Åse'ne bakover i slekta - en oppkallingsrekke tilbake til 1700-tallet

"Vår" Aase er oppkalt etter sin farmor Åse Marie Tinderholt (også omtalt med etternavn Larsen, Larsdatter, Hansen eller Halvorsen). Det var lenge tradisjon at barna ble oppkalt etter sine besteforeldre. Det var gjerne slik at eldste sønn ble oppkalt etter farfar, eldste datter etter farmor, nest eldste sønn etter morfar osv. I vårt tilfelle fulgte Hans og Louise denne tradisjonen når det gjaldt Aase, men ikke Jorunn og Reidar.

Åse Marie Tinderholt ble født på Tinderholt 5. mai 1871, som datter av Lars Halvorsen Tinderholt (1830-1889) og Mette Karine Torsdatter (1832-1901). Tinderholt ligger nær Høn i indre Bamble, og denne gården ble kjøpt av hennes far i 1863. Hun hadde tre eldre søsken, Halvor, Thor og Inger Marie. Hun var altså neste eldste datter, og ble dermed oppkalt etter sin mormor, Aase Maria Nielsdatter Glittum. Hun flyttet til Langesund hvor hun giftet seg med Oluf Hansen 12. mai 1893, 22 år gammel. De fikk til sammen 8 barn mellom 1893 og 1912, hvorav Hans Jac. var den eldste. Ektemannen Oluf, som var sjømann og redningsmannskap, døde som 40-åring i 1913 av lungebetennelse etter et redningsoppdrag ved Jomfruland. Hun døde i Langesund 12. august 1962.

Aase Maria Nielsdatter Glittum ble født på Vestre Stokke i Bamble og døpt 19. juni 1788 med foreldre Niels Christensøn Vestre Stokke (1753-?) og Marthe Jacobsdatter (1755-?). Hun hadde 3 søsken, alle søstre, og som nest eldst var hun oppkalt etter sin mormor Åse Pedersdatter Søtholt. Hun giftet seg som 21-åring med Ole Erichsen Østre Glittum (1778-1819) og flyttet til Glittum. (Vestre Stokke er første gården på høyre side etter man har passert Åby når man kjører sørover E18 i Bamble. Glittum ligger ved en sidevei til venstre ca en kilometer videre på E18.) Med Ole fikk hun 5 barn, og den yngste av barna i dette ekteskapet, Christen Glittum, er farfar til "Tante Claudia" Glittum. Ole døde i 1819, og hun giftet seg på nytt i 1820 med Thor Amundsen (1790-1863) som kom fra gården Dal like i nærheten (men var født på Høn). De ble boende på Glittum, og Thor kjøpte en ekstra del av Glittum i 1824. Med Thor fikk hun ytterligere 6 barn. Mette Karine, som hun fikk som 44-åring, var den yngste. Aase Maria og Thor døde i 1863 med 14 dagers mellomrom som kårfolk på Vestre Stokke. Aase Maria var 76 år gammel da hun døde 1. desember 1863.

Aase Pedersdatter Søtholt vet vi giftet seg 28. oktober 1750 med Jacob Jonsen Søtholt (1716-98). Jacob kom til Søtholt i 1740-årene fra Nenset ved sørenden av Flåtevann. Søtholt ligger på Bamblesiden av Frierfjorden litt inn fra den lille bukta like vest for Grenlandsbrua. Aase og Jacob fikk 4 barn som levde opp, hvorav Marthe (døpt 1755) var nest yngst, samt en dødfødt datter i 1761. Aase ble begravd i Bamble 70 år gammel 1. mai 1789. Hennes bakgrunn er foreløpig noe uklar, men noe tyder på at foreldrene hennes het Peder Sebjørnsen og Sønnev Torjusdatter og at hun var døpt 22. september 1720 i Bamble. Peder og Sønnev giftet seg i Solum i 1707, men vi er nå så langt tilbake i tiden at kildene om deres bakgrunn er sparsomme og vanskelig tilgjengelige. Men det er ikke usannsynlig at det kan være en fortsettelse med flere Åse'r tilbake i slekta.


Grafisk oversikt

Side skrevet av Harald Schyberg (harald.schyberg@chello.no) .