Kilder

En god del av informasjonen framstilt her har jeg hentet inn fra andre slektsgranskerkilder, men mesteparten av dette har jeg verifisert ved å sjekke primærkilder som kirkebøker, og en del har jeg også funnet fram til selv helt uavhengig i pimærkilder, særlig

 • Digitalarkivet - scannede kirkebøker, transkriberte folketellinger, skifter og annet
  • F. eks. informasjon om Gunder Jacobsen og hans aner, spesielt knyttet til husmannsplassen Flåtelien. Informasjon om Anne Marie Andersdattes aner. Informasjon om Anne Andersdatters (f 1841) forfedre. Informasjon om Maren Gurine Isaksdatter (f 1836) aner. I tillegg har jeg brukt noen private notater i familiens eie knyttet til Ida og Johan Vold mm.
Av de viktigste sekundærkildene jeg har brukt er det bygdebøker i Nedre Telemark og omliggende områder som gir mye informasjon:
 • Gitt alle de i slektstreet som hadde gårder i Bamble, er Bamble Bygdebøker en viktig kilde, spesielt C.S. Schilbreds bd I "Gårdenes historie til omkring 1814", utgitt Bamble 1968.
 • C.S. Schilbred: Gårdene i Eidanger før 1814 - gårds- og slektshistorien for Eidanger bd I. Utgitt av Porsgrunn kommune, 1984. Denne er ikke av samme kvalitet som samme forfatters Bamble-bok, men likevel fullspekket med informasjon.
 • Olav Sannes: Drangedal med Tørdal - ei bygdesoga. Drangedal 1924 (opptrykk Skien, 1974).
 • O. Sannes og Kr. Lindheim: Sannidal og Skåtøy - ei bygdebok (Gårds- og slektshistorie for Sannidal bd I). Kragerø, 1949.
 • Lorens Bergs bygdebok for Brunlanes fra 1911 er en av de første bygdebøkene som ble skrevet her i landet. Spesielt verdifull er informasjonen han har fått fram her, fordi kirkebøkene for dette området er tapt for store deler av 1700-tallet.
 • Erling Gjærums bok "Gamle slekter i Telemark" fra 1969 dekker bl.a. slekter i Solum meget godt. Boka er uten profesjonell layout - nærmest et maskinskrevet notat - men innholdet og kvaliteten er det ikke mye å si på.
 • Gårds- og slektshistorien for Eidanger etter 1814 (bd II og III) på internett. Per Chr. Nagell Svendsens bygdebok for Eidanger fra 1814 og utover er grundigere enn Schilbreds fra før 1814, og altså åpent tilgjengelig på nett.
 • Hjartdalssoga: Tuddalsbindet
 • Gransheradssoga
 • Lårdalssoga
Dessuten informasjon samlet av en rekke andre slektsgranskere:
 • Anne-Grete Kittilsen:
  • Notat fra diverse oppslag i kirkebøker mm om Johanne Olsdatters aner
  • Notat om Jacobine Hansdatters slekt, og utskrifter fra hennes slektsprogram om Niels Hansens (f. Skien, 1671) etterslekt og om Hans Sørensen Sagas familie.
  • Utskrifter fra hennes slektsprogram om Tolf Jørgensens (f. ca 1645) etterkommere, om Jacob Lis (f. ca 1595) etterkommere. Anne-Gretes informasjon er hovedkilden til Jacobine Hansdatters aner.
 • Jim Mann Taylors nettside med familidatabase:
  • Litt informasjon om Netten Nicoline Hansdatter og Gunder Torjussen Lundes forfedre.
 • Frank Johannessen:
  • Han har en nettside hvor hans aner er listet opp. Dette er min kilde til informasjon om enkelte av anene til Ole Olsen Volds kone, Maren Gurine Isaksdatter (f 1836).
 • Nils Buverud:
  • Han driver det innholdsrike og gode nettstedet lunde-og-hollaslekt.org, hvor jeg har hentet mye informasjon om anene til Karen Jacobsdatter Kongstvet og fått tips som har hjulpet meg til mer informasjon om anene til Maria Jacobsdatter og Gunnild Torgrimsdatter på Flåtelien.
 • Leif Biberg Kristensen:
  • Han driver det imponerende nettstedet solumslekt.org, og her har jeg hentet mer informasjon om anene til Karen Jacobsdatter Kongstvet, som er sammenholdt med Nils Buveruds informasjon. Der disse to avviker har jeg valgt hva jeg ville legge inn etter skjønn. Nettstedet hans har også vært nyttig for søk knyttet til slekten på Flåtelien og annet.
 • Geir Glittum:
  • Jeg har utskrifter fra hans slektsprogram som inneholder informasjon om anene til Aase Halvorsen Tinderholt. Det meste av dette har han også lagt ut på internett på denne siden.
 • Jørn Olsens slektsside:
  • Informasjon om Amborg Anunsdatters forfedre.
 • Per Holte Rosenkilde:
  • Han har velvilligst delt informasjon han har funnet i diverse kilder om Maria Jacobsdatters (1735-1805) aner, samt en mengde informasjon han har systematisert fra Hjartdalssoga om Signe Hansdatters (1780-1837) aner.
 • Hans Jacob Herholdts side om Jacob Henrik Sørensen:
  • Informasjon om Peder Larsen Asvals (1758-1806) aner
 • Terje Rehn Holm-Johnsens slektsside:
  • Informasjon Gunder Nilsen Bekkevars (f. 1732) aner
 • Tarjei Førstøyl
  • arbeider for tida med bygdebok for Lårdal, som vil utgis en gang i framtiden. Han har velvilligst delt en del informasjon han hadde om Hege Asbjørnsdatter (1752-1831) og hennes familie og aner.

Side skrevet av Harald Schyberg.