holla med Tollef Jensen Baksås Gift 20. juni 1740 i Holla med Erich Rasmussen Sætre / Gisholt Skifte 1742 på Baksås, Holla: Anne Jensdatter, død; enkemann Erich Rasmussen og deres barn: Jens Erichsen 1 år, og hennes barn i første ekteskap med Tollef Jensen: Tollef 3 år, Anne 11 år, Ingebor 8 år og Marthe 6 år. (NTS 1740-45 246a-249a)].
Barn av disse:        1741  -  1801 Jens Eriksen SOLUM  [102]
 
206  Engel Halvorsen AASEN; han ble født i/på Søndre Oterholt, Gjerpen omkring 1717, døde i/på Åsen u. midtre Foss, Gjerpen 1764, sønn av Halvor Engelsen Oterholt (se 412) og Karen Ellevsdatter (se 413).
Han giftet seg i/på Gjerpen 13/2 1742 med
207  Barbara VRAALSDATTER; hun ble født i/på Nes, Solum juli 1707, døde i/på Vestre Solum, Solum 1774, datter av Vraal Guttormsen Nes (se 414) og Ingeborg Olsdatter (se 415).
Barn av disse:        1746         Kari ENGELSDATTER  [103]
 
212  Abraham AMUNDSEN [Notis: Trolovede Bamble 13. oktober 1726: "Abraham Amundsen Kirsti Isachsdatt. Caut: Niels Pedersen, Rasmus Nielsen." Introducerede, Bamble, 8. mai 1729: "Abraham Amundsens hustru" Barn av ABRAHAM AMUNDSEN og KISTI ISACHSDATTER: Isach Abrahamsen døpt 25 aug 1726 ("Abraham Amundss. Søn Isach. Spons: Niels Peders., Dirich Nielss., Niels Nielss., Barbbro Amundsdatt,. Marj Sundbye") Kisti Abrahamsdatter døpt 7 dec 1732 ("Abraham Amundsens datter Kirsti. Spons: Pernille Olsdatter, Johanne Larsdatter, Niels ???, Andreas Duus, Andreas Handsen") Amund Abrahamsen døpt 6 mar 1735 ("Abraham Amundsen og Kisti Isaachsd s. Amund. Spons: Pernille Olsd., Birthe Matthisd, Peder Jacobs, Ole Christensen, Halvor Torbiørnsen.") Kisti Abrahamsdatter døpt 2 jul 1739 ("Abraham Amunsens og Kisti Isacsd d. Kisti. Sp: Pernille Olsd, Ingeborg Larsdr, Niels Pedersen, Niels Bertelsen, Peder Stochesund.") Ingen flere barn funnet i Bamble (sjekket fram t.o.m.1747). Ekstraskattmantallet for Langesund, 1762: Abraham Amundsen og Kirsti Isachsdatter er oppført i husstand nr 11. Det er oppgitt to barn over 12 år i husstanden, Kirsten Maria og Amund, totalt 4 personer i husstanden, videre "Amund udenlands mange aar".].
Han var gift/sammen med
213  Kisti ISACHSDATTER; hun ble født omkring 1693, døde i/på Langesund september 1763. [Notis: Begravet Bamble 29. sept. 1763: "Abraham Amundsens kone i Langesund Kirstie Isachsdatter, gl 70 aar."].
Barn av disse:        1726  -  1791 Isaach ABRAHAMSEN  [106]
 
214  Isach JENSEN [Notis: Iflg solumslekt.org 4 kjente barn mellom 1723 og 1735, alle født på Vestsida, Porsgrunn.].
Han giftet seg i/på Solum 1723 med
215  Maren HANSDATTER; hun ble født omkring 1697, døde i/på Vestsida, Porsgrunn 1741. [Notis: Info fra solumslekt.org.].
Barn av disse:        1729  -  1794 Mette ISAACHSDATTER  [107]
 
224  Torjus Christensen Nedre SØLI; han ble født 1700, døde i/på Gjerpen januar 1739. [Notis: Iflg diskusjon på Grenland Slektsforum nevnt under gården Nedre Søli, Gjerpen i Gjerpen bygds historie bd III, s. 227. Gården Søli ligger nær grensa mellom Gjerpen og Eidanger. Tre barn kjent (Gjerpen kirkebok): Karen (dp 1733), Chri(sten) (dp 1735), Niels(dp 1738).].
Han giftet seg i/på Gjerpen 1732 med
225  Martha NILSDATTER; hun ble født i/på Skien 1705, døde i/på Gjerpen november 1738, datter av Niels Hansen (se 272) og Karen Hansdatter (se 273). [Notis: 3 barn nevnt av AGK.].
Barn av disse:        1735  -  1814 Christen Torgiussen LUNDE  [112]
 
226  Lars Sørensen KVESTAD; han ble født i/på Kvestad, Eidanger 1686, døde samme sted 1773, sønn av Søren Støesen Ørstvet (se 452) og Ingeborg Hansdatter (se 453). [Notis: Vielsesinnføring, Eidanger: "Trol. 26/5-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. 26/12-1715 (vid Despons.) Lauridz Søfrensen Qwæstad, Soldat |: hafde Officerenis tilladelse :| med Amborg Olsd. Caut: Olle Qwæstad og Hans Tollefsen Tveetten." Iflg Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 40: I 1723 var Ole Gudmundsen og Lars Sørensen brukere på Kvestad. Lars giftet seg i 1715 med Amborg Olsdtr, muligens datter av Ole Nilsen Søndre Lunde. Av ekteskapet var følgende barn: Jacob (dp. 1718), Margrethe (1719), Ole (1723), Anna (1726), Søfren (1728), Jacob (1732) og Ingeborg (1735). Lars Søfrensens kone døde i 1763 i en alder av vel 74 år, han selv døde i 1776 og var da 87 år gammel. Dåp Eidanger 5. okt. 1718: "Lars Søfrens Qwestad og Ambord Olsd: saap ægte barn Jacob som for ... blef hiemmedøbt, baaren af Inger Gundersdatter Lunde ass: Mari Olsd: Lunde Mandf: Olle Gudmundsøn Qwestad, Lars Olsen Lunde, Franz Frandsen Lunde" Dåp Eidanger 12. nov. 1719: "Lars Sørensøn Qvestads og Amborrig Olsdatters ægte barn Margrethe baaren af Ingeborrig Erichsd: Lunde, ass: Maren Olsd: Qvestad, mandf: Olle Gudmunds Qvestad, Christopher Tøllefson Nordal, Niels Olssøn Qvestad." Dåp Eidanger 24. feb. 1723: "Lavrs Søfrenssøn Questad og Amborg Olsdaters egte barn Olle. Baaren af Ingeborg Eriksdatter Lunde og Brithe Ingebredtsdater <Lunn Berøes?> Sørine(?) Isakesdater og med Olle Gudmundssøn Questad og Laers Olssøn Lunde, Erick Olssøn Lunde" Dåp Eidanger 13. jan. 1726: "Laers Søfrenssøn Qwæestads ægte barn Anna baaren af Inger Gundersdatter Lunde Findal og Maren Olsdatter Quæstad, mandfadre Olle Søfrenssøn Lunde og Stoed Søfrenssøn Smellerøe(?) og Hans Isernlssøn Horgholt(?)." Dåp Eidanger 31. oktober 1728: "Laers Søfrenssøn Qwæestads og Amborg Olsdaaters ægte barn m Nafn Søfren, Baaren af Birthe Ingebredzdater Saenderøe og med Maren Olsdaatter Lunde og Anne Jørgensdaater Sillien." Dåp Eidanger 1. jan. 1733: Olle SørensenLunde og Maren Olsdatters ægteb: N: Jacob baaren af Inger Gundersd: assistente Ingeborg Nielsd: Qvæstad: Mandf: Niels Olsøn Viersdalen, Lars Olsen Nordre Lunde, Jacob Olsen Qvæstad." Dåp Eidanger 29. sept.1735: "Lars Qvæstad og Amborg Qvæstads ægte barn N. Ingeborg, baaren af Kari Lunde ass: Karen Larsd: Mandf: Lars Lunde, Christen Qvæstad, Povel Traaholt."].
Han giftet seg i/på Eidanger 26. desember 1715 med
227  Amborg OLSDATTER; hun ble født i/på Kvestad, Eidanger omkring 1689, døde samme sted 1763, datter av Ole (Oluf) Nilsen Søndre Lunde (se 454) og Ingeborg Eriksdatter (se 455). [Notis: Iflg Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 40 og 47: Muligens datter av Ole Nilsen Søndre Lunde. Ser vi på hennes barns faddere, finner vi flere fra Lunde og flere som samsvarer med andre barn av Ole Nilsen søndre Lunde, så det er nokså sikkert at hun er datter av ham. (Skifte etter faren Ole Nilsen: Lunde i Eidanger (Lunde søndre) 12.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 89a Ole Nielsen død, g.1. , død, e. Ingebor Erichsd. Barn: 1. Hans Olsen Kragetou. 2. Niels Olsen umyndig. 3. Maren Olsd. g.m. Torchild Nielsen. (understr. = neste ektesk., min anm.). 4. Jacob Olsen umyndig. 5. Erich Olsen umyndig. 6. Ambor Olsd. umyndig. 7. Maren Olsd. umyndig. Brt: 79-"-16. Nt: 3-1-2. Hvori medregnet jordegods: Lunde nordre 7 kalveskinn. Takst 14 rd.)].
Barn av disse:        1735         Ingeborg LARSDATTER  [113]
 
232  Søren Rasmussen LEERSTANG; han ble født i/på Lerstang, Eidanger omkring 1683, døde i/på Ramberg, Eidanger november 1762, sønn av Rasmus Isachsen Ramberg (se 464) og Inger Hansdatter (se 465). [Notis: I Bamble bygdebok refereres det til Norsk SlektshistoriskTidsskrift bd XIII s 172-3 for informasjon om ham. Solumslekt: Merknad: Han fikk i 1720 stedsmålseddel (festeseddel) på 4 huder i Lerstang, eide i 1727 en halv hud i gården, og var på sine senere år eier og bruker av Ramberg. Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 124: I matrikkelen for 1723 var Søren Rasmussen og Gunhild Jørgensdatter oppsittere på Lerstang. Søren fikk i 1720 stedmålseddel på 4 huder i Lerstang - med andre ord leilendingsbruket. Han eide intet i Lerstang, men var parthaver og i sine senere år eneeier av Ramberg, hvor han også bodde den siste tiden han levde. Søren, som var født i 1683 og døde i 1762, var sønn av Rasmus Isaksøn Lerstang og Inger Hansdatter. Han var gift to ganger, først fra 1714 med Ellen Hansdatter (1688-1726), datter av Hans Amundsøn Skjelsvik og Marthe Hansdatter, dernest fra 130 med Ingeborg Tostensdatter Rugtvet (døpt 1705), datter av Tosten Rolfsøn Rugtvet og Kirsti Madsdatter. 4 barn med Ellen Hansdatter nevnt, 4 barn med Ingeborg Torstensdatter.].
Han var gift/sammen med
233  Ingeborg TOSTENSDATTER; hun ble født desember 1705, datter av Tosten Rolfssøn Rugtvet (se 350) og Kirsti Madsdatter (se 351). [Notis: Dåp 20 dec 1705 iflg Bamble bygdebok.].
Barn av disse:        1732  -  1765 Isak Sørenssøn LEERSTANG  [116]
 
234  Hans Christensen AANNERØD; han ble født omkring 1697, døde i/på Ånnerød, Solum. 1764, sønn av Christen Hansen Aannerød (se 468) og Hanna Halvorsdatter (se 469). [Notis: I Solum (Bamble b.bok I s 52). Biografiske opplysninger iflg Solumslekt.].
Han giftet seg i/på Bamble 19. oktober 1727 med
235  Kirsten OLSDATTER; hun ble født i/på Tråk, Bamble 1702, døde i/på Solum 1763, datter av Ole Kjeldsen Tråk (se 470) og Ingeborg Jonsdatter (se 471).
Barn av disse:        1734  -  1805 Anne HANSDATTER  [117]
 
236  Nils Olsen Nedre LUNDE; han ble født omkring 1667, døde 1740. [Notis: Vi vet at Niels Olssøns kone het Anne Nielsdatter fra kirkeboka i Eidanger: "Den 3. Sønd. Trinit. (20/6-1697). Her i Eid. Despons. Niels Ollssen med Anne Nielsdaatter. Caut: Simen Eggertssen og Jørgen Kiørholt." og "Den 16. Sept. (1697) blef Ægtevied her i Eidanger Niels Ollsen med Anne Nielsdaatter. De skall boe ud paa N. Lunde." Se Schilbred: Gårds og slektshistorien for Eidanger bd I s. 251-252: Niels Olssøn er nevnt som bruker på Nedre Lunde i 1700 og 1711. I ekstraskattmantallet fra 1711 opplyses det at den ene brukeren på Nedre Lunde, Niels Olssøn betalte skoskatt for seg og sin kvinne, to barn og en tjenestepike. Han døde i november 1740, 73 år og 10 måneder gammel. Se også s. 265 under Solverød: Niels kjøpte en andel i denne i 1725 og var oppført som bruker her i matrikkelen 1723. Under Lunde Nedre i Sjeleregister Eidanger 1725: "Lunde Nedre Skylder 5 Huuder er Søe gaard udreeder ingen Soldat, bruges af 2de. bønder Nafnlig Niels Olsøn 2 ½ hud, og Hans Nielsøn 2 ½ hud. Bemelte Niels Olsøn som før er melt ved Solverød er gl. 50 aar har iche tient er frisk, gift med Anne Nielsdatter gl. 59 aar, har 2de sønner Nafnlig Anders Nielsøn gl. 23 aar enroullered, Jacob Nielsøn gl. 18 aar enroullered, 1 Tienistepige Marte Olsdatter gl. 30 aar tiener for aars løn." Under Solverød: "Solverød Skylder 3 Huuder, 2 Skind, udreeder ½ Soldat. Bruges af 4 Bønder Nafnlig Egert Simensøn (Fra Herøya, på Sandøya. G.S.) 9 ½ Skind, Arne Jørgenssøn (Kjørholt) 9 ½ Skind, Niels Olsøn (Lunde) 9 ½ Skind og Frands Frandtsøn 9 ½ Skind. Bruges af dem til Avlsgaard.... Niels Olsøn gl. 50 aar iche tient, er frisk." Begravet Eidanger 13. november 1740: "Niels Olsøn Nedre Lunde 73 aar 10 maaneder". Har ikke funnet noe skifte etter Niels Olssøn i Eidanger.].
Han giftet seg i/på Eidanger 16. september 1697 med
237  Anne NIELSDTR; hun ble født omkring 1666.
Barn av disse:        1705  -  1785 Jacob Nielsen Nedre LUNDE  [118]
 
238  Anund Vetleson SKAVREAKER; han ble født i/på Nedre Søli, Gjerpen desember 1682, sønn av Vetle Ingebretsen Nedre Søli (se 476) og Maren Nilsdatter (se 477). [Notis: Skifte Skavraaker i Eidanger 16.5.1736 Sk.pr. 3B, Fol. 270b: Barn: 1. Vetle Amundsen, død, barn: a) Anders Vetlesen b) Jacob Vetlesen c) Karen Vetlesdtr d) Anne Vetlesdtr. Alle umyndige. 2. Jacob Amundsen død, barn a) Hans Jacobsen umyndig. 3. Anne Amundsdtr g.m. Michel Sørensen Flogstad. 4. Amborg Amundsdtr g.m. Jacob Nielsen Lunde. Brt: 91-"-20. Nt: 60-3-12.].
Han giftet seg omkring 1711 med
239  Anne PEDERSDATTER; hun ble født i/på Moholt, Siljan omkring 1682.
Barn av disse:        1712         Amborg ANUNSDATTER  [119]
 

GENERASJON IX

 
258  Torgrim Sivertsen SÆTRE [Notis: Dette paret fikk en rekke med barn på Sætre i Gransherad fra 1703 og fram til Gunild, som var den yngste: Aslou i 1703, Niri i 1704, Sivert i 1706, Jacob i 1709, Sivert i 1711, Aslou i 1713, dødfødt i 1716, og så Gunild tilslutt i 1718 iflg Nils Buverud påSolum Slektsforum. Hjartdal minsteralbok/Sauland 1702: "8 Jun: Troloving: Torgrim Siwertssen i Jufet og Tone Nirisdtr. Cav: Halvor Øye Arbør og Ole Bøwits." (Usikker tyding.)].
Han giftet seg i/på Hjartdal 8. juni 1702 med
259  Tone NIRISDATTER
Barn av disse:        1703  -  1703 Aslou TORGRIMSDATTER  
1704         Niri TORGRIMSEN  
1706  -  1711 Siwert TORGRIMSEN  
1709  -  1712 Jacob TORGRIMSEN  
1711         Siul (Siwert) TORGRIMSEN  
1713         Aslou TORGRIMSDATTER  
1718  -  1781 Gunild TORGRIMSDATTER  [129]
 
260  Gunnar Tolfsen ROMNES; han ble født i/på Romnes, Holla omkring 1658, døde samme sted 1738, sønn av Tollef Karlssen Romnes (se 520) og Mariken Berntsdatter (se 521). [Notis: Gunnar var lensmann i Holla i mange år og ble en rik mann (iflg notat fra Holte Rosenkilde). 7 kjente barn med Gjertrud, alle født på Romnes 1681-1698, hvorav Jacob var eldst. Begravet 9 APR 1738 i Holla, oppgitt til 80 år. Skifte (sitert fra Holte Rosenkilde): "Skifte: 1738, Romnes, Holla, Telemark. ROMNES ØSTRE 1738 NTS 1736-40 90a-97a Gunder Tolfsen, død; enka Giertrud Olsdatter og barna: 1. Hans Gundersen, myndig; 2. Jacob Gundersen, myndig; 3. Margrethe Gundersdtr., død, hennes barn med Anders Isachsen: Isak 20 år, Halvor 12, Gunder 8 år, Anne og Gertrud, også umyndige; 4. Inger Gundersdtr. enke; 5. Kari gm. Halvor Valøya; 6. Berthe gm. Niels Knudsen Bugge ved Ulefoss; 7. Daarthe, enke."].
Han var gift/sammen med
261  Gjertrud OLSDATTER; hun ble født i/på Brenne, Holla 1665, døde i/på Romnes, Holla 1749, datter av Olle Svendsen Rull (se 522) og Birte Jacobsdatter (se 523). [Notis: Begravet 24 FEB 1749 i Holla: "Giertrud Olsd: Romenæs gl: 84 aar 2 m: og 5 dage".].
Barn av disse:        1705  -  1777 Jacob Gundersen ROMNES  [130]
 
264  Hølje Hansen GVÅLE; han ble født i/på Gvåle, Tuddal, Hjartdal omkring 1672, sønn av Hans Høljesen Gvåle (se 528) og Gunhild Nilsdatter (se 529). [Notis: Info om antatt fødsel og barn fra Holte Rosenkilde. 8 kjente barn på Gvåle 1702-1712. har imidlertid ikke funnet kirkebokoppføring for sønnen Ole.].
Han giftet seg i/på Tuddal, Hjartdal 17. juli 1701 med
265  Anne HØLJESDATTER; hun ble født i/på Hovde, Tuddal, Hjartdal, datter av Hølje Gunleiksen Hovde (se 530) og Rønnaug Olsdatter (se 531). [Notis: Info fra Holte Rosenkilde.].
Barn av disse:                         Ole Høljesen GVÅLE  [132]
 
266  Torjus Olsen TVEITEN; han ble født omkring 1661, døde i/på Tveiten, Tuddal, Hjartdal 1737, sønn av Ola Tveiten (se 532). [Notis: Iflg notat fra Holte Rosenkilde: Var Bruker av Tveiten 1685-1730, eier fra 1706. Torjus var lagrettemann. 12 kjente barn med Liv, født mellom 1701 og 1727 på Tveiten, hvorav Turi var nr 5. Skifte: 1737. Netto formue 254 rdl 2 ort 10 skill, gjeld 4 rdl. Boet eide hele Tveiten, verdsatt til 200 rdl. Med i skiftet var også et sølvbelte med 26 ugyldte kopper og 4 runde utkrota sølvplater til 10 rdl. Det må ha vært et praktstykke, slike smykker var sjeldne i skifter i Tuddal.].
Han var (1) gift/sammen med Turi Kolbjørnsdatter, døde i/på Tveiten, Tuddal, Hjartdal 1699.
Han var (2) gift/sammen med
267  Liv KJETILSDATTER; hun ble født i/på Bøen, Tuddal, Hjartdal, døde i/på Tveiten, Tuddal, Hjartdal 1767, datter av Kjetil Torgrimson Bøen (se 534) og Gunhild Nilsdatter (se 529). [Notis: Iflg Holte Rosenkilde: "Liv var omtrent 21 år da hun giftet seg. De neste 27 årens var hun enten gravid eller gikk med en liten ved brystet. Hun ble gammel som en malmfuru. Da mannen døde, ble gården delt, og hun fikk den nordre halvdelen." Oppgitt til 88år da hun døde.].
Barn av disse:        1708         Turi TORGIUSDATTER  [133]
 
268  Ola Sigurdsen SØNDERLAND; han ble født i/på Sønderland, Tuddal, Hjartdal omkring 1638, døde i/på Løngdal, Tuddal, Hjartdal, sønn av Sigurd Vrålsen Sønderland (se 536). [Notis: Iflg Hjartdalssoga: Bruker 1682 - 1685. Ola festa Løngdal av broren Vrål Sønderland. Ola er registrert som bruker på Lynidalen i 1685 og 1686. Iflg Holte Rosenkilde: 2 kjente barn, Sigurd og Judit.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1687  -  1757 Sigur Olsen SØNDERLAND  [134]

 
270  Drengmand Sveinson REISJÅ; han ble født i/på Reisjå, Tuddal, Hjartdal omkring 1652, døde samme sted 5. april 1740, sønn av Sven Dyresen Lofthus (se 540) og Guro Torsdatter (se 541). [Notis: Bruker 1691 - 1730. Selv om Drengmann giftet seg med grannejenta, sto bryllupet i Gransherad. 1 kjent barn med Anne, 9 kjente barn med Sønnøv mellom 1693 og 1714, hvorav Signe var nr 6. Skifte: 1740. Gjeld 18 rdl, netto 39 rdl. Boet etter Drengmann eide fortsatt 1/2 tønne i gården. I skiftet var 1 ku, 2 sauer og 3 geiter. Han hadde trolig føderåd.].
Han giftet seg (1) omkring 1680 med Anne Torgiersdatter, født i/på Sudigard, Tuddal, Hjartdal omkring 1660, døde i/på Reisjå, Tuddal, Hjartdal 1704.
Han giftet seg (2) i/på Tuddal, Hjartdal 1691 med
271  Sønnøv BJØRNSDATTER; hun ble født i/på Reisjå, Tuddal, Hjartdal omkring 1672, døde samme sted 1740, datter av Bjørn Olsen Graver (se 542) og Aslaug Halvorsdatter (se 543). [Notis: Begravet 5 APR 1740, alder oppgitt til 68 år.].
Barn av disse:        1710         Signe DRENGMANDSDATTER  [135]
 
272  Niels HANSEN; han ble født i/på Skien juli 1671, døde samme sted september 1724. [Notis: Iflg innlegg av Ivar Kokkersvold på Grenland Slektsforum hadde han sannsynligvis følgende barn: Marta (1704-38) g.m. Torjus Christensen Nedre Søli, Hans g.m. Maren Henrichsdatter, kom til Grønsholt, Eidanger, Karen (1705-) g.m. Erich Olsen, kom til Søndre Lunde, Eidanger, Margrethe g.m. Amund Olsen, kom til Lillegården, Eidanger. Niels Hansen og kone Maren bodde i Blegebakken, Skien, de første årene av 1700-tallet. 7 barn nevnt av AGK.].
Han var gift/sammen med
273  Karen HANSDATTER; hun ble født i/på Nedre Søli, Gjerpen før 1675, datter av Hans Jacobsen Søli (se 546) og Marthe Olsdatter (se 547).
Barn av disse:        1704  -  1762 Hans Nielsen GRØNSHOLT  [136]
1705  -  1738 Martha NILSDATTER  [225]
 
274  Henrich TOLFSEN; han ble født september 1686, døde juni 1746, sønn av Tolf Jørgensen (se 548). [Notis: Fødsels/dødsdato fra AGK.].
Han var gift/sammen med
275  Anne Maria JACOBSDATTER; hun ble født 1682, døde mai 1746.
Barn av disse:        1712  -  1766 Maren HENRICHSDATTER  [137]
 
286  Kjeld Nielssøn VINJE; han døde november 1727. [Notis: Se Bamble b.bok s. 722. Kom senere til Rakkestad. S. 291: Sto i 1711 oppført med hustru og 4 barn på Vinje. S. 552: I 1720 fikk Kjeld stedsmålseddel på Rakkestad, og han satt med gården til sin død i 1727.].
Han var gift/sammen med
287  Maren JONSDATTER; hun ble født omkring 1670, døde juni 1712.
Barn av disse:        1705  -  1750 Gunild KJELDSDATTER  [143]
 
288  Peder Olsen MELBY; han ble født omkring 1650, døde i/på Melby, Bamble 1730, sønn av Ole Enersen Rakkestad-Melby (se 576). [Notis: Peder kan ha vært gift en gang før ekteskapet med Maren, da hun er for ung til å være mor til Boel og Ole. Bamble b.bok I s. 547: Omkring 1670 er Oluf Einertssøn eier og bruker av Melby, 10 år senere er han avløst av Peder Olsen. I begynnelsen av 1690-årene opplyses at Peder selv eide 10 skinn i gården, mens 14 skinn var pant, tilhørende hans medarvinger. Begraves Bamble 29/1 1730, 80 år gl. Det skiftes etter Peder 31/1 1730. Brutto 114-3-2, Gjeld 121-1-20 Jordegods (medregnet): Melby: 2 hunder med bygsel, takst 90 riksdaler.].
Han var gift/sammen med
289  Maren PEDERSDATTER; hun ble født 1671, døde i/på Melby, Bamble 1741. [Notis: Begraves Bamble 7/5 1741, 70 år gammel.].
Barn av disse:        1672  -  1728 Boel PEDERSDATTER  
1685  -  1753 Ole Pedersen KIØNØEN  [144]
1698         Jon (Joen) PEDERSEN  
1702  -  1751 Even PEDERSEN  
1704         Peder PEDERSEN  
1706  -  1738 Elen (Eli) PEDERSDATTER  
 
320  Gjert Olsen LINNA; han ble født i/på Linna 1652, døde 1707. [Notis: Bamble b.bok I s 127: Fra omkring 1679 var Gjert enebruker på Linna, og han satt med gården til etter 1700. Gården var eid av Christen Jensen Fostvet, og folkene på Linna var leilendinger.].
Han var gift/sammen med
321  Mari AMUNDSDATTER; hun døde 1696, datter av Amund Sortedal (se 642).
Barn av disse:        1684  -  1752 Ole Gjertsen LINNA  [160]
 
322  Anders GJESTSEN; han døde 1714.
Han var gift/sammen med
323  Gudlaug GULLICHSDATTER; hun ble født 1648, døde 1723, datter av Gullich Ådna (se 646) og Anne Andersdatter (se 647).
Barn av disse:        1680  -  1763 Karen ANDERSDATTER  [161]
 
332  Kjell Nielsen RØD (se 162)
Han var gift/sammen med
333  Kirsten NIELSDATTER; (se 163)
 
336  Henrik Olavsen LANDSVERK; han ble født i/på Haukholt 1645, døde omkring 1680, sønn av Olav Haukholt (se 672) og Maren Henriksdatter (se 673). [Notis: Se Sannes og Lindheim s. 68: Kjøpte Landsverk omkring 1670. Eide Landsverk, 1 1/2 tønne i Y. Vefall og Midt-Våje. 5 barn. Henrik gifta seg andre gang med Kari Halvorsdatter fra Y. Vefall.].
Han var gift/sammen med
337  Maria KNUTSDATTER; datter av Knut Stiansen Søndre Våje (se 674) og Anne Eilevsdatter (se 675).
Barn av disse:                  -  1753 Knut Henriksen LOFTHAUG  [168]
 
338  Halvor Larsen Nordre FARSJØ; han ble født 1653, døde 1705, sønn av Lars Torsen Farsjø (se 676) og Anne Knutsdatter (se 677). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 38-39: Halvor og Karen hadde barna Åse (g.m. Nils Torsen Farsjø), Anne (g.m. Olav Torsen Kurdøla), Solveig og Lars (som var kleinhelsa og døde i ung alder). Åse Halvorsdotter, d. 1730, hadde sammen med søskena sine halve N. Farsjø. Isak Hanssen hadde den andre part. Det var Solveig Halvorsdatter og ætta hennes som blei på N. Farsjø.].
Han var gift/sammen med
339  Karen PEDERSDATTER; hun ble født 1647, døde 1708. [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 38.].
Barn av disse:                         Solveig HALVORSDATTER  [169]
 
340  Tyke Persen TVEIT; han ble født 1649, døde 1725, sønn av Per Tykesen Finneid (se 680) og Kari? Torbjørnsdatter? (se 681). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 416 og 611: Gifta seg til Tveit og bodde der til han døde. Han kjøpte senere Finneid, men brukte aldri garden. 7 barn nevnt i Sannes s. 611. "Tyke Tveit var ein rik, mektig og vyrd mann. Han var lansmann frå oml.1675 til han døde, oml. 50 år. Alle i bygda såg op til han, og han hadde age med seg. Det var alltid greidt det han gjorde, og han var lite oppe i stridigheter." Mer om eiendommer og eiendeler på s. 612 i Sannes. Her er til og med alle klærne han og Else hadde beskrevet.].
Han var gift/sammen med
341  Else TOLFSDATTER; hun ble født omkring 1640, døde i/på Tveit, Drangedal 1729, datter av Tollef Karlssen Romnes (se 520) og Mariken Berntsdatter (se 521).
Barn av disse:        1675  -  1748 Klas Tykeson FINNEID  [170]
 
342  Elling Nilsmundsen Søndre VÅJE; han ble født 1659, døde 1734, sønn av Nilsmund Knutsen Søndre Våje (se 684) og Taran Torbjørnsdatter (se 685). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 646: 1 datter med Anne Olsdatter, deretter 3 barn med Anne Larsdatter, så 7 barn med Mari Torsdatter. Da han døde hadde han hele S. Våje, og det hadde kostet ham 469 rd. Dertil hadde han kjøpt halve Fostveit. ].
Han giftet seg (1) 1686 med Anne Olsdatter.
Han giftet seg (3) 1706 med Mari Torsdatter, født i/på Y. Vefall.
Han var (2) gift/sammen med
343  Anne LARSDATTER; hun ble født i/på Øvre Vefall 1656, døde 1705, datter av Lars Anundsen Øvre Vefall (se 686) og Asbjørg Tellefsdatter (se 687). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 681.].
Barn av disse:        1702  -  1779 Asborg ELLINGSDATTER  [171]
 
346  Tron Aakesen RØRHOLT; han ble født omkring 1664, døde februar 1752. [Notis: Bamble b.bok s 395: Tron ble eier av 3 mæler i Søndre Rørholt i 1721. Kjøpte i 1723 dessuten 1 tønne og 2 meler av gården, og ble eier av halvparten av Søndre Rørholt. 8 barn med Abelone fram til 1718. Detaljer om skifte s 398.].
Han var gift/sammen med
347  Abelone ARNOLDSDATTER; hun ble født omkring 1678, døde april 1720, datter av Arnold Jørgensen Nordre Rørholt (se 694) og Anne Larsdatter (se 695).
Barn av disse:                         Anne TRONSDATTER  [173]
 
348  Rasmus Gjertsson Øvre ASDAL [Notis: Iflg Bamble bygdebok bd I s 67: Omkring 1700 finner vi Rasmus og Johannes som oppsittere på Øvre Asdal. Den sistnevnte er rimeligvis identisk med Johannes Sortedal, som eier 3 huder i gården, Rasmus er eier av de øvrige 3 hudene. Rasmus hadde sønnene Anders og Peder med Anne. Anders ble oppsitter på Øvre Asdal og Peder kom til Gjerstad. Rasmus døde i begynnelsen av 1700-årene.].
Han var gift/sammen med
349  Anne ANDERSDATTER; datter av Anders Andersen Tveten (se 698) og Børte Anuldsdatter (se 699). [Notis: Se Bamble bygdebok bd I s 67: Anne var fra Tveten på Strand. Etter Rasmus døde inngikk Anne ekteskap med Søren Hansen Klep.].
Barn av disse:        1703  -  1748 Peder Rasmussen GJERSTAD  [174]
 
350  Tosten Rolfssøn RUGTVET; han ble født i/på Bjørkset, Bamble omkring 1670, døde i/på Rugtvet, Bamble mars 1739, sønn av Rolf Gunstensen Bjerkset (se 700) og Boel Aasmundsdatter (se 701). [Notis: Bamble b.bok I s 149: Overtok Rugtvet fra 1705. Ble full selveier på Rugtvet i 1720. Tosten var soldat i 1711, altså under den store nordiske krig, mens husstanden på Rugtvet besto av hans hustru, 4 barn, svigermoren og en tjenestejente. Han var bosatt på Rugtvet fram til sin død i 1738. Detaljer om skiftet etter ham etc i bygdeboka.].
Han var gift/sammen med
351  Kirsti MADSDATTER; hun ble født i/på Rugtvet, Bamble omkring 1669, døde juni 1759, datter av Mads Gundersen Rugtvet (se 702) og Anne Larsdatter (se 703).
Barn av disse:                         Inger TOSTENSDATTER  [175]
1705         Ingeborg TOSTENSDATTER  [233]
 
352  Hans Christenssøn KJÆR; han ble født i/på Fostvet omkring 1673, døde 1742, sønn av Christen Jensen Fostvet (se 704) og Kirsten Rasmusdtr (se 705). [Notis: Iflg Bamble b.bok I s 447: Var antakelig barn fra Christen Fostvets ekteskap med Kirsten. Bamble b.bok I s 621: I 1709 finner vi Hans Christensen nevnt til Kjær og i 1711 opplyses at Hans og Sophie er bosatt der med et barn og 2 tjenestefolk. De flytter senere til Høn, og i 1721 solgte de Kjær til "Veledle Hr Captain Christopher Budde" for 150 rdlr. Bamble b.bok I s 349: Lars Nielsen skjøtet i 1720 4 huder i Høn til Hans, og i 1723 finner vi Hans som oppsitter på Høn ved siden av Ole Olsen. Detaljer i skiftet etter Hans i Bamble b.bok.].
Han giftet seg (2) 1727 med Aaste Christensdatter.
Han giftet seg (1) 1703 med
353  Sophia OLSDATTER; hun døde 1726, datter av Ole Vestre Glittum (se 706).
Barn av disse:        1706  -  1784 Tor Hansen HØEN  [176]
1713         Ole HANSEN  
 
354  Tor Tostensen Nordre ROGN; han ble født 1663, døde mai 1708, sønn av Tosten Anderssøn Fillestad (se 708) og Tore Torsdatter (se 709). [Notis: Bamble b.bok sier at Tor visstnok var sønn av Tosten Andersen Fillestad (s 257).].
Han var gift/sammen med
355  Anne JONSDATTER; hun ble født omkring 1680, døde desember 1771, datter av Jon Finnmark (se 710) og NN Jørgensdatter (se 711). [Notis: Tilskrevet Finnmark i Bamble b.bok s 699.].
Barn av disse:        1706  -  1786 Anne TORSDATTER  [177]
 
356  Simen Nielsen TROSBY; han ble født omkring 1658, døde februar 1733, sønn av Niels Jostsen Trosby (se 712) og Anna Enersdatter (se 713). [Notis: Iflg Bamble b.bok I s. 542: Oppføres som bruker på Trosby fra begynneslsen av 1690-årene og satt med gården til han døde 75 år gammel i 1733.].
Han var gift/sammen med
357  Marie LARSDATTER; hun ble født omkring 1660, døde august 1755.
Barn av disse:        1708         Søren Simensen TROSBY  [178]
 
358  Amund Pedersen STOKKE; han døde mars 1741, sønn av Peder Olsen Bamble (se 716) og Helge Amundsdtr (se 717). [Notis: Iflg Bamble b.bok s 634: Kom fra Bamble gård. Fikk bygselseddel på 1 1/2 hud i Vestre Stokke i 1705, og her ble han til omkring 1715 da han flyttet til Finnmark. Oppført i 1711 med 2 barn og 2 tjenestefolk på Vestre Stokke.].
Han var gift/sammen med
359  Inger ERIKSDATTER; hun ble født omkring 1684, døde desember 1710.
Barn av disse:        1708  -  1796 Pernille AMUNDSDATTER  [179]
 
372  Niels Michelssøn ESSE; han ble født omkring 1643, døde 1724. [Notis: Iflg Bamble B.bok; I 1711 oppføres Niels med hustru og en datter på Ese og dessuten Michel (Nielssøn) med hustru, et barn og to tjenestefolk på Ese. ].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1681  -  1756 Michel Nielssøn ESSE  [186]

 
376  Christopher Amundsen NENSET; han ble født omkring 1659, døde 1726, sønn av Amund Jørgensen Havråker (se 752). [Notis: Fødselsår er antatt ut fra soknepresetnes manntall 1666 referert i Bamble b.bok, som sier at Amund Jørgrensen Havråker da hadde en 7 år gammel sønn Christopher. Iflg Bamble B.bok: Christopher overtok som bruker på Nenset et en Jørgen på Nenset omkring 1690, men eier av gården rundt 1700 var Kirsten Henrik Jostens. Christopher eide 2 huder i Havråker som han i 1707 skjøtet til sin sønn Amund, som allerede hadde vært bruker der i noen år. Iflg tangvald.com gift med Mari Amundsdatter Sortedal, f. ca 1650.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Amund Christophersen HAVRÅKER  
1681  -  1753 Jon Christopherssøn NENSET  [188]

 
378  Lars (Lauritz) RØRHOLT [Notis: Nevnes iflg Bamble b.bok (s. 704) i 1670 og 1685, se også s. 389. Sikt og sakefallsregnskapet for 1685 opplyser at Lauritz Rørholt ble "tilfunden" å bøte to ganger 8 ørtuger og 13 ort sølv til kongen på grunn av slagsmål med Halvor Rørholt. I fogdens regnskap oppføres Lauritz Rørholt med 13 rdlr 64 sk.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1682  -  1762 Karen LARSDATTER  [189]

 
408  Rasmus Hansen SÆTRE; han ble født i/på Drangedal 1689, døde i/på Sætre, Drangedal 1763, sønn av Hans Tharaldsen Sætre (se 816). [Notis: Se Sannes: Drangedal med Tørdal s.565 under Setre: "Etter at faren døde, bruka Rasmus Hanson f. 1689, d. 1763. Rasmus vitna i saka millom presten Roholt og Halvor Solberg til bate for Roholt. Då blei han kalla: "den dannemand". Han var fast fløytar på Naksjøelva. Han hadde fleire søner, m.a. Jens Elsbutangen og eit par som flytta til Kilebygda. Men i hans tid var det to brukarar på Setre. Den andre var Elling Gunnarson."].
Han var gift/sammen med
409  Berthe HANSDATTER; hun ble født omkring 1701, døde i/på Sætre, Drangedal september 1771.
Barn av disse:        1714  -  1777 Erich Rasmussen SÆTRE (GISHOLT)  [204]
 
410  Jens Johannesen GRAVER; han ble født i/på Østgården, Nesherad november 1667, døde i/på Graver, Holla 1746, sønn av Johannes Svendsen Nedre Lunde (se 820) og Gunhild Gullichsdatter (se 821). [Notis: Iflg solumslekt.org: Skifte 1740 på Graver, Valebø: Jens Johannessen og Anne Pedersdatter, begge lever, men oppgir boet. Barn: Augustinus, Johannes, Peder, Gunder, Anders, alle myndige; Mari Jensdtr. gm. Anders Andersen Torsnæs; Anne gm. Erich Rasmussen Baxaas og Ingebor Jensdatter 19 år. (NTS 1740-45 38b-40b).].
Han var gift/sammen med
411  Anne PEDERSDATTER; hun ble født i/på Heisholt, Holla omkring 1682, døde i/på Graver, Holla 1743, datter av Peder Jonsen Vestre Heisholt (se 822) og Ingeborg Gundersdatter (se 823).
Barn av disse:                         Anne JENSDATTER  [205]
 
412  Halvor Engelsen OTERHOLT; han ble født i/på Søndre Oterholt, Gjerpen omkring 1695, døde samme sted 1762, sønn av Engel Amundsen Oterholt (se 824) og Maren Oterholt (se 825).
Han giftet seg i/på Gjerpen 18/11 1716 med
413  Karen ELLEVSDATTER; hun ble født i/på Lille Foss, Gjerpen omkring 1691, datter av Ellef Trulsen Jønnevall (se 826) og Siri Svendsdatter (se 827).
Barn av disse:        1717  -  1764 Engel Halvorsen AASEN  [206]
 
414  Vraal Guttormsen NES; han ble født 1660, døde i/på Nes, Solum 1730.
Han var gift/sammen med
415  Ingeborg OLSDATTER; hun ble født omkring 1670.
Barn av disse:        1707  -  1774 Barbara VRAALSDATTER  [207]
 
450  Niels HANSEN (se 272)
Han var gift/sammen med
451  Karen HANSDATTER; (se 273)
 
452  Søren Støesen ØRSTVET; han ble født 1651, døde 1728. [Notis: Iflg Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 212: Etter 1685 oppføres Hans Arnesen og Søfren Stofsen som brukere på Ørstvet. Søfren står som enebruker i 1692 og fremdeles i 1700. Søfren var gift med Ingeborg Hansdatter som det ble skiftet etter i 1698. De hadde to barn - Lars og Stof (eller Stoe). I 1699 trolovet Søren Stoesen seg med Margrethe Larsdatter Bekken. Iflg bd I, s. 39: Det var to brukere på Kvestad i 1711 - Ole Gudmundsen - og den andre som het Søfren Stoesøn oppføres i skattelisten med kvinne, en sønn og en liten tjenestepike. Søfren døde 76 1/2 år gammel i 1728.].
Han var gift/sammen med
453  Ingeborg HANSDATTER; hun døde 1698. [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 212.].
Barn av disse:        1686  -  1773 Lars Sørensen KVESTAD  [226]
 
454  Ole (Oluf) Nilsen Søndre LUNDE; han ble født omkring 1634, døde i/på Søndre Lunde 1698. [Notis: Se Schilbred: Eidanger bd I s. 47: I sokneprestens manntall av 1664 oppføres Oluf Nielssøn, 30 år gammel, som oppsitter på Søndre Lunde. Niels Lunde nevnes i midten av 1630-åra på Søndre Lunde. (schilbred s. 47). Kan det være faren? Skifte etter Ole Nilsen: "Lunde i Eidanger (Lunde søndre) 12.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 89a Ole Nielsen død, g.1. , død, e. Ingebor Erichsd. Barn: 1. Hans Olsen Kragetou. 2. Niels Olsen umyndig. 3. Maren Olsd. g.m. Torchild Nielsen. (understr. = neste ektesk., min anm.). 4. Jacob Olsen umyndig. 5. Erich Olsen umyndig. 6. Ambor Olsd. umyndig. 7. Maren Olsd. umyndig. Brt: 79-"-16. Nt: 3-1-2. Hvori medregnet jordegods: Lunde nordre 7 kalveskinn. Takst 14 rd." (Mer detaljer om skiftet i Schilbred.)].
Han var gift/sammen med
455  Ingeborg ERIKSDATTER
Barn av disse:        1689  -  1763 Amborg OLSDATTER  [227]
 
464  Rasmus Isachsen RAMBERG; han ble født 1656, døde 1713, sønn av Isach Rasmussen Lerstang (se 928) og Bodil Knudsdatter (se 929). [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 118-119: Rasmus Isaksøn, som var født i 1656, overtok Ramberg etter faren, hvor vi finner ham etablert omkring 1690. Det opplyses at han var eier av gården, som forøvrig var postgård. Rasmus var dessuten bygsler av den delen av Lerstang som var kirke- og prestegods - nemlig 4/7 av gården - og bodde på Lerstang. Vi ser at det i 1704 ble skiftet etter hans kone på Lerstang og ved Rasmus Isakssøns død i 1713 ser vi likeledes at han var bosatt der. Til bekreftelse finner vi i ekstraskattregnskapene fra 1711 uttrykkelig anført at Ramberg var ubebodd - eller "øde for folch" som det ble uttrykt. Den følgende bruker på Ramberg ble Anders Halvorsøn, som i 1714 ble gift med Rasmus Isakssøns datter Bodil. S. 124: I ekstraskattregnskapet (skoskattregnskapet) fra 1711 oppføres Rasmus Isakssøn - som nå var enkemann - på Lerstang med 3 barn og tjenestepike. ].
Han var gift/sammen med
465  Inger HANSDATTER; hun ble født omkring 1650, døde 1704, datter av Hans Arnesen Skjelsvik (se 930) og Gunhild Jensdatter (se 931). [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 123. "Det ble skiftet etter Inger i 1704, og referatet gir et godt inntrykk av foholdene på Lerstang. Først får vi de obligate opplysningene om arvingene, som foruten Rasmus var deres barn Søren, Nils, Bodil, Anne og Gunhild. Gjenstander på gården, dyr og klær så nevnt i detalj.].
Barn av disse:        1683  -  1762 Søren Rasmussen LEERSTANG  [232]
 
466  Tosten Rolfssøn RUGTVET (se 350)
Han var gift/sammen med
467  Kirsti MADSDATTER; (se 351)
 
468  Christen Hansen AANNERØD; han ble født i/på Ånnerød, Solum 1661, døde samme sted 1744, sønn av Hans Christensen Ånnerød (se 936) og Margrete Tollefsdatter Ånnerød (se 937). [Notis: Iflg Solumslekt.org: Merknad 1694: Gjone s. 285 om gården Rugtvedt: "... det ble ikke Ole Evensen, men eldste sønn til lensmann Hans Aannerød, Christen Hansen, som 3/10 1694 fikk bygselbrev av sognepresten Hanibal Jessen og overtok Rugtvedt. Etter den tidsskikk kaller han seg nå en tid Christen Rugtvedt, men en tid etter farens død (i 1696, min anm.) overtar han som odelsarving farsgården og heter siden Christen Aannerød. Gift med Hanna Halvorsdatter. Gift 22. oktober 1711 i Solum med Lisbeth Pedersdatter. Død 1744 på Ånnerød, Solum.].
Han var gift/sammen med
469  Hanna HALVORSDATTER; hun ble født omkring 1665, døde i/på Ånnerød, Solum 1711, datter av Halvor Åsulvsen Solberg (se 938) og Maria Tolfsdatter (se 939). [Notis: Iflg Solumslekt: Skifte 14. april 1711 på Ånnerød, Solum: Hanna Halvorsdatter, død, enkemannen Christen Hansen og barna Hans 15 år, Halvor 10 år og Margrete 4 år.].
Barn av disse:        1697  -  1764 Hans Christensen AANNERØD  [234]
 
470  Ole Kjeldsen TRÅK; han ble født i/på Søndre Bjørntvet, Solum omkring 1662, døde 1733, sønn av Kjeld Thomassen Søndre Bjørntvet (se 940) og Maren Rasmusdatter (se 941). [Notis: Bamble B.bok I s 52: I 1710 ble en mann som het Ole Kjeldssøn eier av de 5 hudene i Tråk som var på private hender - han fikk skjøte av Jend Widesløv for 455 rdlr - og den nye eieren sees i 1711 å være bosatt på gården med sin hustru, 4 barn og 2 tjenestefolk. Ole var født ca 1662 og var således en middelaldrende mann da han kom til Tråk, hvor han ble boende til sin død i 1733. En mengde detaljer om skiftet etter ham i Bamble b.bok. Alt i alt omfattet Oles bo midler for vel 1900 rdlr.].
Han var gift/sammen med
471  Ingeborg JONSDATTER; hun ble født omkring 1663, døde i/på Tråk 1742, datter av Jon Jensen Lien (se 942) og Anne Christensdatter (se 943). [Notis: Iflg Solumslekt: Gift med Hans Pedersen Røra; gift med Ole Kjeldsen Tråk. Det ble holdt skifte etter henne 18. april 1742 på Tråk, Bamble: Gift 1. gang med Hans Pedersen, 2. gang med Ole Kjeldsen. Barn: 1. Peder Hansen Røra; 2. Maren Hansdatter død, hennesbarn av to kull: Med første mann Ole Nielsen hadde hun Hans Olsen, myndig, bosatt på Bjørntvet i Solum; Niels Olsen, myndig, Søren Olsen, myndig; Jon Olsen 24 år; Marte Olsdatter gift med Reier Halvorsen Dolva i Solum. Med enkemannen Christen Abrahamsen Karen Christensdatter, 18 år og ugift. 3. Marte Hansdatter gift med Hans Hansen Sortedal i Bamble; 4. Maren Olsdatter gift med Jørgen Jonsen Tråk; 5. Anne Olsdatter gift med Hans Jacobsen Rugtvet i Solum, død; 6. Kirstine Olsdatter gift med Hans Christensen Aannerød i Solum; 7. Ågot Olsdatter gift med Mads Gundersen Herre.].
Barn av disse:        1702  -  1763 Kirsten OLSDATTER  [235]
 
476  Vetle Ingebretsen Nedre SØLI; han ble født omkring 1632, døde i/på Nedre Søli, Gjerpen februar 1687, sønn av Ingebret Vetlesen Høgset (se 952). [Notis: Gravlagt 13. feb. 1687, Eidanger kirkegård.].
Han var gift/sammen med
477  Maren NILSDATTER; hun ble født omkring 1635, døde i/på Nedre Søli, Gjerpen 16. august 1711. [Notis: Gravlagt 21. sep. 1711 i Gjerpen.].
Barn av disse:        1682         Anund Vetleson SKAVREAKER  [238]
 

GENERASJON X

 
520  Tollef Karlssen ROMNES; han ble født i/på Romnes, Holla omkring 1621, døde samme sted 1687. [Notis: Skifte: 27/3/1688, Holla, Telemark. "Eit mykje rikt skifte" NTT I 1687 9a-11b; 14a- 18a Tolf Carlsen, død; enka Marichen Berntzdatter og barna: Bernt, Hans, Guner, Carl; Else gm. Tyge Tuedt; Maria gm. Jørgen Clausen; Dorthe gm. Gunder Naass og yngste datter Mari Tolfsdatter.].
Han var gift/sammen med
521  Mariken BERNTSDATTER; hun ble født 1621, døde i/på Tørdal, Drangedal 13. april 1707, datter av Bent Romnes (se 1042) og Maren Mikkelsdatter (se 1043). [Notis: Etter at Tolf døde i 1687, har Marichen flyttet til datteren Else på Tveit i Drangedal, hvor hun døde i 1707. Det er en gjetning at faren hennes var Bent Romnes, som virket mellom ca 1600 og 1640. Holte Rosenkildes notater: "Enkelte hevder at Mariken var fra Tveit, men det er ikke dokumentert. Buverud har kalt mor til Marichen Berntsdatter for Maren Mikkelsdatter (df. 1661). Langeland har hennes far som Bent Romnes østre. Sannes skriver (s. 611): "Det skulle vore gildt å vete kor Tolf og Mariken ætta frå, men det har ikkje lykkast. Etter navna å døme var dei snaudt her frå bygda. Mariken døde på Tveit 1707, 86 år gl. Ho var den fyrste ein kan finne som bar navnet Marichen, som på tysk er det same som "Lille Mari". Seinare bar mange av ættlingane hennars det navnet." " Solumslekt: "Plutselig, mens jeg lette etter slekta til far min i Gjermundsens bok "Skifteregister for Holla", fant jeg dem på s. 163, i skifte fra Romnes Vestre, år 1687: "Tolf Carlsen, død; enka Marichen Berntzdatter og barna Bernt, Hans, Guner, Carl; Else gm. Tyge Tuedt; Maria gm. Jørgen Clausen, Dorthe gm. Gunder Naass og yngste datter Mari Tolfsdatter." Man kan gjette på at faren hennes var Bent Romnes, som virket mellom ca 1600 og 1640. I 1619 var han med og verdsatte sognekallets inventaria, iflg Ytterbøe (s. 565)."].
Barn av disse:        1640  -  1729 Else TOLFSDATTER  [341]
1643  -  1707 Maria TOLFSDATTER  [939]
1646  -  1702 Dorte TOLFSDATTER  
1650  -  1699 Hans TOLFSEN  
1655  -  1701 Bernt Tolfsen TUFTE  
1658  -  1738 Gunnar Tolfsen ROMNES  [260]
1660         Carl TOLFSEN  
1662         Mari TOLFSDATTER  
 
522  Olle Svendsen RULL; han ble født omkring 1630, døde etter 1698. [Notis: Også under navnet Ole Svendsen Brenne. Fikk 9 kjente barn på gården Brenne i Holla mellom 1662 og 1682.].
Han var gift/sammen med
523  Birte JACOBSDATTER; hun ble født omkring 1640, døde i/på Brenne, Holla 1698. [Notis: Det ble holdt skifte etter henne 19 JUL 1698 på Brenne.].
Barn av disse:        1665  -  1749 Gjertrud OLSDATTER  [261]
 
528  Hans Høljesen GVÅLE; han ble født omkring 1642. [Notis: Iflg Holte Rosenkilde: Skifte: 18/10/1682. Fikk 4 kjente barn på Gvåle 1668-1674, hvorav Høje var nr 3.].
Han giftet seg i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1672 med
529  Gunhild NILSDATTER; hun ble født i/på Grønnskei, Tinn omkring 1654, døde i/på Bøen, Tuddal, Hjartdal 1722, datter av Nils Høljesen Grønnskei (se 1058) og Liv Torbjørnsdatter (se 1059). [Notis: Ett kjent barn med Hans, 3 kjente barn med Kjetil mellom 1679 og 1690, hvorav Liv var eldst. Begravet 24 MAR 1722 i Tuddal.].
Barn av disse:        1672         Hølje Hansen GVÅLE  [264]

Hun giftet seg (2) i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1679 med Kjetil Torgrimson Bøen (se 534).
 
530  Hølje Gunleiksen HOVDE; han ble født i/på Hovde, Tuddal, Hjartdal omkring 1615, døde samme sted 1705, sønn av Gunleik Hovde (se 1060). [Notis: All info fra Holte Rosenkilde. Hølje var bruker på Hovde fra ca 1661 til ca. 1700, medeier fra ca 1661. Hølje lå i sak med søskenbarnet sitt, Neri Gjuvstul, om retten til Bittringsnatten. Skifte: 1705, Hovde, Tuddal, Hjartdal, Telemark. Gården var på 6 tønner skyld, taksert til 300 rdl. Dette er lavt for så mye, skylden ble da også redusert noe senere. 6 barn kjent.].
Han var gift/sammen med
531  Rønnaug OLSDATTER; hun ble født i/på Solheim, døde i/på Hovde, Tuddal, Hjartdal, datter av Ola Tovsen Solheim (se 1062).
Barn av disse:                         Anne HØLJESDATTER  [265]
 
532  Ola TVEITEN [Notis: Eier Tveiten 1654 - 1668, bruker 1654 - 1662 og 1665-1668. Det er uvisst om han var av den gamle Tveiten-ætten eller om han giftet seg til gården, men han og medarvingene eide gården. I 1664 er en enke, Gunhild, ført som bruker av gården. Det kan muligens være kona til Ola, men da er skattelistene feilført de nest årene, da Ola er ført opp igjen.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1661  -  1737 Torjus Olsen TVEITEN  [266]

 
534  Kjetil Torgrimson BØEN; han ble født i/på Bøen, Tuddal, Hjartdal 1656, døde samme sted 1740, sønn av Torgrim Halvorsen Nisi (se 1068) og Ingeborg Fingarsdatter (se 1069). [Notis: Kjetil brukte Tveiten ca 1672 - 1685. 3 kjente barn med Gunhild 1679-1690. 2 kjente barn med Gro 1725-1727. Alle 5 barn født på Bøen. Begravet 30 JUN 1740.].
Han giftet seg (2) i/på Tuddal, Hjartdal 29. mai 1724 med Gro Torkelsdatter, født i/på Gjuvstul.
Han giftet seg (1) i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1679 med
535  Gunhild NILSDATTER; (se 529)
Barn av disse:                  -  1767 Liv KJETILSDATTER  [267]

 
536  Sigurd Vrålsen SØNDERLAND; han ble født i/på Sønderland, Tuddal, Hjartdal omkring 1600, sønn av Vrål Sønderland (se 1072). [Notis: Nevnt 1642 / 1659. Det var nybrottstid på Sønderland. Guttene ble spredd mellom de nedlagte heimene fra middelalderen, som fikk liv på nytt. Fikk 5 gutter mellom ca 1635 og ca 1645.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1638         Ola Sigurdsen SØNDERLAND  [268]

 
540  Sven Dyresen LOFTHUS; han ble født i/på Lofthus, Hjartdal omkring 1620, døde i/på Reisjå, Tuddal, Hjartdal 8. oktober 1679, sønn av Dyre Lofthus (se 1080). [Notis: Bruker Lofthus. 1654 - 1678 Svein var sønn til Dyre Lofthus, og bestefaren hans var trolig "gamle Svein" Lofthus som eide både Reisjå, gvåle og mer til. Svein Dyresen møtte i skiftet etter Drengmann på Lofthus. Det heter at brødrene hade skiftet seg imellom. Begge eide noe i Reisjå ognoe i Lofthus, og Svein mente at alt måtte være gjort opp med det. Arvingene til Drengmann, som var eldste bror, ønsket makeskifte. Det sea seg fornøyd med arveparten til Svein, pluss 20 rdl. i rede penger og en vårku. På den måten fikk Drengmann arven i Lofthus på 7 mæler, mens Svein fikk 7 mæler i Reisjå sammen med åseteretten. Men det var 5 mæler igjen i Reisjå. Denne parten ble byttet mot odelen til Sveins kone. Hun hadde 2 mæler i Lofthus som arv etter Drengmann. Skifte: 1679. 3 kjente barn med Guro, senere 3 barn med Sofie.].
Han giftet seg (2) i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1660 med Sofie Torkildsdater, født i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1637.
Han giftet seg (1) i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1644 med
541  Guro TORSDATTER; hun ble født i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1621.
Barn av disse:        1652  -  1740 Drengmand Sveinson REISJÅ  [270]
 
542  Bjørn Olsen GRAVER; han ble født i/på Tuddal, Hjartdal 1628, døde i/på Reisjå, Tuddal, Hjartdal 1712. [Notis: Bruker på Nord-Reisjå 1672 - 1712. Bjørn tok gården på odel. Han var trolig ættling etter Margit Nilsdatter, som hadde arvet Reisjå etter faren sin, Nils Mosebø. 8 barn. Begravet 28 AUG 1712.].
Han giftet seg i/på Tuddal, Hjartdal omkring 1667 med
543  Aslaug HALVORSDATTER; hun ble født i/på Dårud, Hovin omkring 1648.
Barn av disse:        1672  -  1740 Sønnøv BJØRNSDATTER  [271]
 
546  Hans Jacobsen SØLI; han ble født i/på Li 1630, døde i/på Søli Nedre, Gjerpen /4 1700, sønn av Jacob Li (se 1092).
Han var gift/sammen med
547  Marthe OLSDATTER; hun ble født 1635, døde i/på Søli, Gjerpen september 1685.
Barn av disse:        1675         Karen HANSDATTER  [273]
 
548  Tolf JØRGENSEN; han ble født omkring 1645, døde desember 1692. [Notis: I sogneprestens manntall for 1664 oppføres på Herøya en tjenestegutt, Tolf Jørgensen, 16 år. Kan være han?].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1686  -  1746 Henrich TOLFSEN  [274]

 
576  Ole Enersen RAKKESTAD-MELBY; han ble født 1625, sønn av Ener Rakkestad (se 1152). [Notis: Info iflg H.J.Herholdts nettside.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1650  -  1730 Peder Olsen MELBY  [288]
1658         Lars OLSEN  

 
642  Amund SORTEDAL
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                  -  1696 Mari AMUNDSDATTER  [321]

 
646  Gullich ÅDNA
Han var gift/sammen med
647  Anne ANDERSDATTER; hun ble født 1622, døde 1699.
Barn av disse:        1648  -  1723 Gudlaug GULLICHSDATTER  [323]
 
672  Olav HAUKHOLT; han døde før 1664. [Notis: Se Sannes og Lindheim s. 73: Olav brukte Haukholt fra 1645. Da budde han der med sin "Quinde". Han var død i 1664, for da brukte enka hans, Maren Henriksdotter, gården sammen med sønnen Nils.].
Han var gift/sammen med
673  Maren HENRIKSDATTER
Barn av disse:        1645  -  1680 Henrik Olavsen LANDSVERK  [336]
 
674  Knut Stiansen Søndre VÅJE; han ble født 1592, døde 1665. [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 644: Kom til Våje i 1625. Gift to ganger, et barn med ukjent kone, deretter 8 barn med Anne. Etter tradisjonen skal Knut ha kommet fra Våje på Vegardsheia. Han ble gift tidlig første gang, og var i 50-årsalderen da han ble gift med Anne.].
Han var gift/sammen med
675  Anne EILEVSDATTER; hun ble født i/på Solberg, døde 1652, datter av Eilev Solberg (se 1350). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 578.].
Barn av disse:                         Maria KNUTSDATTER  [337]
                 Anne KNUTSDATTER  [677]
1636  -  1696 Nilsmund Knutsen Søndre VÅJE  [684]
 
676  Lars Torsen FARSJØ; han døde 1665, sønn av Tor Haraldsen? Farsjø (se 1352). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 37-38: Lars Torsen overtok N. Farsjø 1640 sammen med broren sin, Nils. Ei kort tid etter eide Lars det hele. Lars blei omkring 1650 gift med Anne Knutsdotter Våje. Lars eide 1661 N. Farsjø og 1 1/2 hud i S. Farsjø, 3 tønner i Y. Vefall, 1 1/2 tønne i Midt-Våje, 1 1/2 tønne i Nås, 2 1/2 skinn i Gjerde og 1 1/2 hud i Humlestad, tilsammen 13 huder - 3 1/4 fullgård. Dette hadde for det meste kona Anne arva etter første mannen sin, Halvor, faren sin, Knut Våje og bestefaren sin, Eiliv Solberg. Lars var bygdas rikeste mann og lensmann. Med Anne hadde han sønnene Halvor f. 1653, Kristen f. 1655, Åsulf f. 1660 og Harald, f. 1662.].
Han giftet seg omkring 1650 med
677  Anne KNUTSDATTER; datter av Knut Stiansen Søndre Våje (se 674) og Anne Eilevsdatter (se 675). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 38: Da Anne giftet seg med Lars, var hun enke etter Halvor Torbjørnsen Vrålstad som budde på Y. Vefall. Anne kom med mye odelsgods til Farsjø. Etter at Lars døde, giftet hun seg med Nils Olavsen Farsjø, og de flytta til S. Farsjø. ].
Barn av disse:        1653  -  1705 Halvor Larsen Nordre FARSJØ  [338]
 
680  Per Tykesen FINNEID; han ble født i/på Finneid, Drangedal 1616, døde samme sted før 1686, sønn av Tyke Jensen Finneid (se 1360) og Marte Falentinsdatter (se 1361). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 415: Brukte Finneid fra 1650 til han døde. Usikkert hvem hans første kone var, mer diskusjon rundt dette i Sannes. En historie står i Sannes om da Per tok livet av Tor Verpe med kniv under et bryllup på Henneseid.].
Han var (1) gift/sammen med Asborg Halvorsdatter (se 1877).
Han giftet seg (2) omkring 1645 med
681  Kari? TORBJØRNSDATTER?; hun ble født i/på Vrålstad?, døde omkring 1660, datter av Torbjørn Jørgensen Vraalstad (se 1362). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 415. Han argumenterer for at man må gå ut fra at Per Finneids første kone må være datter av Torbjørn Vraalstad. Vi har satt opp foreldre her etter denne antakelsen.].
Barn av disse:        1649  -  1725 Tyke Persen TVEIT  [340]
 
682  Tollef Karlssen ROMNES (se 520)
Han var gift/sammen med
683  Mariken BERNTSDATTER; (se 521)
 
684  Nilsmund Knutsen Søndre VÅJE; han ble født 1636, døde 1696, sønn av Knut Stiansen Søndre Våje (se 674) og Anne Eilevsdatter (se 675). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 646: Nilsmund brukte en tid gården sammen med faren og eide en part i den. Kom etterhvert i gjeld til amtmann Adeler, og kom i en "stor prosess" med ham. Adeler slo til seg gården og Nilsmund endte som leilendingmed bare 3 mæler igjen som sitt av gården. Nilsmund var forøvrig en tid lensmann.].
Han var gift/sammen med
685  Taran TORBJØRNSDATTER; hun ble født i/på Vrålstad, datter av Torbjørn Jørgensen Vraalstad (se 1362).
Barn av disse:        1659  -  1734 Elling Nilsmundsen Søndre VÅJE  [342]
 
686  Lars Anundsen Øvre VEFALL; han ble født 1627, sønn av Anund Larsen Øvre Vefall (se 1372) og Liv Eilevsdatter (se 1373). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 681: 5 barn nevnt.].
Han var gift/sammen med
687  Asbjørg TELLEFSDATTER
Barn av disse:        1656  -  1705 Anne LARSDATTER  [343]
 
694  Arnold Jørgensen Nordre RØRHOLT; han ble født omkring 1642, sønn av Jørgen Arnoldsen Søndre Rørholt (se 1388) og Karen Jacobsdatter (se 1389).
Han var gift/sammen med
695  Anne LARSDATTER; hun ble født 1696.
Barn av disse:        1678  -  1720 Abelone ARNOLDSDATTER  [347]
 
698  Anders Andersen TVETEN; han ble født omkring 1629, døde 1712. [Notis: Iflg Bamble bygdebok bd I s 57-58: I midten av 1680-årene nevnes Anders Andersen som bruker på Tveten på stranden. Han var eier av 2 1/2 hud i gården, mens Peder Sandnes eide 1/2 hud. I 1692 var Anders Tveten med på en bjørnejakt av de sjeldne. Han og en mann fra Porsgrunn, Oluf Helgesen, skjøt en stor og tre mindre bjørner i Tveten-skogen. 3 døtre nevnt. Anders døde 73 år gammel i 1712. Noen år før - i 1707 - hadde han solgt det han eide i gården , 2 1/2 hud, til Jørgen Danielsen fra Berg.].
Han var gift/sammen med
699  Børte ANULDSDATTER
Barn av disse:                         Anne ANDERSDATTER  [349]
 
700  Rolf Gunstensen BJERKSET; han ble født omkring 1631. [Notis: Bamble b.bok I s 336. Var oppsitter på Bjerkeset ca 1680. I 1711 opplyses at Rolf Bjerkeset, som da var blind, lot skjære henved 200 bord til husbehov på Bjerkeset-sagen, og at han hadde en gammel husmann med navn Mattis Torgiussøn til hjelp der. I 1712 ble Rolf i en alder av 81 år ledet fram for retten av sin hustru Boel Aasmundsdatter og sin sønn Tor Rolfssøn, ser vi i tingboken. Tor var nemlig utskrevet til soldat, men det var om å gjøre å beholde ham hjemme, da han skulle drive gården for faren. Den gamle opplyste at det var på det 16. året siden han mistet synet, og største delen av denne tiden hadde han ligget til sengs. Den ene av hans sønner, Tosten Rugtvet, var forlengst utskrevet, og nå ville de også ta den andre - han var blitt "schrefven til Soldatunder Hr Capitain Mads Puolsens Compagnie". Skjøte på del av Bjerkeset gikk videre til Jørgen Pedersen i Langesund i 1713.].
Han var gift/sammen med
701  Boel AASMUNDSDATTER; hun ble født omkring 1644, døde april 1717, datter av Aasmund Tostensen Bjerkeset (se 1402) og Birgit Ingebretsdatter (se 1403).
Barn av disse:        1670  -  1739 Tosten Rolfssøn RUGTVET  [350]
 
702  Mads Gundersen RUGTVET; han ble født omkring 1635, døde etter 1680. [Notis: Bamble b.bok I s 149: Mads er fra 1665 oppført som oppsitter på Rugtvet, og opplyses da til å være 30 år gammel. Var bruker fram til han døde i 1680.].
Han var gift/sammen med
703  Anne LARSDATTER; hun ble født omkring 1628, døde januar 1725.
Barn av disse:        1669  -  1759 Kirsti MADSDATTER  [351]
 
704  Christen Jensen FOSTVET; han ble født i/på Kragerø omkring 1626, døde i/på Bamble august 1722, sønn av Jens Madsen (se 1408). [Notis: Iflg Bamble b.bok I s 447: Omkring 1670 finner vi Christen Jensen som eier og bruker av Fostvet (2 huder) og Rosland (4 huder). Han var dessuten eier av atskillig annet jordegods, detaljer i bygdeboka. Var visstnok først gift med en datter av Rasmus Olsen Lina, og hun synes å være identisk med Kirsten Fostvet. 2. ekteskap ble inngått da han var ca 80 år hvis aldersoppgaven på 96 år ved hans død er korrekt, og han fikk 4 barn i det siste eksteskapet, det siste da han skal ha vært 87 år. I 1711 opplysess at Christen bodde på Fostvet med hustru, 4 barn og 3 tjenestefolk. Far til Christen var borger i Kragerø, Jens Madsen (se bygdeboka note 4 på s 449): I en stevning angående delegang mellom Mo og Rørholt 17/9 1677 nevnes Jens Madsen med sine barn Christen Jensen Fostvet, Laurids Jensen, Peder Jensen og Hans Jensens arvinger.].
Han giftet seg (2) i/på Bamble 13. september 1705 med Kirsten Olsdatter.
Han var (1) gift/sammen med
705  Kirsten RASMUSDTR; hun ble født omkring 1644, døde 1704, datter av Rasmus Olsen Linna (se 1410) og Marthe Simensdtr (se 1411). [Notis: Fra Lina.].
Barn av disse:                         Gunder Christensen GLITTUM  
1673  -  1742 Hans Christenssøn KJÆR  [352]
 
706  Ole Vestre GLITTUM; han ble født omkring 1644, døde 1708. [Notis: Iflg Bamble b.bok: Var bruker av Vestre Glittum fra midten av 1680-årene. Var lagrettemann i 1692. Ble eier av en halvpart i Kjær i 1690-årene. Oppgitt til 64 år ved sin død i 1708.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                  -  1726 Sophia OLSDATTER  [353]

 
708  Tosten Anderssøn FILLESTAD; han ble født omkring 1607, sønn av Anders Tordsen Søndre Rogn (se 1416) og Mari Tostensdatter (se 1417). [Notis: Se Bamble b.bok s 241. Var ennå bruker av Fillestad i 1670-årene. Oppføres rundt 1670 som eier av 3 huder i Nordre Rogn og 1 hud 5 1/2 skinn i Ravnes.].
Han var gift/sammen med
709  Tore TORSDATTER; hun døde 1702.
Barn av disse:        1663  -  1708 Tor Tostensen Nordre ROGN  [354]
 
710  Jon FINNMARK; han ble født omkring 1631, døde mars 1706. [Notis: Mer detaljer i Bamble b.bok I s.527.].
Han var gift/sammen med
711  NN JØRGENSDATTER; datter av Jørgen Arnoldsen Søndre Rørholt (se 1388) og Marte Bjørnsdatter (se 1423).
Barn av disse:        1680  -  1771 Anne JONSDATTER  [355]
 
712  Niels Jostsen TROSBY; han ble født omkring 1615, døde før 1690. [Notis: Mer detaljer i Bamble B.bok I s 541.].
Han var gift/sammen med
713  Anna ENERSDATTER; hun døde 1696.
Barn av disse:        1658  -  1733 Simen Nielsen TROSBY  [356]
 
716  Peder Olsen BAMBLE; han ble født omkring 1654, døde januar 1703. [Notis: Se Bamble b.bok I s 359. Eide halvparten av Bamble gård, 4 1/2 hud og halvparten av Bamble sag iflg skjøte av 1694.].
Han var gift/sammen med
717  Helge AMUNDSDTR; hun ble født i/på Havråker omkring 1657, døde november 1719, datter av Amund Jørgensen Havråker (se 752).
Barn av disse:                  -  1741 Amund Pedersen STOKKE  [358]

Hun giftet seg (2) 1704 med Erik Eriksen Bamble (se 184).
 
752  Amund Jørgensen HAVRÅKER; han ble født omkring 1626. [Notis: Iflg Bamble b.bok: Jacob Amundssøn og Amund Jørgensøn var oppsittere på Havråker i midten av 1660-årene. I sogneprestenes mantall 1666 er Amund 40 år og har en 7 år gl sønn Christopher. Dessuten oppføres en 8 år gl sønn Christopher Johanssøn, antakelig sønn av den tidligere bruker Johannes, hvis enke (Maren) vel er blitt gift med Amund Jørgensen. Omkring 1670 oppføres Amund *Vasbotten* som eier av 2 huder og 4 skinn i Havråker og av 4 skinn i Bjerkeset. Amund Vasbotten står også som bruker av 2 huder i Havråker, så han er identisk med denne Amund Jørgensen.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1657  -  1719 Helge AMUNDSDTR  [717]
1659  -  1726 Christopher Amundsen NENSET  [376]

 
816  Hans Tharaldsen SÆTRE; han ble født omkring 1659, døde i/på Sætre, Drangedal /5 1724. [Notis: Oppgitte data basert på holla-og-lundeslekt.org (Nils Buverud). Solumslekt.org (Leif B. Kristensen) oppgir alternativt Rasmus Hansen Sætres far som Hans Haraldsen Sætre (1648-1729) basert på E. Gjærum: "Gamle slekter i Telemark". Sannes: Drangedal med Tørdal s.565 under Setre: "Torgeir og sea Amund bruka frå 1615 til 1670. Då kom Hans Haraldson f. 1648 d. 1720. Han vitna at Lars Amundson Ø. Vefall vore g.m. søster hans. Etter han døde, bruka sonen, Rasmus Hanson, f. 1689, d. 1763."].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1689  -  1763 Rasmus Hansen SÆTRE  [408]

 
820  Johannes Svendsen Nedre LUNDE; han ble født i/på Nedre Lunde, Holla 1640, døde samme sted 1706, sønn av Svend Augustinussen Lunde (se 1640) og Marthe Olsdatter (se 1641).
Han var gift/sammen med
821  Gunhild GULLICHSDATTER; hun ble født i/på Sannes, Holla omkring 1647, døde i/på Nedre Lunde, Holla 1718, datter av Gullich Tygesen Sannes (se 1642) og Maritte Gundersdatter (se 1643).
Barn av disse:        1667  -  1746 Jens Johannesen GRAVER  [410]
 
822  Peder Jonsen Vestre HEISHOLT; han ble født i/på Vestre Heisholt, Holla 1638, døde samme sted 19. desember 1733.
Han var gift/sammen med
823  Ingeborg GUNDERSDATTER; hun ble født i/på Øvre Vipeto, Holla omkring 1646, døde i/på Vestre Heisholt, Holla 2/9 1732, datter av Gunder Jonsen Vibeto (se 1646) og Kirsti Nielsdatter (se 1647).
Barn av disse:        1682  -  1743 Anne PEDERSDATTER  [411]
 
824  Engel Amundsen OTERHOLT; han ble født omkring 1645, døde i/på Søndre Oterholt, Gjerpen 1714, sønn av Amund Rønniksen? Oterholt (se 1648).
Han var gift/sammen med
825  Maren OTERHOLT; hun ble født omkring 1650, døde i/på Søndre Oterholt, Gjerpen 1717.
Barn av disse:        1695  -  1762 Halvor Engelsen OTERHOLT  [412]
 
826  Ellef Trulsen JØNNEVALL; han ble født omkring 1660, døde i/på Jønnevall, Gjerpen 1735, sønn av Truls Pedersen Skaven (se 1652) og Karen Larsdatter? (se 1653).
Han giftet seg i/på Gjerpen 6. juli 1690 med
827  Siri SVENDSDATTER; hun ble født omkring 1662, døde i/på Jønnevall, Gjerpen 1696.
Barn av disse:        1691         Karen ELLEVSDATTER  [413]
 
928  Isach Rasmussen LERSTANG; han ble født omkring 1624, sønn av Rasmus Gjordssøn Lerstang (se 1856) og Åse Sørensdatter (se 1857). [Notis: Solumslekt: Han var eier av bl.a. Bjønnes og Ramberg og brukte disse to gårdene, senere Lerstang. Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 118: Manntallet fra 1664 nevner under Ramberg kun Isak Rasmussøn, som ifølge prestens liste var 40 år gammel, altså født ca 1624. Isak nevnes i begynnelsen av 1670-årene som eier av Ramberg (1 hud), Bjønnes (4 huder), 2 huder i Siljan og 8 skinn i Kjørholt. I 1680-årene eide han Ramberg, Sandøya (2 huder) samt 1/2 hud i Bjørkøya. Etter broren Sørens død, overtok Isak i 1670-årene driften av Lerstang. Han fortsatte imidlertid som bruker av Ramberg, hvor en fremdeles finner ham i 1680-årene. I 1674 var Isak Ramberg stevnet fordi han "domdristig uden Laug og Minde" skulle ha forgrepet seg på ekelast i Bjerkevolds gårdsskog.].
Han var gift/sammen med
929  Bodil KNUDSDATTER; hun ble født omkring 1625, døde 1666, datter av Knud Hamborg (se 1858) og Ingeborg Gulbrandsdatter (se 1859). [Notis: Iflg Solumslekt: Skiftes etter henne i 1666.].
Barn av disse:        1656  -  1713 Rasmus Isachsen RAMBERG  [464]
 
930  Hans Arnesen SKJELSVIK; han ble født i/på Kjørholt 1637, døde i/på Berg 1724, sønn av Arne Kjeldsen Kjørholt (se 1860). [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 219-220: I sogneprestens manntall fra 1664 ser vi at oppsitteren på Skjelsvik heter Hans Arnessøn og er 22 år gammel. Han står som bruker av Skjelsvik en rekke år fremover. Hans part i gården varierer. I 1672 eier han 1 1/2 hud, Lauritz Løberg (i Gjerpen) 4 1/2 hud, i 1680 eier Hans og hans medarvinger hele gården (6 huder), i 1685 1 1/2 hud, Laurits Swendsson 3 huder og Nils Rasmussøn (i Brevik) 1 1/2 hud. Den sistnevnte tilhørte Lerstang-slekten. Hans var også bruker av Ørstvet, og samtidig som han var en betydelig gårdbruker, drev Hans Arnesøn også borgerlig næring. Vi finner ham i et skattemanntall i 1691 over personer som hadde borgerskap i Skien. I en skipsliste fra 1695 oppføres han som medeier av et skip som het "Fortuna", målte 176 1/2 lester og gikk i fart på Holland. Hans Arnessøn hadde egen stol i Breviks kirke - han fant det formodentlig lettere å reise dit enn til kirken i Eidanger fordi han kunne dra sjøveien. Hans Arnessøn var født i 1637 som sønn av Arne Kjeldssøn Kjørholt og døde i 1724 på Berg hvor han bodde i sine senere år. Han var gift to ganger, først med Gunhild Jensdatter, og av dette ekteskapet var en sønn Arne Hansen som var skipper, og en datter Inger, som kom til Lerstang. Annen gang ble Hans Arnessøn i 1699 gift med enken Bodil Sørensdatter Berg, og av dette ekteskapet var sønnene Christen og Hans.].
Han var gift/sammen med
931  Gunhild JENSDATTER
Barn av disse:        1650  -  1704 Inger HANSDATTER  [465]
 
936  Hans Christensen ÅNNERØD; han ble født 1619, døde i/på Ånnerød, Solum 1696, sønn av Christen Aafoss (se 1872) og Maren Hansdatter (se 1873). [Notis: Iflg Solumslekt: Født 1619, Gift med Margrete Tollefsdatter Ånnerød, Død 1696 på Ånnerød, Solum. Skifte 1. mars 1697 på Ånnerød, Solum: Hans Christensen, død, enka Margrete Tollefsdatter og deres sammen avlede 7 barn: Christen Rugtvedt, Harald som er utenlands, begge myndige, Abraham og Jacob Hanssønner som er hjemme hos moren og ansett som myndige, Karen Hansdatter er gift med Torsten Pedersen og bor på Teigen i Sandsvær, Maria Hansdatter er gift med Anders Reiersen, Mari Hansdatter umyndig og hjemme hos moren.].
Han var gift/sammen med
937  Margrete Tollefsdatter ÅNNERØD; hun ble født omkring 1630, døde i/på Ånnerød, Solum 1707, datter av Tollef NN (se 1874) og Live Gundersdatter (se 1875). [Notis: Iflg Solumslekt: Trolig født ca. 1630. Merknad 1700: Gjone forteller at "Margrete ble på sine gamle dager rammet av den ulykke at gårdens samtlige hus brant ned, og hun bokstavelig talt ble sittende på bar bakke. Heldigvis var det midt på sommeren, og før vinteren kom hadde de fått satt opp igjen det aller nødvendigste. Likevel fant familien det påkrevet å foranstalte et tingsvitne på høsttinget det år. Om dette forteller tingboken: "Jacob Hansen fremkom for retten og tilspurte den tilstedeværende Tingalmue, om denne iche er vitterligt at hans Moders, Margrete Annerødz paa boende Gaardz Annerødz Huuse i denne Sommer ve u-lychelig Waadeild tilligemed hvis andre Midler hun var eyende, er blefven i Aske lagt, hvor ud over hans Moder som er en gammel, svag Qvinde, udi Armodsdom geraaden er. Hvortil Almuen med Laugrettismændene eendregtigt svaret at dennem er noch beviist at bemeldte Annerød Gaardz Huuse i denne Sommer er blefven opbrændt, tillige med hendis havende Midler og i samme Tiid af ermeldte Waade Ild er i Aske lagt, saa hun derudover udi Fattigdom er kommen. Hvor efter hendis Søn Jacob paa sin Moders Veigne var Tingsvidne begierende, saa der efter nogen Erstatning hos medlidende Christne kunde søges." Under vurdering av tingvitnets uttrykksform må vi for det første ta i betraktning at det var en stor - om enn ikke sjelden - ulykke at husene på en gård brant opp, og at det i slikt tilfelle var vanlig og nødvendig å appellere til sambygdingers, - og da først og fremst grannelagets godvilje, - for å komme på fote igjen, - men på den annen side at det i slike tilfelle, i den tids stil, ble ansett som så kurant at man brukte så sterke ord, selv om gårdens eier ikke var så fattig at ulykken var helt knusende." Skifte 1708 på Ånnerød, Solum: Margrete Tollefsdatter død, hennes barn: Christen, Abraham og Jacob Hanssønner, alle myndige og gifte; Karen Hansdatter, gift og bor på Teigen i Sandsvær; Maria Hansdatter gift med Anders Reiersen Valen; Maren Hansdatter, umyndig og bor hos sin eldste bror.].
Barn av disse:        1661  -  1744 Christen Hansen AANNERØD  [468]
 
938  Halvor Åsulvsen SOLBERG; han ble født 1647, døde 1684, sønn av Åsulv Ellevsen Henneseid (se 1876) og Asborg Halvorsdatter (se 1877). [Notis: Se Sannes: Drangedal med Tørdal s. 578: Han var bare 17 år da han overtok farsgården Solberg etter mora i 1664. Halvor var en stillfarende mann og aldri for retten, annet enn som vitne. 5 barn oppgitt. ].
Han giftet seg i/på Drangedal omkring 1665 med
939  Maria TOLFSDATTER; hun ble født i/på Romnes 1643, døde 1707, datter av Tollef Karlssen Romnes (se 520) og Mariken Berntsdatter (se 521). [Notis: Info fra Buverud? Holte Rosenkilde oppgir Tolf og Marikens 2. barn som Erika Marie, og at hun ble gift med Jørgen Clausen Niemann ca 1685 i Drangedal, og deretter med Halvor Åsulfsen. ].
Barn av disse:        1665  -  1711 Hanna HALVORSDATTER  [469]
 
940  Kjeld Thomassen Søndre BJØRNTVET; han ble født 1624, døde i/på Søndre Bjørntvet, Solum 1705, sønn av Tomas Kjeldsen Bjørntvet (se 1880) og Gunhild Bjørntvet (se 1881). [Notis: Iflg Solumslekt: Født 1624, Gift med Kirsti Lukasdatter. Merknad: Kjeld må ha vært gift enda en gang, enten før eller etter ekteskapet med Kirsti, trolig noe før. Gift med Maren Rasmusdatter Lerstang Merknad: Gjone skriver: "Tommes Kieldsen døde våren 1659, og sønnen Kield Tommesen, g. 2 g. m. Maren Lerstang, overtar driften av Bjørntvet s. i Solum. Kield har vært g. m. datter til bondelensmannen i Eidanger. Hans ene søster er g. m. Anders Olsen Jøntvedt og hans annen søster med Peder Eriksen på Bjørntvet i Eidanger. Søstrene arvet etter sin far hver eiendomsretten til åtte skinn i Eidanger-Bjørntvet. Disse anpartene kjøper Kield, og på tinget 10/11 1660 kan han la opplese kjøpsbrev av 28/7 1659, og samtidig brev av 17/5 1660 fra Lukas Povlsen som gir avkall på arv etter sin datter Kirsti som har vært g. m. Kield, men er død barnløs. Året etter, 17/10 1661 kjøpte Kield også den anpart som hans yngre bror Hans hadde i Eid.-Bj.tv., nemlig hans arvelodd: 1 hud og 4 skinn." Merknad 1664: I manntallet av 1664 er Søndre Bjørntvet oppført med en skyld av 10 huder, hvorav enken Gunnild bruker 5 huder og Kield, 40 år, bruker 5. Merknad 1665: Kield Bjørntvedt er en av de lagrettemenn som hyppigst fungerer på bygdetingene i 1650- og 60-årene, og synes å ha nydt alminnelig aktelse i bygda. Denne aktelse ble formentlig heller større etter at han midt i 70-årene solgte sin eiendom i Eidanger (til fogden Henrik Josten) og ble selveier på søndre Bjørntvet i Solum. Han var en velstandsmann, og hans velstand ble ikke mindre ved at i hans eldre år, de siste 20-30 år av det syttende århundre, vokste ladestedet Porsgrunn stadig inn over Bjørntvet grunn og gav inntekter ved bortleie av tomter og salg av grunn. "En del jord og strand mellom Klyvebekken, Vemern og Moldhaugen" ble 1685 kjøpt av Nils Rasmussen og betalt med 300 rdlr. Ti år senere ble denne del av "Porsgrunns grunner" solgt til generalmajor Arnold og ti år deretter igjen solgt til Gunder Solvesen Buer." Død 1705 på Bjørntvet søndre, Solum Gravlagt 14. oktober 1705 i Solum: En død Kield Biørntuedt Skifte 26. oktober 1705 på Bjørntvet søndre, Solum: I skifte etter Kjell den 26 oktober 1705 er arvingene som følger: "Thomas Kielsen boende hos paa gaarden, Olle Kielsen boende paa Røra, Lisbet Kielsdatter boende ved Porsgrund, og Lifve Kielsdatter boende paa Elset som alle var her tilstede og ere myndige."].
Han var gift/sammen med
941  Maren RASMUSDATTER; hun ble født i/på Lerstang omkring 1627, døde i/på Søndre Bjørntvet, Solum 1699, datter av Rasmus Gjordssøn Lerstang (se 1856) og Åse Sørensdatter (se 1857). [Notis: Solumslekt: Født ca. 1627, Gift med Ole, Gift med Kjeld Tomassen Bjørntvet. Død 1699 på Bjørntvet søndre, Solum. Skifte 3. juli 1699 på Bjørntvet søndre, Solum: Den 3 juli 1699 ble det holdt skifte etter Maren Rasmusdatter på Søndre Bjørntvedt. Som etterlatte nevnes mannen Kield Thomessøn "og deris sammen auflede 5 børn, 2de sønner Tommes og Olle Kieldssønner, der begge tilstede var og self myndige, 3de døttre Maren gift med Niels Klyve, Lifve gift med Isach Elset, Kiersti, død efter Moderen, og faderen var begierendes hendis arfvelod efter Loven at lyde." Som det sees er ikke Lisbeth nevnt. Med andre ord er det god grunn til å anta at Lisbeth ikke er hennes datter. Maren er trolig heller ikke hennes barn med Kjeld, men med en Ole i et tidligere ekteskap.].
Barn av disse:        1662  -  1733 Ole Kjeldsen TRÅK  [470]
 
942  Jon Jensen LIEN; han ble født 1618, døde i/på Lien, Solum 1667, sønn av Jens Li (se 1884).
Han var gift/sammen med
943  Anne CHRISTENSDATTER; hun ble født 1616, døde i/på Lien, Solum 1712.
Barn av disse:        1663  -  1742 Ingeborg JONSDATTER  [471]
 
952  Ingebret Vetlesen HØGSET; han ble født omkring 1614, døde i/på Høgset, Siljan 1685.
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1632  -  1687 Vetle Ingebretsen Nedre SØLI  [476]

 

GENERASJON XI

 
1042  Bent ROMNES
Han var gift/sammen med
1043  Maren MIKKELSDATTER; hun døde før 1651.
Barn av disse:        1621  -  1707 Mariken BERNTSDATTER  [521]
 
1058  Nils Høljesen GRØNNSKEI; han ble født i/på Grønnskei, Tinn omkring 1615, sønn av Hølje Eivindsson Grønnskei (se 2116) og Guro NN (se 2117). [Notis: Fikk 6 kjente barn på Grønnskei mellom ca 1636 og ca 1654, hvorav Gunhild var yngst.].
Han var gift/sammen med
1059  Liv TORBJØRNSDATTER
Barn av disse:        1654  -  1722 Gunhild NILSDATTER  [529]
 
1060  Gunleik HOVDE; han døde i/på Hovde, Tuddal, Hjartdal omkring 1657. [Notis: All info fra Holte Rosenkilde. Gunleik er nevnt i brukerrekka 1631 - 1653, men han var eier fra en gang på 1620-tallet. Kona hans er ikke kjent, men hun kan ha vært fra Kviteseid eller Seljord, for Seljord eller Kviteseid, for Gunleik eide giftningsgods i Bjørge i Seljord og "Eppeltvedt"i Kviteseid. Han kan ha vært en brorsønn til Knut Gjuvstul, de må i alle fall ha vært nær beslektet., og på 1620-tallet eide Gunleik 2 tønner odelsgods i Gjuvstul. Gunleik hadde odel på Hovde, han eide 3 1/2 tønne på gården i 1624, 2 tønner av dette var odelsgods. 5 barn er kjent.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1615  -  1705 Hølje Gunleiksen HOVDE  [530]

 
1062  Ola Tovsen SOLHEIM; han ble født omkring 1585, sønn av Tov Solheim (se 2124) og Liv NN (se 2125). [Notis: Holte Rosenkilde har forsøkt å rekonstruere brukerrekka ut fra Tuddalsboka, Olas patronym og leddene foran trenger derfor ikke å være korrekt. Ola var eier og bruker ca. 1642 til 1661/64. Konas navn er ikke kjent. 4 kjente barn mellom ca 1628 og ca 1650, hvorav Rønnaug var yngst.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Rønnaug OLSDATTER  [531]

 
1068  Torgrim Halvorsen NISI; han ble født i/på Lie, Gransherad 1614, døde i/på Nisi, Gransherad 1708, sønn av Halvor Nilsen Kålli (se 2136) og Helga Kittilsdatter (se 2137). [Notis: Fikk 8 kjente barn mellom 1635 og 1661. Alle født på Nisi, untatt Kjetil, som var født på Bøen.].
Han giftet seg i/på Gransherad omkring 1652 med
1069  Ingeborg FINGARSDATTER; hun ble født i/på Bøen, Tuddal, Hjartdal 1614, døde i/på Nisi, Gransherad 1697, begravd i/på Gransherad 7. juni 1697, datter av Fingar Kjetlisen Bøen (se 2138) og Sønnev Andersdatter (se 2139). [Notis: Ingeborg overtok Bøen etter sin svigerinne i 1686.].
Barn av disse:        1656  -  1740 Kjetil Torgrimson BØEN  [534]
 
1072  Vrål SØNDERLAND; han døde i/på Sønderland, Tuddal, Hjartdal omkring 1640. [Notis: Iflg Holte Rosenkilde: "Nevnt 1631 / 1639. Han var for fattig til å betale skatt i 1638. Måtte han gå fra gården? Tov Reisjå mener han hadde slekt i Tinn." Fikk to kjente barn på Sønderland, Sigurd (eldst) og Eivind.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1600         Sigurd Vrålsen SØNDERLAND  [536]

 
1080  Dyre LOFTHUS; han ble født i/på Lofthus, Hjartdal omkring 1572. [Notis: Iflg Holte Rosenkilde: "Dyre må ha vært en rik mann, her er eiendommene hans i 1615 Lp.nr. Gard Gml. namneform Sokn Prestegjeld Eigarpart Eigar Bustad Skatt 2249 2223 Skoje Schoie Sauland Hj 4 m Dyre Lofthus Hjartdal 2275 2249 Lofthus Loffthuus Hjartdal Hj 3 t Dyre Lofthus Hjartdal 2309 2285 Åmot øvre Amodt Åmotsdal Se 3 t Dyre Lofthus Hjartdal 1+2 sk 2310 2284 Åbø øvre Aabøe Hjartdal Hj 1 t 2 m Dyre Lofthus Hjartdal 1+2 sk 2315 2289 Gvåle nordre Walle Tuddal Hj 1 t 3 m Dyre Lofthus Hjartdal 1+2 sk 2316 2290 Gjuv nordre Giffue Hjartdal Hj 2 m Dyre Lofthus Hjartdal 1+2 sk 2318 2292 Gvåle Huall Hjartdal Hj 1 t Dyre Lofthus Hjartdal 1+2 sk 2319 2293 Gvåle Huall Hjartdal Hj 2 t Dyre Lofthus' medarvinger Hjartdal 2321 2295 Reisjå søndre Rigsiøe Tuddal Hj 1 t Dyre Lofthus Hjartdal 1+2 sk 2644 2620 Vefall nordre Wedfalldt Seljord Se 1 1/2 m Dyre Lofthus Hjartdal 2722 2697 Moen Moenn Åmotsdal Se 1 t Dyre Lofthus Hjartdal 1 sk Tuddalsboka mener at det har skjedd en forveksling i skattelistene 1593/1594, der Dyre er ført på Nord-Reisjå, og en Hølje på Syd-Reisjå. Ut fra 1615 osv er dette trolig rett." 2 kjente barn, Sven og Drengmann.].
Han var (1) gift/sammen med Helge Olufsdatter, døde i/på Lofthus, Hjartdal 1606.
Han var (2) gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1620  -  1679 Sven Dyresen LOFTHUS  [540]

 
1092  Jacob LI; han ble født omkring 1595. [Notis: Li ligger i Gjerpen. Jacob er oppført som bruker her i Skattematrikkelen i 1647. Oppført sammen med broren Lauritz som eier i Skattematrikkelen 1670-72.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1630         Hans Jacobsen SØLI  [546]

 
1152  Ener RAKKESTAD [Notis: Info iflg H.J.Herholdts nettside.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1625         Ole Enersen RAKKESTAD-MELBY  [576]

 
1350  Eilev SOLBERG; han døde omkring 1660. [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 576-578: 1600 møter ei den mektige Eilev Solberg på Solberg. Han var sin tids største jordegodseier i Telemark fylke. Blant bønder har vel ingen siden eid lile mye som ham. Han hadde hele eller parter i 34 gårder, altså tilsvarende 18-20 hele gårder. 5 barn nevnt i Sannes. Vi vet ikke hvem kona hans var, men hun kan ha hett Taran og vært av Roalstad-ætta.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1610  -  1657 Åsulv Ellevsen HENNESEID  [1876]
                 Liv EILEVSDATTER  [1373]
          -  1652 Anne EILEVSDATTER  [675]

 
1352  Tor Haraldsen? FARSJØ; sønn av Harald Torgersen? Farsjø (se 2704). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 37: "Truleg er det også at de var sønner til Harald, de to menn, Tor og Olav som eide Farsjø i førstninga av 1600-åra. Det siste Tor bodde på Farsjø var 1622. Tor Farsjø hadde sønnene Lars Torsen, lensmannen som blei på Farsjø, Gunnar Torssen som blei gift til Y. Vefall, og Nils som også blei på Farsjø. ].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                  -  1665 Lars Torsen FARSJØ  [676]

 
1354  Knut Stiansen Søndre VÅJE (se 674)
Han var gift/sammen med
1355  Anne EILEVSDATTER; (se 675)
 
1360  Tyke Jensen FINNEID; han ble født i/på Holla? omkring 1570, døde i/på Finneid omkring 1630, sønn av Jens Nielsen (se 2720). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 414: Var prest. Brukte Finneid fra han kom 1611 til han døde. Solumslekt.org. refererer Leif Lønne: Tyvandslekta, en Gråtoppgren (Sandefjord, ca. 1995) som identifiserer Tyges far, og siterer "Tyge ble immatrikulert i november 1601 som student i Rostock under navnet Ticho Johannis Hollini Noruegianus, iflg. Matrikler over Nordiske studerende ved fremmede universiteter, utgitt av Dr. Ludvig Daae 1885." Videre refereres Daniel Danielsen: Dypvåg: Gårds- og slektshistorie (1958-65) som sier at Tyge trolig var født ca. 1570 i Holla.].
Han var gift/sammen med
1361  Marte FALENTINSDATTER; hun døde i/på Finneid omkring 1650. [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 414.].
Barn av disse:        1616  -  1686 Per Tykesen FINNEID  [680]
 
1362  Torbjørn Jørgensen VRAALSTAD; han ble født omkring 1584, døde i/på Vrålstad 1667, sønn av Jørgen Torvildsen Vrålstad (se 2724) og Aslaug Torbjørnsdatter (se 2725). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 692: Hadde omfattende odelsgods i 1612, tilsammen 33 huder eller tønner skyld og dels hele, dels parter i, 19 gårder. "Det var mykje gods og syner tydeleg at han stammar frå den gamle mektige ætta på Roaldstad - altso frå Hallvard Graatopp, eller "Hallvor Herren" - som au tradisjonen i bygda fortel."].
Han var (1) gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Taran TORBJØRNSDATTER  [685]
          -  1660 Kari? TORBJØRNSDATTER?  [681]

Han var (2) gift/sammen med Sigrid Bjørnsdatter.
Han var (3) gift/sammen med Liv NN.
 
1368  Knut Stiansen Søndre VÅJE (se 674)
Han var gift/sammen med
1369  Anne EILEVSDATTER; (se 675)
 
1370  Torbjørn Jørgensen VRAALSTAD (se 1362)
Han var (1) gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Taran TORBJØRNSDATTER  [685]
          -  1660 Kari? TORBJØRNSDATTER?  [681]

Han var (2) gift/sammen med Sigrid Bjørnsdatter.
Han var (3) gift/sammen med Liv NN.
 
1372  Anund Larsen Øvre VEFALL [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 681: Sigrid Gunnarsdatter hadde i 1636 arvet 2 1/2 hud i Øvre Vefall. Det solgte hun til "velanstendig Mand" Anund Larsen.].
Han var gift/sammen med
1373  Liv EILEVSDATTER; hun ble født i/på Solberg, datter av Eilev Solberg (se 1350).
Barn av disse:        1627         Lars Anundsen Øvre VEFALL  [686]
 
1388  Jørgen Arnoldsen Søndre RØRHOLT; han ble født omkring 1604. [Notis: Iflg Bamble b.bok I s 388: Var oppsitter på begge Rørholtgårdene i 1650. I 1651-52 har Jørgen vært i det krigerske hjørnet. Han var i klammeri med Niels Søfrenssøn i Kragerø og måtte svare 6 1/2 daler og 1 ort for et knivstikk han ga ham i akselen. Dessuten måtte han ut med 1/2 daler for et "scheer" han ga Anders maler i ansiktet med en kniv. Bamble b.bok s. 394: Mantallene fra midten av 1600-årene gir følgende opplysninger om Jørgen og hans familie: I fogdens liste fra 1664 oppgis han å være 60 år gammel. I mantallene finner man 4 sønner: Niels, f. ca 1640, Arnold ca 1642, Jørgen ca 1644 og Christen ca 1645.].
Han var (1) gift/sammen med Marte Bjørnsdatter (se 1423).
Han giftet seg (2) omkring 1651 med
1389  Karen JACOBSDATTER
Barn av disse:        1642         Arnold Jørgensen Nordre RØRHOLT  [694]
 
1402  Aasmund Tostensen BJERKESET; han ble født omkring 1595, døde 1666. [Notis: Se Bamble b.bok I s 335. I koppskattmantallet fra 1645 er oppført Aasmund Bjerkeset med hustru og 1 pike. Aasmund, som satt på Bjerkeset til i midten av 1660-årene, var eier med 4 huder i gården. Aasmun var ifkg sokneprestens mantall 70 år i 1665 og hadde en sønn Erik som var 25 år. Fogden oppgir imidlertid i 1664 Aasmunds alder til 56 år. Det ble skiftet etter Aasmund 20. april 1666.].
Han var gift/sammen med
1403  Birgit INGEBRETSDATTER
Barn av disse:        1644  -  1717 Boel AASMUNDSDATTER  [701]
 
1408  Jens MADSEN [Notis: Borger i Kragerø].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1626  -  1722 Christen Jensen FOSTVET  [704]

 
1410  Rasmus Olsen LINNA; han døde omkring 1640. [Notis: Iflg Bamble b.bok I s 126: I 1624 finner vi Rasmus som en betydelig jordegodseier. Det dreide seg mest om gods oppover i Telemark og Tønsberg len. Han oppføres i 1630 som eier av 4 huder i Linna.Lagrettemann i 1628. Part i slagsmål i Brevik som han ble dømt for i 1639-40. I 1641-42 nevnes hans kone Marthe som enke.].
Han giftet seg omkring 1632 med
1411  Marthe SIMENSDTR; hun ble født omkring 1605, døde omkring 1665. [Notis: En finner hennes som enke i 1641-42. Hun måtte dette året ut med sakefallspenger fordi hun ikke svart skatt av Bøssefossen i Tønsberg len, som hadde en årlig skyld på 1 skippund tunge (dvs. tungt korn, tyngsel). I koppskattmantallet fra 1645 finner vi Marthe oppført med en dreng og en pike på Lina. I 1655 oppføres Marthe Lina som eier av hele gården Linna i Bamble (samtlige 10 huder), og landkomisjonens protokoll fra 1661 bekrefter dette. Marthe var i 1655 og senere også eier av Høn (6 huder) og annet gods. I fogdens manntall i 1664 var Marthe 60 år gammel. I Bamble bygdebok's bind 1's oversikt over slektstavler på Lina i Bamble, står hun som Marthe Simensdatter Men gift med Rasmus Olssøn Lina.].
Barn av disse:        1644  -  1704 Kirsten RASMUSDTR  [705]
 
1416  Anders Tordsen Søndre ROGN; han ble født omkring 1584, døde 1666, sønn av Tor Sørensen Rogn (se 2832). [Notis: Iflg Bamble b.bok s 246: I 1608 skjøtet han og en til Langøya til kronen for 35 rdlr. Oppføres i 1611 som eier av jordegods med en skyld på 16 huder og 5 1/2 skinn, deriblant i Søndre Rogn og Nordre Rogn. Mer detaljer i b.boka.].
Han var gift/sammen med
1417  Mari TOSTENSDATTER
Barn av disse:        1607         Tosten Anderssøn FILLESTAD  [708]
 
1422  Jørgen Arnoldsen Søndre RØRHOLT (se 1388)
Han giftet seg (2) omkring 1651 med Karen Jacobsdatter (se 1389).
Han var (1) gift/sammen med
1423  Marte BJØRNSDATTER; datter av Bjørn Knudsen Rørholt (se 2846).
Barn av disse:                         NN JØRGENSDATTER  [711]
 
1434  Amund Jørgensen HAVRÅKER (se 752)
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1657  -  1719 Helge AMUNDSDTR  [717]
1659  -  1726 Christopher Amundsen NENSET  [376]

 
1640  Svend Augustinussen LUNDE; han ble født omkring 1610, sønn av Augustinus Brenne (se 3280).
Han var gift/sammen med
1641  Marthe OLSDATTER; hun ble født omkring 1610, døde i/på Nedre Lunde, Holla 1670.
Barn av disse:        1640  -  1706 Johannes Svendsen Nedre LUNDE  [820]
 
1642  Gullich Tygesen SANNES; han ble født i/på Vibeto, Holla omkring 1609, døde i/på Øvre Sannes, Holla omkring 1670, sønn av Tyge Andersen Vibeto (se 3284) og Sigrid Gunnulvsdatter (se 3285).
Han var gift/sammen med
1643  Maritte GUNDERSDATTER; hun ble født i/på Sannes, Holla omkring 1617, datter av Gunne Gundersen Sannæs (se 3286).
Barn av disse:        1647  -  1718 Gunhild GULLICHSDATTER  [821]
 
1646  Gunder Jonsen VIBETO; han ble født omkring 1604, døde i/på Øvre Vipeto, Holla 1678. [Notis: Yrke: Lensmann].
Han var gift/sammen med
1647  Kirsti NIELSDATTER; hun ble født omkring 1620, døde etter 1678.
Barn av disse:        1646         Ingeborg GUNDERSDATTER  [823]
 
1648  Amund Rønniksen? OTERHOLT; han ble født omkring 1620.
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1645  -  1714 Engel Amundsen OTERHOLT  [824]

 
1652  Truls Pedersen SKAVEN; han ble født omkring 1630, døde i/på Skaven, Gjerpen 1722.
Han var gift/sammen med
1653  Karen LARSDATTER?; hun ble født 1631, døde i/på Skaven, Gjerpen 1722.
Barn av disse:        1660  -  1735 Ellef Trulsen JØNNEVALL  [826]
 
1856  Rasmus Gjordssøn LERSTANG; han ble født i/på Lerstang, Eidanger omkring 1585, døde omkring 1654, sønn av Gjord Lerstang (se 3712). [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 121-122: I 1625 oppføres Rasmus Lerstang som eier av 1 hud i Ramberg og ½ hud i Stokke i Bamble. Rasmus har også i denne tiden vært bosatt på Lerstang, mens broren Sto som vi har sett satt på Skjelsvik på den andre siden av Eidangerfjorden. Sto var imidlertid den eldste, og han arvet ved farens død hele dennes part i Lerstang, 3 huder. [...] Faren hadde imidlertid tatt Rasmus til medbruker på Lerstang og denne ville ikke fraflytte gården. Sto påpekte derfor assistanse fra befalingsmannen i lenet, Eiler Urne, for å få broren til å flytte til sitt eget arvegods, som det ble uttrykt. I et brev av den 16. august 1632 ga befalingsmannen ordre til Rasmus Lerstang om å møte på arvetomten den 3. mandag etter St. Michelsdag for å se avgjørelse i saken. Det må på en eller annen måte ha kommet til en mindelig ordning, for i årene fremover finner vi Sto og Rasmus side om side som brukere på Lerstang. Stridsøksen var imidlertid ikke endelig begravet. Mange år senere blusset det igjen opp til strid og det hele munnet ut i et dramatisk oppgjør. Rasmus Lerstang var skipper. Vi ser at han i 1630-31 måtte svare 20 rdlr. fordi han seilte ut med skuten sin uten å betale toll. Ombord i en skute som han hadde sammen med broren Sto utspant det seg ifølge et dokument fra 13. november 1651 et slagsmål som fikk et skjebnesvangert utfall. Det utviklet seg en batalje mellom Sto og hans sønn Amund på den ene siden og Rasmus og hans sønn Anders på den andre siden, og resultatet ble at Anders Rasmussøn mistet livet. Affæren fant sted mens skuten lå ved stranden nedenfor Lerstang. De fire karene satt i kahytten og snakket sammen, da Amund begynte å "fixere" (drive gjøn med) sin far. Rasmus irettesatte ham, men det falt nok ikke i god jord hos Amund eller hans far. Litt etter sa Rasmus til sin sønn Anders at de skulle gå hjem, og bad sin bror følge med dem. Da Rasmus og sønnen var kommet opp på dekket, ropte de to andre at de skulle vente, og det gjorde de. Sto gikk nå innpå ham og ville slå ham, forteller Rasmus, så han slo opp en "vindspiger" (en slags nagle som bruktes i riggen på seilskuter) og skjøv broren fra seg med den. Imidlertid kom Amund til og forsøkte å ta vindspikeren fra farbroren. Etter en del baksing kom Amund bak på Rasmus og støtte ham i vannet. Anders sto da akter ved natthuset hos sin farbror. "Men huorledis di siden handlede med hannen medlertid jeg var i vandet, dette ved Gud og di Selffr," anfører Rasmus. Han kom seg imidlertid inn til stranden og reiste seg opp. Han så da broren stå med den ene foten på skuten i ferd med å stige ned i skipsbåten til sin sønn Amund. I det samme svinget båten av og de falt i vannet begge to. Der lå de så og ropte om hjelp. Rasmus spurte etter sønnen sin og Sto svarte at han var i behold på land. Rasmus svømte da ut og reddet først broren og siden brorsønnen. Da han kom på land igjen etter redningen, ropte Rasmus på sin sønn, men hørte intet til ham. Da "fornam jeg vel att han var bleffuen," sier Rasmus. Anders ble senere funnet ute i vannet, "død liggendis på sin Røg". I et etterskrift opplyser Rasmus at brorsønnen Amund også tidligere hadde fart ille fram mot barna hans. Han hadde således en gang stukket sønnen Isach med kniv og skamfert ham ille. Død ca. 1654: det påfølgende år er Åse oppført som enke. Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 118: Rasmus oppføres i 1624 som eier av Ramberg. Da han svarte odelsskatt av gården i årene framover, må han ha brukt den selv. Rasmus var bruker av Ramberg til sin død i midten av 1650-årene. Gården ble overtatt av sønnen Isak.].
Han var gift/sammen med
1857  Åse SØRENSDATTER; hun ble født omkring 1600, døde etter 1664. [Notis: Solumslekt: Merknad 1655: I 1655 er hun oppført som oppsitter på Lerstang. Hun levde ennå på Lerstang i 1664.].
Barn av disse:        1624         Isach Rasmussen LERSTANG  [928]
1627  -  1699 Maren RASMUSDATTER  [941]
 
1858  Knud HAMBORG; han ble født omkring 1590. [Notis: Fødselstidspkt iflg Solumslekt. Nevnes som Knud Hamborg på Slevolden under omtalen av datteren "Bodil" i Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 118. Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 32-33: "I 1666 ble det holdt skifte etter Ingeborg Gulbrandsdatter, mellom hennes mann Knud Slevoll og deres barn. Han hadde sønnene Niels, Pros og Søhren av et tidligere ekteskap og med Ingeborg barna Christen,Ole og Boel. Den sistnevnte som hadde vært gift med Isak Rasmussøn ramberg var død og skifte etter henne holdt tidligere samme år."].
Han var gift/sammen med
1859  Ingeborg GULBRANDSDATTER; hun ble født omkring 1590. [Notis: Opplysninger iflg Solumslekt.].
Barn av disse:        1625  -  1666 Bodil KNUDSDATTER  [929]
 
1860  Arne Kjeldsen KJØRHOLT; han døde omkring 1670, sønn av Kittell (Kield) Kjørholt (se 3720) og Gunhild Kjørholt (se 3721). [Notis: I jordeboken 1624 oppføres Arne Kjørholt med sine medarvinger med 6 huder i Kjørholt og 1/2 hud i Torstvet i Hedrum som odelsgods og Arne dessuten med 1 hud og 4 skinn i Kjørholt som pantegods. Arne Kjørholt var lagrettemann samme året, og satte i denne egenskap sitt segl under den nevnte jordeboken. Dette viser initialene A.K. Vi kan på grunnlag av det her gjengitte materiale fastslå at Arne var sønn av Kittel eller Kield Kjørholt i ekteskap med Gunild. Iflg koppskattmanntallet av 1645 bodde Arne Kjørholt da på gården med sin kvinne og datter. Fogdenes manntall fra 1664 opplyser at Arne på Kjørholt var 60 år gammel og hadde en sønn Jon Arnessøn, 22 år gammel. Presten oppgir Arnes alder til 90 år og fører opp en sønn Jørgen Arnessøn, 16 år gammel. Arne synes åvære død omkring 1670. I 1672 står Jørgen som bruker.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1637  -  1724 Hans Arnesen SKJELSVIK  [930]

 
1872  Christen AAFOSS; han ble født omkring 1590, døde før 1656. [Notis: Iflg Solumslekt: Trolig født rundt 1590. Gift med Maren Hansdatter. Død før 1656 på Åfoss, Solum: Gjone skriver at "ved år 1660 dør Christen". I tingboksprotokoll av 14. april 1656 nevnes imidlertid "Maren sal: Christen Aafosis", hvilket må bety at hun da er enke.].
Han var gift/sammen med
1873  Maren HANSDATTER; hun ble født omkring 1600, døde omkring 1695.
Barn av disse:        1619  -  1696 Hans Christensen ÅNNERØD  [936]
 
1874  Tollef NN; han ble født omkring 1600, døde omkring 1635. [Notis: Info iflg Solumslekt.].
Han var gift/sammen med
1875  Live GUNDERSDATTER; hun ble født 1609, datter av Gunder Nilsen Klyve (se 3750). [Notis: Iflg Solumslekt: Født 1609. Gift med Tollef. Gift med Ole Evensen Rugtvet. Merknad 1697: Gjone skriver i Solumsboka (s. 295) at Live var fra Teigen i Sandsvær, men jeg tror neppe at dette er riktig. Derimot er det mye som tyder på at hun var datter av Gunder Nielsen Klyve. Vi vet at han eide en part i Teigen som ser ut til å stemme på størrelsen med den parten som senere nevnes i skiftet på Ånnerød i 1697 og året etter på Rugtvet, og som Live arvet i 1651. Dette årstallet stemmer også meget godt med at Gunder Klyve døde i 1650. I tillegg kan jeg ikke se at noen gårdpart i Teigen er nevnt i forbindelse med Gunder Nielsens sønner. Det kan imidlertid se ut som Lives mor kommer fra Sandsvær og at hun hadde med seg sin part i Teigen som medgift, - dette gjenstår å finne ut av.].
Barn av disse:        1630  -  1707 Margrete Tollefsdatter ÅNNERØD  [937]
 
1876  Åsulv Ellevsen HENNESEID; han ble født omkring 1610, døde omkring 1657, sønn av Eilev Solberg (se 1350). [Notis: Opplysninger om fødselsår iflg Solumslekt. Se Sannes: Drangedal med Tørdal s. 450: Kom til Henneseid etter 1632, da forrige eier Tore døde.Var en rik mann som eldste sønn av Eilev Solberg. Åsulv var lensmann. Åsulv var i sin ungdom oppe i flere jentehistorier. 1630 bøtte han 5 daler for "leyermaal" med Inger Olsdotter, 1638 8 daler for "leyermaal" med tjenestejenta si, "før han kom udi egteskab". Av det kan en slutte at han gifta seg straks etter. Senere hadde han en alvorligere forbrytelse: Han drepte svogeren sin Anund Larsen Vefall. Som bot fikk barna til Anund en part i Ø. Vefall som Åsulv eide. Mer detaljer om dette i Sannes. Foruten å være lensmann, var han kirkeverge fra 1636 og ofte formynder for slektninger.].
Han giftet seg 1636 med
1877  Asborg HALVORSDATTER; hun ble født i/på Søndre Kalstad, Sannidal omkring 1615, døde 1691, datter av Halvor Kalstad (se 3754) og Anna Eriksdatter (se 3755). [Notis: Se Sannes: Drangedal med Tørdal s. 450: Sall med sine barn i uskiftet bo etter mannen Åsulv døde omkring 1657. Da svigerfaren Eilev Solberg døde, fikk så hun og barna hele Solberg. Asborg hadde da mye jordegods og var ei mektig kvinne i bygda. Hun eide dengilde brudekrona som Tyke Tveit senere fikk. Asborg gifta seg om igjen ca 1663 med Per Finneid og flytta dit.].
Barn av disse:        1647  -  1684 Halvor Åsulvsen SOLBERG  [938]

Hun var (1) gift/sammen med Per Tykesen Finneid (se 680).
 
1878  Tollef Karlssen ROMNES (se 520)
Han var gift/sammen med
1879  Mariken BERNTSDATTER; (se 521)
 
1880  Tomas Kjeldsen BJØRNTVET; han ble født omkring 1590, døde 1659. [Notis: Iflg Solumslekt: Merknad: Gjone skriver på s. 236-7: "I lensregnskapet for Telemark fogderi 1622-23 finner vi at "Tommes Kieldssen for Biørntued som schyller Aarligen till Giemsøe Closter" har betalt holding med 5 daler, og likeså i årene framover til henimot år 1660. Merknad 1624: Tommes, leilendingen på Bjørntvet søndre i Solum, var i Eidanger eier av flere gårdparter. I fortegnelsen over selveiergods i 1624 er han oppført som eier av: "Udi Muelle 1½ hud og 3 skind, Udi Graffuer ½ hud, Udi Fougernes 3 skind". Alt detteer jordegods som han har fått med sin kone, "Gifftingodtz". Dertil har han 1½ hud i Nedre Bjørntvet i Eidanger, - dette som "Pantegodtz". Merknad 1645: I koppskattmanntallet 1645 står som skattepliktige på Bjørntvet søndre: Tommes og "Quinde", sønnen Kield og døtrene Kristine, Marthe og Ellin." Merknad: Sist i 40-årene overlot Tommes bruksretten til 2½ hud i Bjørntvet søndre til sin sønn Kield Tommesen. Far og sønn kunne imidlertid ikke bli enige om hva og hvor mye hver av dem skulle disponere av jorda, og tvisten blir henvist til rettsavgjørelse.- 17. april 1654 ble det holdt rettsmøte på Bjørntvet søndre, der lagrettemennene: Niels Kliffue, Jacob Holten, Peder Røra, Niels Biørntued, Olle Skilbret og Harald Kliffue skal skifte rett mellom faren og sønnen. Retten kommer ved besiktigelse av jordene til det resultat at Kield nok ikke hadde fått så mye jord som han burde, og de foranstalter deling av jorda: "... at Kield schal følge dj øfferste Jorder med Rødningsland omkring som ehr Nord Vest offuen for Gaarden og strecher sig i Sønder och wiidere ligetill en stor Bierk ved Becken som løber imellom begge Biørntued-gaarder och Sønder til en Backe lige hen till en stoer Gran (som) staaer udenfor Gierdisgaarden paa Søndre ..." (Tingboken er her delvis makulert, og det er ikke råd å følge delingen i detalj videre.) Merknad: I 1650-årene er han også eier av samtlige 6 huder i Nedre Bjørntvet i Eidanger, ifølge Schilbred.].
Han var gift/sammen med
1881  Gunhild BJØRNTVET; hun ble født omkring 1600, døde etter 1664. [Notis: Iflg Solumslekt: 1664 på Bjørntvet søndre, Solum: I manntallet av 1664 er "Enchen Gunild" oppført som oppsitter på Syndre Biørntved med en skyld av 5 huder, alderen hennes er dessverre ikke oppgitt. Merknad: Det er trolig at Gunhild kom fra Mule i Eidanger, da medgiften hennes på 1hud og 9 skinn utgjorde drøyt halve gården Mule. I jordeboka fra 1625 er det anført at Trond Sneltvet (fra Sneltvet i Gjerpen?) eide 1 hud og 3 skinn, og to søstre 1 hud og 9skinn i Mule. Hvorvidt det er Tronds egne søstre det er snakk om framgår ikke direkte av Schilbreds gjengivelse, men det må ihvertfall være lov å anta at Gunhild er den ene av disse søstrene. Trolig har den andre søstra dødd ung, og Gunhild har overtatt hennes arv, eller hun kan ha vært handicappet og blitt med søstra til Bjørntvet.].
Barn av disse:        1624  -  1705 Kjeld Thomassen Søndre BJØRNTVET  [940]
 
1882  Rasmus Gjordssøn LERSTANG (se 1856)
Han var gift/sammen med
1883  Åse SØRENSDATTER; (se 1857)
 
1884  Jens LI; han ble født 1580, døde 1650.
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1618  -  1667 Jon Jensen LIEN  [942]

 

GENERASJON XII

 
2116  Hølje Eivindsson GRØNNSKEI
Han var gift/sammen med
2117  Guro NN
Barn av disse:        1615         Nils Høljesen GRØNNSKEI  [1058]
 
2124  Tov SOLHEIM; han døde i/på Solheim, Tuddal, Hjartdal omkring 1630. [Notis: Holte Rosenkilde (PHR): Tov er nevnt som bruker på Solheim fra 1593 til 1630. Han hadde odel på gården etter skattelistene 1624/26 å dømme. 4 kjente barn.].
Han var gift/sammen med
2125  Liv NN; hun døde i/på Solheim, Tuddal, Hjartdal etter 1632. [Notis: PHR: Ei fattig enke sat med gården i 1632. Kanskje var det Liv Solheim som ble krevd for landsskyld til sognekirken i 1632. I så fall var det trolig Tovs enke, men hvor mange av hans barn hun var mor til, er uvisst.].
Barn av disse:        1585         Ola Tovsen SOLHEIM  [1062]
 
2136  Halvor Nilsen KÅLLI; han ble født i/på Kålli, Gransherad 1579, døde i/på Gransherad 1648, sønn av Nils Kålli (se 4272) og Eli Olsdatter (se 4273). [Notis: Fikk 4 kjente barn mellom 1612 og 1621 på Lie, Gransherad, hvorav Torgrim var nr 2.].
Han var gift/sammen med
2137  Helga KITTILSDATTER; hun ble født i/på Melås, Heddal 1590, døde i/på Helleberg, Gransherad 1631, datter av Kittil Anderson Melås (se 4274) og Margit Torgrimsdatter (se 4275). [Notis: Info fra PHR.].
Barn av disse:        1614  -  1708 Torgrim Halvorsen NISI  [1068]

Hun var (2) gift/sammen med Gunleik Høljeson Helleberg.
 
2138  Fingar Kjetlisen BØEN; han døde i/på Bøen, Tuddal, Hjartdal omkring 1674, sønn av Kjetil Nordbø (se 4276) og Margit Fingardsdatter (se 4277). [Notis: Kommentar av Holte Rosenkilde: "Tro om ikke Fingar eggentlig var fra Landsverk, se 1615: Lp.nr. Gard Gml. namneform Sokn Prestegjeld Eigarpart Eigar Bustad ? Skatt Merknad 2540 2515 Landsverk Lanndzuerck Tuddal Hj 4 m Fingar Landsverk Tuddal 1+2 sk 2541 2516 Landsverk Lanndzuerck Tuddal Hj 1 1/2 m Tuddal kirke Tuddal 2542 2517 Landsverk Lanndzuerck Tuddal Hj 2 1/2 m Torstein Gvåle og medarvinger Tuddal På Bøen er det derimot ingen spor etter Fingar Lp.nr. Gard Gml. namneform Sokn Prestegjeld Eigarpart Eigar Bustad Skatt 2412 2385 Bøen Bønn Tuddal Hj 2 t 2 m 1 s Kittil Nordbø Hjartdal 1+2 sk 2413 2386 Bøen Bønn Tuddal Hj 1/2 t 1 s Oluf Bøen (brukeren) Tuddal 2414 2387 Bøen Bønn Tuddal Hj 1/2 t 1 s Oluf Bøens søster 2415 2388 Bøen Bønn Tuddal Hj 1/2 t Torkjel Bondal Tuddal 2416 2388,5 Bøen Bønn Tuddal Hj 1 set Gjermund Grønskei Tuddal" Videre fra PHR: Fingar er nevnt i brukerlistene for Bøen fra 1631 til 1660. han eide 3 tønner i gården alt fra 1624-årene. Fingar var lensmann i 1640-1645, den eneste lensmannen fra Tuddal før 1900-tallet. Fingar ble velhavende. Han brukte både Øverland og Landsverk i tillegg til Bøen, og hadde dermed et sammenhengende område fra Hovde til Tveiten. Det er usikkert om Nord-Stuvrud kom under Bøen i fingar sin tid eller tidligere, men det ble også brukt som en part av Bøen til utpå 1790-tallet. Fingar Bøen er en av dem som er nevnt i sagnene. Det var velstand på Bøen, og sagnene knytter seeg ofte til dette. Fingar hadde to pengeskrin som lå gjemt på loftet. Det ene kom likevel bort. Da gravde han det andre ned i jordet, og ingen har siden sett det. Avskrift av skifte fra Tinn skifteprotokoll av theie.net: "Bøen i Tuddal i Hjartdal 9.10.1675 Fol. 46b Fingen Bøen død g.m. Sønnøff. Barn: 1. Halvor. 2. en datter g.m. Torgrimb Nisi. Jord: Bøen - 4 td. Landsverk - 1 td. Berge i Gransherred - 1 ½ td. Møhlie paa Tinn - ½ qtr."].
Han var gift/sammen med
2139  Sønnev ANDERSDATTER; hun ble født i/på Gransherad 1624.
Barn av disse:        1614  -  1697 Ingeborg FINGARSDATTER  [1069]
 
2304  NN
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Simen RAKKESTAD  
                 Ener RAKKESTAD  [1152]

 
2704  Harald Torgersen? FARSJØ; sønn av Torger Farsjø (se 5408). [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 36: Det er truleg sønnen til Torger den Harald som i 1595 var en av de få bønder som skiba ut trelast over Sannidal tollsted i Vest-Kil. Truleg er det at Harald eller kona hans var i slekt med adelsmannen Schak Lystrup på Barland. For 1664 var det en "dreng" på Farsjø som het Schak Haraldsen. ].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Tor Haraldsen? FARSJØ  [1352]

 
2720  Jens NIELSEN [Notis: Solumslekt.org oppgir at han var prest i Holla 1575 og fremdeles i 1596, ifølge Leif Lønne i boka om Tyvandslekta (s. 14).].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1570  -  1630 Tyke Jensen FINNEID  [1360]

 
2724  Jørgen Torvildsen VRÅLSTAD; han døde omkring 1606. [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 691: Var i 1591 blant de lagrettsmenn som valgte utsendinger til Kristian IVs hylling i Oslo. Året etter betalte han bygningsskatt til Akershus slott for Vrålstad. ].
Han var gift/sammen med
2725  Aslaug TORBJØRNSDATTER; datter av Torbjørn Hallvardsen Roalstad (se 5450). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 691-692: Må ha vært enearving etter bestefaren Halvard Torbjørnsen.].
Barn av disse:        1584  -  1667 Torbjørn Jørgensen VRAALSTAD  [1362]
 
2746  Eilev SOLBERG (se 1350)
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1610  -  1657 Åsulv Ellevsen HENNESEID  [1876]
                 Liv EILEVSDATTER  [1373]
          -  1652 Anne EILEVSDATTER  [675]

 
2832  Tor Sørensen ROGN [Notis: Iflg Bamble b.bok: Nevnes som lagrettemann i 1603.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1584  -  1666 Anders Tordsen Søndre ROGN  [1416]

 
2846  Bjørn Knudsen RØRHOLT; han ble født omkring 1596, døde etter 1666, sønn av Knud Dørdal (se 5692). [Notis: Eide betydelige eiendommer i tillegg til andel i Rørholt, se detaljer i Bamble b.bok I s 388. Kom senere til Masterød (se s 395).].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Marte BJØRNSDATTER  [1423]

 
3280  Augustinus BRENNE; han ble født omkring 1580. [Notis: Solumslekt.org (Leif B. Kristensen) oppgir at han ser ut til å være nevnt som bruker av Brenne mellom 1617 og 1628 iflg Holla-boka.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1610         Svend Augustinussen LUNDE  [1640]

 
3284  Tyge Andersen VIBETO; han ble født i/på Vibeto, Holla omkring 1580, døde samme sted omkring 1650. [Notis: Iflg Solumslekt.org, som siterer Simon Ytterbøe: Holla I (Ulefoss: Nome kommune, 1975) side 461: Tyke Andersen bodde [på Vipeto] fra 1612-40-åra. Han er omtalt som lensmann i Holla 1645. Dette år er utskrevet koppskatt og han har gått fri fra den, men sønnene Per og Morten og døtrene Maren og Kirsten er med på lista.].
Han var gift/sammen med
3285  Sigrid GUNNULVSDATTER; hun ble født i/på Nedre Forberg, Bø omkring 1580, døde i/på Vibeto, Holla omkring 1640, datter av Gunnulv Olsen Reimaal (se 6570).
Barn av disse:        1609  -  1670 Gullich Tygesen SANNES  [1642]
 
3286  Gunne Gundersen SANNÆS; han ble født omkring 1575, døde omkring 1635, sønn av Gunne Gundersen Sannæs (se 6572).
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1617         Maritte GUNDERSDATTER  [1643]

 
3712  Gjord LERSTANG; han ble født omkring 1550, døde i/på Lerstang, Eidanger omkring 1625. [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 121. "Blant trelasteksportører i Skiensfjorden 1585-6 finner vi Torgier Lerstang. Samtidig nevnes Gjord Lerstang som leverandør av ved til kongens behov. Gjord var med på å undertegne fullmakten som representantene fra Eidanger og Slemdal (det nåværende Siljan) hadde med til hyldningen av Kristian IV i Oslo i 1591. Av hans segl som er plassert på dokumentet ser vi at han hadde initialene G.T." (Det kan tenkes at G.T. står for Gjord Torgierssøn, og at ovennevnte Torgier Lerstang var hans far, men det vet vi ikke sikkert.) Mer detaljer om jord som Gjord eide er gitt i boka. "Vi kjenner med sikkerhet to sønner av Gjord, den ene het Sto, den andre het Rasmus. ... En tredje sønn er kanskje Bryndill Gjordssøn som i 1624 oppføres som eier av 1 1/2 hud i Tveten Nordgård."].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1585  -  1654 Rasmus Gjordssøn LERSTANG  [1856]

 
3720  Kittell (Kield) KJØRHOLT; han døde før 1611. [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 266: 1585-86 nevnes Kittell eller Kield Kierholltt som trelastleverandør.].
Han var gift/sammen med
3721  Gunhild KJØRHOLT [Notis: Se Schilbred: Eidanger Bygdehistorie bd I, s. 266: Gunhild oppføres i 1611 eom eier av 6 huder i Kjørholt og 1/2 hud i Torstvet i Hedrum, var som vi senere skal se Kittels enke. I 1615 opplyses at Gunhild eide de 6 hudene med sine barn.].
Barn av disse:                  -  1670 Arne Kjeldsen KJØRHOLT  [1860]
 
3750  Gunder Nilsen KLYVE; han ble født omkring 1575, døde i/på Jønholt, Eidanger 1650, sønn av Niels Klyve (se 7500). [Notis: Iflg Solumslekt: Født rundt 1575. Merknad 1603: Allerede ved utskrivning av "Munitionis skat" i 1603 opptrer Gunder som eier av "Udi Jønuold 6 huder, Holm 4 huder, Wisestad 1½ hud, Liid ½ skippund". Ifølge jordeboka av 1615 for Telemark eier han 4 huder i Holm i Gjerpen, 6 huder i Jønholt iEidanger, 2 ½ hud i Vissestad i Bamble. Merknad 1642: I 1642 ble det bestemt at Klyve østre skulle være frigård for fogden i nedre Telemark, men straks etter - samme år - ble fogden henvist til Romnes i Holla, og Klyve østre ble tilforlent adelsdamen Inger Muus og hennes sønn på livstid og fritt for landskyld, - dette til gjengjeld for at hennes mann hadde avstått til Gabriel Marselis jernverk gården Mørland. Fru Inger skal straks få overta gården, og Gunder får ordre om å fraflytte den. Han flytter da til sin odelsgård Jønholt, og han blir det følgende år oppført i skattemanntallet som Gunder Jønholt. Merknad 1645: Gunder var eier av adskillig jordegods. Foruten av "Jønnolt, Schramesund og Porsgrund" står han i 1645 som eier av 4 huder i Holm, 1½ hud i Vissestad, 1 hud i Grimsrød, 4 huder i Li i Sandsvær, 1 skippund i Berg i Ramnes, 1 skippund og 4 lispund i "Wester Jernes", 1½ skippund i Bø og Haranger (vel i Seljord), 1½ skippund og 2 lispund i Landsverk, 1½ skippund og 4 lispund i Teigen, 3 lispund i Hoppestad seter, 15 lispund i Nyhus og 1 tønne korn i "Greffue giorde i Tubdall".3 Død 1650 på Jønholt, Eidanger.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1609         Live GUNDERSDATTER  [1875]

 
3752  Eilev SOLBERG (se 1350)
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1610  -  1657 Åsulv Ellevsen HENNESEID  [1876]
                 Liv EILEVSDATTER  [1373]
          -  1652 Anne EILEVSDATTER  [675]

 
3754  Halvor KALSTAD [Notis: Fant ikke noen oppføring for Kalstad i Sannes og Lindheim: Sannidal og Skåtøy. Kalstad ligger i utkanten av Kragerø.].
Han var gift/sammen med
3755  Anna ERIKSDATTER; hun ble født i/på Svenum, datter av Erik Svenum (se 7510).
Barn av disse:        1615  -  1691 Asborg HALVORSDATTER  [1877]
 

GENERASJON XIII

 
4272  Nils KÅLLI; han ble født i/på Kålli, Gransherad omkring 1545, døde samme sted 1599. [Notis: Fikk 5 kjente barn mellom ca 1570 og 1579 på Kålli, hvorav Halvor var yngst.].
Han var gift/sammen med
4273  Eli OLSDATTER; hun døde i/på Kålli, Gransherad etter 1615. [Notis: Iflg Holte Rosenkilde: "Eli var i alle fall i live i 1615, da hun satt med bygselen Lp.nr. Gard Gml. namneform Sokn Prestegjeld Eigarpart Eigar Bustad Skatt 2490 2464 Kåli Kollj Gransherad Gr 2 1/2 t Oluf Kålis mor Gransherad 1+2 sk 2491 2465 Kåli Kollj Gransherad Gr 1 t Mattis Skjærum Lardal 2492 2466 Kåli Kollj Gransherad Gr 1/2 t Torgeir Trallsnødtt"].
Barn av disse:        1579  -  1648 Halvor Nilsen KÅLLI  [2136]
 
4274  Kittil Anderson MELÅS; han ble født i/på Melås, Heddal 1555, sønn av Anders Kittilson (se 8548) og Ingebjørg Bjørnsdatter (se 8549). [Notis: Holte Rosenkilde sier: "Kan Kittil ha hatt en sønn også, se 1615 Lp.nr. Gard Gml. namneform Sokn Prestegjeld Eigarpart Eigar Bustad Smørskatt Mjølskatt 1370 1352 Melås Mellaas Heddal He 1 t Anders Melås Heddal 1/2 pd 1 pd 1371 1353 Melås Mellaas Heddal He 2 t Kittil Utgarden Seljord 1372 1354 Melås Mellaas Heddal He 1 t Harald Fosse Sauland 1373 1355 Melås Mellaas Heddal He 2 p. smør Gimsøy kloster Solum" Fikk 3 kjente barn med Margit mellom 1577 og 1590 på Melås, hvorav Helga var yngst.].
Han var (2) gift/sammen med Torbjørg Utgarden, født i/på Utgarden, Seljord omkring 1555.
Han var (1) gift/sammen med
4275  Margit TORGRIMSDATTER; hun ble født i/på Nisi, Gransherad 1558, datter av Torgrim Halvorsen Nisi (se 8550).
Barn av disse:        1590  -  1631 Helga KITTILSDATTER  [2137]
 
4276  Kjetil NORDBØ; han ble født i/på Nordbø, Hjartdal.
Han var gift/sammen med
4277  Margit FINGARDSDATTER; datter av Fingar Ivarsen (se 8554). [Notis: PHR: Margit og Kjetil reiste odelssak om Bøen i 1604-07 mot søskenbarnet sitt, Olav Jonsen Bøen. Det fremgikk i retten at fedrene til begge partnen i saken, Fingar og Jon Ivarsønner, hadde åseteretten til Bøen etter hverandre. Fingar var eldste sønn, og lagretten fant derfor at Margit hadde den beste odelen. Dommen må likevel ha vært tllempet på en eller annen måte, for Olav brukte Bøen til 1630. 1615-tellingen viser imidlertid at Margit og Kjetil vant saken Lp.nr. Gard Gml. namneform Sokn Prestegjeld Eigarpart Eigar Bustad Skatt 2412 2385 Bøen Bønn Tuddal Hj 2 t 2 m 1 s Kittil Nordbø Hjartdal 1+2 sk 2413 2386 Bøen Bønn Tuddal Hj 1/2 t 1 s Oluf Bøen (brukeren) Tuddal 2414 2387 Bøen Bønn Tuddal Hj 1/2 t 1 s Oluf Bøens søster 2415 2388 Bøen Bønn Tuddal Hj 1/2 t Torkjel Bondal Tuddal 2416 2388,5 Bøen Bønn Tuddal Hj 1 set Gjermund Grønskei Tuddal].
Barn av disse:                  -  1674 Fingar Kjetlisen BØEN  [2138]
 
5408  Torger FARSJØ [Notis: Se Sannes og Lindheim "Sannidal og Skåtøy" (Kragerø, 1949) s 36: Torger på Farsjø ga 1528 1 lodd sølv til kongens kroning. ].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Harald Torgersen? FARSJØ  [2704]

 
5450  Torbjørn Hallvardsen ROALSTAD; sønn av Halvard Torbjørnsen Roalstad (se 10900) og Liv NN (se 10901). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 691: Var 1540 lagrettemann i en sak på Steinsland.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Aslaug TORBJØRNSDATTER  [2725]

 
5692  Knud DØRDAL [Notis: Nevnes iflg Bamble b.bok 1585-86.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1596  -  1666 Bjørn Knudsen RØRHOLT  [2846]

 
6570  Gunnulv Olsen REIMAAL; han ble født i/på Nedre Forberg, Bø omkring 1550, døde i/på Røymål, Kviteseid-Lunde etter 1620.
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1580  -  1640 Sigrid GUNNULVSDATTER  [3285]

 
6572  Gunne Gundersen SANNÆS
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1575  -  1635 Gunne Gundersen SANNÆS  [3286]

 
7500  Niels KLYVE; han ble født omkring 1540. [Notis: Iflg Solumslekt: Født ca. 1540. Merknad 1575: Gjone forteller: "Sist på femtenhundretallet dukker det opp på østre Klyve en bruker som hevder seg som en av bygdens mest betrodde menn. Det er den Niels Kliffue som den 8. april 1575, sammen med Simenn Dalluen, og sognepresten Thommis Anndersønn underskriver den oppgaven over kirkenes og prestenes eiendom og innkomst som stattholderen Povel Huitfeldt hadde pålagt dem å sette opp. Niels og Simen er de første kjente kirkeverger i Solum. Seksten år senere er han en av de tolv lagrettemenn som gir fullmakt til Solums representanter ved hyldningen av Christian IV. på Akershus i 1591. Niels var Kronens bygselsmann på østre Klyve og drev denne gård, men han begynte tidlig å erverve gårder og gårdparter til selveie og nevnes allerede 1586 som en av de bøndene som selger trelast. Da "Munitionis skat" skal betales i 1603, - av odelsgods, - viser det seg at han eier jord skyldsatt til 11 huder og 2 skinn, - noe innenbygds og noe utenbygds." Merknad: Ettersom denne slekta på 1600-tallet sitter med en betydelig del av Vissestad i Bamble, er det vel ikke helt usannsynlig at de stammer derfra. Her finner vi også en Gunder i 1528. Muligens kan Niels være identisk med Niels Vissestad, som er nevnt som leverandør av eikestolper i 1585-86.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1575  -  1650 Gunder Nilsen KLYVE  [3750]

 
7510  Erik SVENUM [Notis: Se Sandnes og Lindheim: Sannidal og Skåtøy s. 26: Erik Svenum levde i første halvdel av 1600-åra. Han eide 2 1/2 hud i Svenum og 1 hud i Lofthaug. Det må derfor antas at enten han eller kona hans var i slekt med de som bodde på Lofthaug. Hadde døtre Anne (Anna?) (g.m. Halvor Kalstad) og antakelig Alaug (g.m. Even Gunleiksen). ].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Anna ERIKSDATTER  [3755]

 

GENERASJON XIV

 
8548  Anders KITTILSON; han døde i/på Melås, Heddal 1568. [Notis: Fikk to kjente barn på Melås, Bjørn ca 1550 og Kittil 1555.].
Han var gift/sammen med
8549  Ingebjørg BJØRNSDATTER; hun ble født i/på Melås, Heddal omkring 1530, datter av Bjørn Steinulfson Melås (se 17098) og Turid Drengsdatter (se 17099).
Barn av disse:        1555         Kittil Anderson MELÅS  [4274]
 
8550  Torgrim Halvorsen NISI; han ble født i/på Nisi, Gransherad omkring 1537, døde samme sted 1595, sønn av Halvor Torsen Nisi (se 17100) og Helga Eivindsdatter (se 17101). [Notis: To kjente barn, Margit (eldst) og Halvor.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1558         Margit TORGRIMSDATTER  [4275]

 
8554  Fingar IVARSEN; sønn av Ivar NN (se 17108).
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Margit FINGARDSDATTER  [4277]

 
10900  Halvard Torbjørnsen ROALSTAD; han døde omkring 1560, sønn av Torbjørn Halvardsen Roalstad (se 21800). [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 690: Er straks etter 1502 eier av Roalstad. Omtalt i et kjøp av jord i 1515, og antakelig i forbindelse med et rettsoppgjør i 1511 etter at han hadde drept en utenlandsk man ved navn Søffren. Også nevnt i forbindelse med kjøp av jord i Sandvik i 1556. Straks etter det må han være død.].
Han var gift/sammen med
10901  Liv NN
Barn av disse:                         Torbjørn Hallvardsen ROALSTAD  [5450]
 

GENERASJON XV

 
17098  Bjørn Steinulfson MELÅS; han ble født i/på Melås, Heddal omkring 1505, sønn av Steinulf Bjørnsen (se 34196) og NN Haraldsdatter (se 34197). [Notis: To kjente barn, Ingebjørg og Steinulv.].
Han var gift/sammen med
17099  Turid DRENGSDATTER
Barn av disse:        1530         Ingebjørg BJØRNSDATTER  [8549]
 
17100  Halvor Torsen NISI; han ble født i/på Nisi, Gransherad omkring 1510, sønn av Tor Tollevsen (se 34200) og NN Torgrimsdatter (se 34201). [Notis: Fikk 3 kjente barn på Nisi mellom ca 1537 og ca 1543, Togrim eldst.].
Han var gift/sammen med
17101  Helga EIVINDSDATTER; hun ble født i/på Busnes, Gransherad omkring 1510, datter av Eivind Kittelsen Busnes (se 34202).
Barn av disse:        1537  -  1595 Torgrim Halvorsen NISI  [8550]
 
17108  Ivar NN [Notis: To kjente barn, Fingar Ivarsen og Jon Ivarsen Bøen.].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                         Fingar IVARSEN  [8554]

 
21800  Torbjørn Halvardsen ROALSTAD [Notis: Se Sannes: "Drangedal med Tørdal" (1924) s. 690: Er nevnt i et makeskifte i 1482 og i et kjøp av jord i 1502. "...måtte då vere son til Hallvard Graatopp...".].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:                  -  1560 Halvard Torbjørnsen ROALSTAD  [10900]

 

GENERASJON XVI

 
34196  Steinulf BJØRNSEN; døde i/på Melås, Heddal omkring 1530.
Han var gift/sammen med
34197  NN HARALDSDATTER; hun ble født i/på Melås, Heddal omkring 1500, døde samme sted omkring 1540, datter av Harald Gudleikson Melås (se 68394).
Barn av disse:        1505         Bjørn Steinulfson MELÅS  [17098]
 
34200  Tor TOLLEVSEN; sønn av Tollev NN (se 68400) og Margareta Toresdatter (se 68401).
Han var gift/sammen med
34201  NN TORGRIMSDATTER; datter av Torgrim NN (se 68402) og Asgjerd Halvorsdatter (se 68403).
Barn av disse:        1510         Halvor Torsen NISI  [17100]
 
34202  Eivind Kittelsen BUSNES; han ble født i/på Busnes, Gransherad omkring 1450, døde samme sted etter 1521, sønn av Kittel Busnes (se 68404). [Notis: Hadde tilnavnet "bonde". Iflg Holte Rosenkilde: "På Busnes rundt 1500. Hadde 18 gårder i Hjartdal, Gransherad, Hedal og Tinn. Barn: 1 Helga (ca 1475-?) gm Halvor Jonsen Nesi i Hjartdal, 2 Turi, 3 Jon (14?-etter 1553) gm ukjent."].
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1510         Helga EIVINDSDATTER  [17101]

 

GENERASJON XVII

 
68394  Harald Gudleikson MELÅS; han ble født i/på Melås, Heddal omkring 1470, døde samme sted omkring 1530.
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1500  -  1540 NN HARALDSDATTER  [34197]

 
68400  Tollev NN
Han var gift/sammen med
68401  Margareta TORESDATTER [Notis: Info fra PHR. (Fra Helleberg, Genealogen, 2007?) Skal være nevnt 1456-1458.].
Barn av disse:                         Tor TOLLEVSEN  [34200]
 
68402  Torgrim NN
Han var gift/sammen med
68403  Asgjerd HALVORSDATTER
Barn av disse:                         NN TORGRIMSDATTER  [34201]
 
68404  Kittel BUSNES; han ble født omkring 1420, døde i/på Busnes, Gransherad.
Han var gift/sammen med NN.
Barn av disse:        1450  -  1521 Eivind Kittelsen BUSNES  [34202]