Tre generasjoner på Søndre Lunde i Bjørkedalen: Fra brukseiere til husmann og arbeider

Tre generasjoner på Søndre Lunde

Christen Torjussen Lunde (1735-1814) og kona Ingeborg Larsdatter (1735-1807) ble selveiere på Søndre Lunde i 1789, da de kjøpte gården på auksjon. Christen kom fra gården Søli like over grensen til Gjerpen fra Eidanger. Når eldstesønnen Torjus (1764-1843) og broren Lars (1771-1850) overtar gården, blir det starten på en serie av eierskifter og transaksjoner med Søndre Lunde, som gjør at Torjus ender opp på gården Tråholt, som han så må selge seg ut av. Torjus eldste sønn Gunder (1789-1863) er også involvert i disse transaksjonene, og muligens som et resultat av dette ender han opp med et til tider omflakkende liv hvor han går fra å være brukseier til å bli husmann, inderst og arbeidsmann. Her følger litt mer detaljer om disses liv, slik det kan leses ut fra bygdebøkene for Eidanger og kirkebokinnføringer.

Eiendomstransaksjoner Torjus Christensen Lunde (1764-1843) er involvert i

Her følger en sammensetning av opplysninger gitt i bygdebøkene til Schilbred (før 1814) og Nagell Svendsen (etter 1814):

1789: Christen Torjussen kjøper hele S. Lunde (5 huder) på auksjon for 1500 rdlr
1798: Sønnen Torjus kjøper sammen med Jacob Isaksen gården Nordre Lunde for 1355 rdlr
1801: Christen overdrar en halvdel av gården hver til sine to sønner Lars og Torjus (2 huder 5 1/2 skinn hver) for 900 rdlr for hver part. Christen går over på føderåd.
1801: Torjus selger sammen med Jacob Isaksen mesteparten av N. Lunde til Ole Andersen
1809: Lars (og muligens også Torjus ?) selger sin halvdel av S. Lunde til kammerherre Severin Løvenskjold
1809: Brødrene inngår en forpaktningskontrakt med kammerherre Løvenskjold, antakelig med et gjeldsbrev inne i bildet. Alle detaljer om hvordan Løvenskjold er kommet inn som eier av S. Lunde er ikke klare
1810: Løvenskjold selger 2 huder 5 1/2 skinn av S. Lunde til Torjus og hans sønn Gunder for 4000 rdlr
1811: Torjus kjøper Tråholt under Bjørkevold fra Nicolai Benjamin Aall for 1400 rdlr. Aalls motivasjon for å selge var at gården var i dårlig stand
1814: Løvenskjold overdrar halvdelen han hadde fra Lars til sine sønner Niels og Fredrich Løvenskjold
1814: Torjus og hans sønn Gunder selger sine 2 huder 4 1/2 skinn av S. Lunde til Niels og Fredrich Løvenskjold for 8000 rdlr
1815: Brødrene Løvenskjold selger andelen fra Torjus videre til John Andresen Qvæstad for 18000 rdlr
1815: Brødrene Løvenskjold selger andelen fra Lars tilbake til ham for 1000 rdlr
ca 1820: Torjus begynner å selge deler av Tråholt for å klare sine økonomiske forpliktelser, først 5 skinn til Jacob Nielsen Grønsholt, så 4 1/2 skinn til Lars Nielsen Tråholt
1823: Torjus selger resten av sin andel i Tråholt til sønnen Christen for 254 spd
1843: Torjus dør på Tråholt

Det er vanskelig ut fra materialet i bygdebøkene å se hva som lå bak Torjus og sønnen Gunders transaksjoner av eierskapet i Søndre Lunde med Løvenskjold. Kanskje ligger det en historie eller forhold bak som vi idag ikke kjenner. Kanskje var det spekulasjonslyst. Eller kanskje var de offer for ressurssterke personer som utnyttet deres stilling. Kanskje kan nærmere studier av arkivert materiale etterhvert gi en bedre forståelse av dette.

Torjus mange transaksjoner ser ikke i sum ut til å ha gitt noe lykkelig resultat - han endte opp på en annen gård i dårlig forfatning, som han så måtte selge seg ut av. Kontraktsbrevet som er gjengitt hos Nagell Svendsen (se denne siden) for overdragelsen til brødrene Løvenskjold i 1814, viser at Torjus og Gunder skriver under med påholden penn. Det kan tyde på at de ikke er skriveføre. Man kan forestille seg at de må ha vært en svakere part overfor erfarne forretningsmenn som Løvenskjold og Aall.

Gunder Torjussens liv

Kronologi for Gunder Torjussen (1789-1863):

1789-1812: Gunder er registrert på S. Lunde
1812: Vielse med Netten Nikoline Hansdatter fra Lillegården/Grønsholt
1815: Haukedal i Bamble: Får sønnen Torgius
1817: Haukedal i Bamble: Får datteren Berthe Christine
1820: Tråholt (gårdmand): Får datteren Gunild Severine
1823: Tråholt (gårdmand): Får datteren Anne Marie
1825: Oksum: Får datteren Amborg Nikoline
1828: Oksum (inderste): Får sønnen Christen
1830: Skavreaker (inderste): Får sønnen Isak (min tippoldefar!)
1832: Langøya, Langesund (husmann): Et dødfødt guttebarn begraves
1863: Langesund (arbeidsmann): Gunder begraves

Det er påfallende at Gunder, som var eldste sønn av en far av gårdeierklassen og odelsgutt, ender som inderst, husmann og arbeidsmann. Den yngre broren Christen var soldat og forble eier av Tråholt og ser ut til å ha gjort det bedre. Vi har sett at Gunder var involvert sammen med faren i antakelig uheldige transaksjoner, og det er nærliggende å gjette på at han ble dradd med i dragsuget av disse. Han ser ut til å ha måttet flytte fra Tråholt i tiden da faren holdt på med å selge seg ut derfra.