Jorunns slektstre

Slektstreet

 • Her er en fremstilling av Jorunns slektstre.

  Dette er generert med gratisprogrammet Gedail.

  Man kan her gå inn og se enkle slektstrær for hver enkeltperson, hvor man kan klikke seg videre, man kan se liste over generasjoner, og også ordne personer etter sted eller etternavn.

 • Her er hele Jorunns anetre, framstilt på en enkelt side.

  Dette treet er generert med gratisprogrammet Genealogica Grafica.

  Øvre ramme er selve treet, mens nedre ramme er tekst med mer detaljer om de enkelte personer.

  Navnene i treet er klikkbare, slik at teksten med detaljer om de enkelte kommer fram i nedre vindu. Noen navn har stiplede rammer rundt, og det er navn på personer som forkommer også andre steder i treet. Deres aner er kun tatt med på ett sted.

Kilder

En god del av informasjonen framstilt her har jeg hentet inn fra andre slektsgranskerkilder, men mye har jeg også funnet fram til selv.

Mer informasjon

Jeg har skrevet noen artikler nedenfor for å forsøke å formidle noen fragmenter av historiene som ligger bak faktaene vi finner i slektstavlene eller annet relatert materiale.

Fra min mormors slekt

Fra min morfars slekt

Langesund og Langøya ca 1800

De Hollandske immigrantene

Jeg husker at min mormor sa at hun visstnok skulle ha forfedre fra Holland. Det har også vært muntlig overlevert til andre i Vold-slekten at forfedre stammet fra et Hollandsk skip som kom til Grenland muligens på 1590-tallet (avisinnlegg i Telemarksavisa av Roar Wold). Min onkel Reidar har også hørt dette fra andre kilder.

Jeg har ikke funnet disse hollenderne i noen av mine kilder. Men vi mangler informasjon om forfedrene til flere personer i denne grenen. Det gjelder Ole Anunsen, som var far til Ole Olsen Vold, som ble født utenfor ekteskap. Han kan det være vanskelig å finne ut mer om, siden vi kun har hans navn og ikke flere detaljer. (Han ser ikke ut til å ha giftet seg med Karen Jacobsdatter Kongstvet.) Vi mangler også informasjon om anene til Lorents Olsen Kongstvet og hans kone. Hvem vet om det vil være mulig å finne informasjon om det er noen av disse som har hollandske aner?

Tur-retur Christiania

Det er et lite og litt tragisk unntak fra det faktum at alle på treet befinner seg i nedre Telemark. Det gjelder Gunder Jacobsen fra Flåtelien og Jacobine Hansdatter Saga fra Brevik. Begge disse var nok oppvokst under trange kår, Gunder som nr 5 i søskenflokken på i alt 13 barn på Flåtelien. Jacobine kom fra en ganske fattig familie i Brevik, tidligere husmannsfolk hvor faren da var blitt bjelkehogger. Vi vet at Gunder flyttet ut til Christiania som 20-åring. Da var han "tjenestedreng". Jacobine har også flyttet til Christiania som ung, muligens som tjenestepike. Gunder blir postbud, og de to treffer hverandre i Christiania og gifter seg i 1837 i domkirken, og får sønnen Hans Jacob (som er blant mine stamfedre) kort tid etterpå. Da bor de på Vaterland. De får en sønn til, Severin, i 1840, men han dør av sykdom bare 3 måneder gammel. Da bor de på i Lille Strandgade. Like etterpå dør Gunder, 3. september 1840, bare 27 år gammel. Jacobine blir etterlatt som enke med 3-årige Hans Jacob, og de flytter etterpå tilbake til Brevik. Der dør hun av tæring som 47-åring i 1858, iflg kirkeboka som "Enke efter Gunder Jacobsen, betjent ved postkontoret i Christiania".


Side skrevet av Harald Schyberg, .